TÁC GIẢ
ĐỖ THÁI NHIÊN

Luật Sư Đỗ Thái Nhiên
(nguoi-viet.com)

Email: dothainhien@gmail.com

 
      Tên thật là Nguyễn Phương Minh.  Sinh Năm 1943
   -  Nguyên quán Hà Tĩnh, sanh quán Sài Gòn.

     Trước 30.4.1975:
   - Luật Sư Tòa Thượng Thẩm Sài gòn.
   - Sĩ Quan Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.

     Sau 30.4.1975:
  -  Cựu tù nhân.

   -  Vượt biên, định cư tại Hoa Kỳ năm 1986. Hiện sống tại Orange County.
  
    Nguồn:https://www.trieuxuan.vn/Do-Thai-Nhien/
 

THƯ MỤC

STT
ĐỀ MỤC (bấm vào đề tài đọc tiếp)
TÁC GIẢ
1
Hồ Hữu Tường Chết U Uẩn
Đỗ Thái Nhiên
2
Ngôn Ngữ Việt Bị Xâm Thực Bởi Ngôn Ngữ Đảng
Đỗ Thái Nhiên
3
Tìm Lại Tư Tưởng Lý Đông A Cho Việt Nam Đỗ Thái Nhiên
4
Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
Đỗ Thái Nhiên
5
Dân Sinh - Dân Trí - Dân Khí
Đỗ Thái Nhiên
6
Chìa Khóa Vàng Của Tư Tưởng
Đỗ Thái Nhiên
7
Tù Chính Trị - Anh Là Ai?
Đỗ Thái Nhiên
8
"Tuệ Sỹ: Người Tòng Quyền"
Đỗ Thái Nhiên
9
Một Quan Niệm Chung Cho Nhân Quyền
Đỗ Thái Nhiên
10
Nguồn Ý: Tư Tưởng Lý Đông A - Vận Động Hòa Bình
Đỗ Thái Nhiên
11
Phương Pháp Luận: Áp Dụng Luận Của Triết Học Lý Đông A
Đỗ Thái Nhiên 


Nhóm mạng
Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)

www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10500 Tác phẩm )

Email:thuky@vietnamvanhien.org Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và

phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.