Tác Giả
LÂM HOÀI VŨLâm Hoài Vũ là bút hiệu "thơ đấu tranh" của cựu thuyền nhân N.T.H., SVSQKQ Khóa 5/69, hiện định cư tại Âu châuThư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Xuân Viễn Xứ
Lâm Hoài Vũ
2
Bò Cộng Sản
Lâm Hoài Vũ
3
Còn Chờ Gì Nữa
Lâm Hoài Vũ
4
Tâm Sự Ngày Sinh Nhật
Lâm Hoài Vũ
5
Tình Huynh Đệ Chi Binh
Lâm Hoài Vũ
6


7


8


9


10


11


12


13


14

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5500 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt