TÁC GIẢ
CHU TẤN
           Nhà Văn Chu Tấn
(ethongluan.org)


Nhà Văn Chu Tấn Sinh năm 1939 tại Nam Định Bắc Việt . Mất ngày 4 tháng 1 năm 2023 tại San Jose Hoa Kỳ.
1958 Theo học khóa 7 sĩ quan trừ bị Thủ Đức
1963 Từ binh chủng pháo binh đổi sang quân chủng không quân
1968 -1969  Giám đốc tại bộ Thông Tin- Chủ bút nguyệt san Lý Tưởng  Bộ Tư Lệnh Không Quân
1972 Tốt nghiệp đại học văn khoa Sài Gòn.
1973 Cấp bậc Trung Tá không quân- Tham mưn phó chiến tranh chính trị sư đoàn 4 KQ Cần Thơ.
1975-1984 Tù cộng sản Việt Nam, qua nhiều trại cải tạo từ Nam ra Bắc.
1987 Vượt biên đến định cư tại San Jose Hoa Kỳ
1989 Sáng lập viên Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính trị Việt Nam
1990- 1996  Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do (2 nhiệm kỳ)
1995 Sáng lập viên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại
1997-2000 Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

  Tác Phẩm Đã Xuất Bản

- Tiếng hát trên cánh đồng xanh 1972 (Tuyển tập truyện ngắn)
Thắp Sáng Quê Qương 1991(Tuyển Tập Thơ Văn Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự DoViết chung)
- Vận Động Lịch Sử 1991 (Biên Luận Chính Trị -Viết chung


 Tác Phẩm sẽ xuất bản:

Tuyển Tập  Chu Tấn  – Đạo Học -Văn Hóa- Chính Trị.
Sống thuyết Nhân Chủ Việt Nam.
Đạo Sống Việt
Sống Việt Tinh Hoa
Sống Việt Thông Luận.
Sống Việt Đại Toàn/.

  Nguồn:www.vanthulacviet.com


STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Trầm Tư Về Văn Hiến Việt Nam (1-2-3) .pdf
Chu Tấn

Trầm Tư Về Văn Hiến Việt Nam (1-2-3) .docx
2
Bàn Về Chữ Tâm 1
Chu Tấn
3
Triết Lý Sống Hiển Sinh Trong Dòng Sinh Mệnh Văn Hiến Việt Nam. pdf
Chu Tấn

Triết Lý Sống Hiển Sinh Trong Dòng Sinh Mệnh Văn Hiến Việt Nam. docx

4
Nền Tảng Hòa Đồng Tôn Giáo .pdf
Chu Tấn

Nền Tảng Hòa Đồng Tôn Giáo .docx

5
Bàn Về 25 Định Nghĩa Văn Hóa.pdf
Chu Tấn

Bàn Về 25 Định Nghĩa Văn Hóa.docx

6
Chủ Đạo Văn Hóa Việt Nam.pdf
Chu Tấn

Chủ Đạo Văn Hóa Việt Nam.docx

    7
Sống Hoa.pdf
Chu Tấn

Sống Hoa.docx

8
Chân Lý Tinh Hoa Sự Sống Và Đạo Sống Con Người.pdf
Chu Tấn

Chân Lý Tinh Hoa Sự Sống Và Đạo Sống Con Người.docx

9
Triết Lý Tri - Hành - sống Hợp Nhất.pdf
Chu Tấn

Triết Lý Tri - Hành - sống Hợp Nhất.docx
10
Sứ Mạng Văn Hóa Việt Nam Trong Thời Đại Toàn Cầu Hoá.pdf
Chu Tấn

Sứ Mạng Văn Hóa Việt Nam Trong Thời Đại Toàn Cầu Hoá.docx
  11
  Nhận Định Về Hai Bài Thơ GHEN Trên Thi Đàn Việt Nam
Chu Tấn
12
Bàn Về Chữ Tâm 2
Chu Tấn
13
Gió Ngàn
Chu Tấn
14
Danh Nghĩa và Nền Tảng Của Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng
Chu Tấn
   15
Chu Tấn Qua Đời Thọ 85 Tuổi
Tiếng Quê Hương

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 8400 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.