Tác Giả

VIÊN LINH


Nhà Thơ Viên Linh Nguyễn Nam
(Hình: Triết Trần/Người Việt)

Tên thật:  Nguyễn Nam

Sinh năm 1938 tại Hà Nam

Vào Nam năm 1954

Chủ trương Tạp chí Thời Tập

Định cư tại Hoa Kỳ năm 1975

Chủ Tịch Văn Bút Hải Ngoại 1993-1997

Chủ Nhiệm Chủ Bút Tạp chí Khởi Hành

 

Tác phẩm đã xuất bản:

 Hóa Thân – 1966

 Thị Trấn Miền Đông – 1966

 Một Chỗ Nào Khác – 1967

 Cuối Cùng Em Đã Đến – 1978

 Cánh Cửa Đêm Thâu – 1969

 Chiều Hôm Gió Cuốn – 1969

 Cuối Trời Hôn Mê – 1969

 Thủy Mộ Quan – 1982

 Chiêu Niệm Văn Chương – Biên Khảo

 Mã Lộ - Truyện

 

Những bài thơ đã đăng:

-  Đến Lương Sơn

-  Đọc Thiền Uyển Tập Anh

Nguồn:http://www.vinhhao.info/Vien%20Linh.htm


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Bạch Thư Phạm Huấn
Viên Linh
2
Thụy An (1915-1989), Nữ sĩ hiện đại Viên Linh
3
Một Nhà Thơ Suy Nghĩ Về Một Nền Thần Đạo Việt Nam
Viên Linh
4
Thơ Viên Linh
Viên Linh
5
Tình Nước Mặn
Viên Linh
6
Thị Trấn Miền Đông
Viên Linh
7
Hồ Điệp (1930-1988)-Tiếng Vàng Trong Không Gian
Viên Linh
8
Nhà Thơ Tô Kiều Ngân Với Di Cảo "Mặc Khách Sài Gòn" Viên Linh
9
Nhà Văn Duyên Anh, Chọc Trời Khuấy Nước
Viên Linh
10
Nhà Văn Chu Tử và Những Ngày Tháng Tư
Viên Linh        Trở lại trang mặt