TÁC GIẢ
HUỲNH VĂN LANG


Huỳnh Văn Lang là một trong những nhân sĩ, trí thức có tiếng ở Miền Nam.  Xuất thân từ một gia đình gốc nhà quan có công lớn đối với triều Nguyễn thời Gia Long - Minh Mạng – Thiệu Trị, và cũng là một gia đình đại điền chủ ở Miền Tây thời trước 1945, với quá trình học vấn tân tiến vừa cao xa vừa sâu rộng ở các nước Tây Âu, ông đã từng là một công chức cao cấp của chánh phủ Việt Nam thời Đệ Nhất Cộng Hòa, một  nhà kinh doanh lớn ở Sài Gòn, một chủ nhân ông của một ngân hàng tư quan trọng, và là một nhà văn hóa giáo dục có nhiều thành tích tốt đẹp. Tính người ngay thẳng, bộc trực, khí khái anh hùng, thiết tha gắn bó với bà con, anh em, với quê hương xứ sở, với lịch sử, văn hóa nước nhà, ông đã để nhiều công phu sưu tầm, nghiên cứu viết lách, đem lại sự công bằng, rọi thêm ánh sáng cho một số vấn đề liên hệ tới lịch sử cũng như cuộc sống của người dân Việt.
( Trích từ Huỳnh Văn Lang và Tác Phẩm "30 Năm Đã Rồi")
Nguồn:
Huỳnh Văn Lang và tác phẩm “Đã hơn 30 năm rồi” - Nam Kỳ Lục Tỉnh (google.com)


Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Học Giả Huỳnh Văn Lang Mừng Thượng Thọ 100 Tuổi
Đỗ Tiến Đức
2
Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (1955-1963)
Huỳnh Văn Lang
3
Cầu An- Khánh Thọ 87 Tuổi -Tướng Tôn Thất Đính
Huỳnh Văn Lang
4
Món Nợ Văn Hóa Bình Dân và Sứ Mạng Văn Hóa Dân Tộc
Huỳnh Văn Lang
5
Huỳnh Văn Lang và Tác Phẩm "Đã 30 Năm Rồi"
Nguyễn Thanh Liêm
6


7


8


9Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 8200 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt