Tác Giả
TRIỆU VŨ

     Triệu Vũ là bút hiệu một sĩ quan Sư Đoàn 5 Bộ Binh. Sau 1975, ông bị tù trong nhiều trại cải tạo miền bắc. Dù đã tám mươi tuối, Triệu Vũ vẫn đang cố gắng hoàn tất một hồi ký về đất nước, dân tộc, như một di sản cho con cháu và thế hệ trẻ. Văn phong bình dị, nhưng chuyên chở những tư tưởng vượt qua biên giới quốc gia và chủng tộc, Triệu Vũ đã được nồng nhiệt đón nhận từ nhiều năm qua, với những bài viết về cái chết oai hùng của Tướng giữ thành Lê Nguyên Vỹ, hay các trại “cải tạo.” [Theo:https://hopluu.net/]

    Triệu Vũ tên thật là Vũ Ngự Triệu, Ông là bào huynh của lưỡng khoa Tiến Sỹ Vũ Ngự Chiêu (với hai bút danh Chính Đạo và Nguyên Vũ). Cấp bậc sau cùng của ông là Thiếu Tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau 1975 ông đã bị đày đi lao tù nhiều năm ở miến Bắc. Hiện sống tại Houston  tiểu bang Texas - Hoa Kỳ.
    Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.
    VNVH


STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Phía Sau Mặt Trận
Triệu Vũ
2
Vài Kỷ Niệm Về Sư Đoàn 5 Bộ Binh và Tướng Lê Nguyên Vỹ
Triệu Vũ
3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5300 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt