Tác Giả
CHIM HẢINhà Thơ Chim Hải (ảnh SBS)


Nhà thơ Chim Hải tên thật là Nguyễn Thị Hồng Em, sinh năm 1960, chị vượt biên năm 1985, định cư ở Úc, hiện sống ở Sydney.
 Chị đăng thơ trên các tạp chí Tập Họp, Việt và Website văn học Tiền Vệ.


 Mục Lục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Tháng Tư
Chim Hải
2
Tôi Mơ Giấc Mơ Vớt Chữ
Chim Hải
3
Ký Ức Tháng 5
Chim Hải
4
Thản Nhiên Đen
Chim Hải
5
Khuya Nhiên
Chim Hải
6
Mùa Hạ Đóng Băng
Chim Hải
7


8


9


10


11


12


13


14

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5600 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.