Tác Giả
LÂM HOÀI VŨ


Trung Úy Nguyễn Thành Hưng năm 1973

Tên thật là Nguyễn Thành Hưng.
Sinh năm 1949 tại Hà Nội.
Di cư vô Nam năm 1954.
Xuất thân trường Đại Học Khoa Học Saigon.

Nhập ngũ khóa 5/69 trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
Tốt nghiệp khóa Sĩ Quan Không Phi Hành thuộc Bộ Tư Lệnh Không Quân /QLVNCH.Cấp bậc Trung Úy.
Sau 30/4/1975 bị tù qua các trại tù Phú Lợi (Bình Dương ),Trảng Lớn (Tây Ninh), Bù Gia Mập (Phước Long ).
Đầu năm 1980 bị đày đi kinh tế mới Long Thành.
Vượt biển được tàu Ý vớt, định cư tại Ý từ tháng 6/1980.

- Đã góp mặt trong bộ Tập Hợp Thi Ca:" Một phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Hải Ngoại 1975-2000". Quyển 2 do Văn Hóa Pháp Việt.

- Đã góp mặt Thi Tập" Ba Mươi Năm Niềm Đau Còn Đó"  do Văn Hóa Pháp Việt.

- Hội viên Thi Đàn Hoa Tiên tại Oklahoma từ năm 2000.

- Đã xuất bản thi tập" Lưu Vong Trường Khúc".

Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả


144
Hẹn Em Mùa Nắng Hạ
Lâm Hoài Vũ
143
Hiền Thê (họa thơ MH)
Lâm Hoài Vũ
142
Lý Tưởng Không Gian
Lâm Hoài Vũ
141
Nhớ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
Lâm Hoài Vũ

    STT từ 1- 140 đọc xuống

1
Xuân Viễn Xứ
Lâm Hoài Vũ
2
Bò Cộng Sản
Lâm Hoài Vũ
3
Còn Chờ Gì Nữa
Lâm Hoài Vũ
4
Tâm Sự Ngày Sinh Nhật
Lâm Hoài Vũ
5
Tình Huynh Đệ Chi Binh
Lâm Hoài Vũ
6
Hãy Mau Đứng Dậy
Lâm Hoài Vũ
7
Trưng Vương Khởi Nghĩa
Lâm Hoài Vũ
8
Noi Gương Trưng Nữ Vương
Lâm Hoài Vũ
9
Hẹn Giấc Mơ Xưa
Lâm Hoài Vũ
10
Mơ Ước Đầu Năm
Lâm Hoài Vũ
11
Biết Đến Bao Giờ ?
Lâm Hoài Vũ
12
Phất Cờ Khởi Nghĩa
Lâm Hoài Vũ
13
Tự Trào Sinh Nhật 74
Lâm Hoài Vũ
14
Thảm Cảnh Tháng Tư Đen
Lâm Hoài Vũ
15
Bao Giờ Mới Hết
Lâm Hoài Vũ
16
Sóng Thần Tây Nguyên
Lâm Hoài Vũ
17
Chính Khí Ca (họa)
Lâm Hoài Vũ
18 Tâm Khúc
Lâm Hoài Vũ
19
Hồn Việt
Lâm Hoài Vũ
20
Mong Một Mùa Xuân
Lâm Hoài Vũ
21
Trong Cơn Pháp nạn
Lâm Hoài Vũ
22
Tâm Sự Thuyền Nhân
Lâm Hoài Vũ
23
Tháng Tư Đen Tưởng Niệm
Lâm Hoài Vũ
24
QLVNCH - Truyền Thống Kiêu Hùng
Lâm Hoài Vũ
   25
Vần Thơ Tưởng Niệm
Lâm Hoài Vũ
   26
Từ Tháng Tư Đen
Lâm Hoài Vũ
   27
Saigon Sau Ngày Quốc Hận 30/4/75
Lâm Hoài Vũ
   28
Thú Vui Tuổi Già
Lâm Hoài Vũ
   29
Lý Tưởng Tự Do
Lâm Hoài Vũ
30
Đôi Ngã Âm Dương
Lâm Hoài Vũ
  31
Khổ Đau Khi Tình Tan Vỡ
Lâm Hoài Vũ
 32
Hành Trang Xa Xứ
Lâm Hoài Vũ
 33
Hãy Tự Soi Mình
Lâm Hoài Vũ
 34
Khóc Cha
Lâm Hoài Vũ
 35
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Truyền Thống Kiêu Hùng - Muôn Năm
Lâm Hoài Vũ
 36
Ngày Quật Khởi
Lâm Hoài Vũ
37
Ươm Tình Trong Nỗi Nhớ
Lâm Hoài Vũ
38
Tổ Quốc Không Gian
Lâm Hoài Vũ
39
Tiếng Mưa Gọi Nguồn
Lâm Hoài Vũ
 40
Hãy Mau Quật Khởi
Lâm Hoài Vũ
41
Hãy Đứng Lên
Lâm Hoài Vũ
42
Hoàng Hôn Trên Biển Vắng
Lâm Hoài Vũ
43
Thuyền Nhân
Lâm Hoài Vũ
44
Tình Quê
Lâm Hoài Vũ
45
Duyên Thơ
Lâm Hoài Vũ
46
7 Bài Thơ Xướng Họa - Thù
Lâm Hoài Vũ
47
Mộng Ngày Về
Lâm Hoài Vũ
48
Lời Thề Phục Quốc
Lâm Hoài Vũ
49
Chứng Nhân Lịch Sử
Lâm Hoài Vũ
50
Hoài Niệm
Lâm Hoài Vũ
51
Giờ Lịch Sử Đã Điểm
Lâm Hoài Vũ
52
Đồng Tâm
Lâm Hoài Vũ
53
Chính Nghĩa Ca
Lâm Hoài Vũ
54
Nhớ Nhau Hoài
Lâm Hoài Vũ
55
Không Quân Việt Nam Uy Dũng ( 1 xướng + 5 họa)
Lâm Hoài Vũ
56
Hoài Bảo Đêm Thu
Lâm Hoài Vũ
57
Thu Vàng
Lâm Hoài Vũ
58
Hẹn Giấc Mơ Xưa
Lâm Hoài Vũ
59
Tâm Sự Đêm Thu
Lâm Hoài Vũ
60
Bến Mơ
Lâm Hoài Vũ
61
Thời Cơ Đã Đến
Lâm Hoài Vũ
62
Khát Vọng Hồi Hương
Lâm Hoài Vũ
63
Niềm Khát Vọng
Lâm Hoài Vũ
64
Thơ Đấu Tranh
Lâm Hoài Vũ
65
Sẽ Có Ngày
Lâm Hoài Vũ
66
Tàn Thu Cảm Tác
Lâm Hoài Vũ
67
Xin Đa Tạ
Lâm Hoài Vũ
68
Tình Quê 2
Lâm Hoài Vũ
69
Hãy Cùng Nhau Giành Lại ...
Lâm Hoài Vũ
70
Cõi Sông Mê
Lâm Hoài Vũ
71
Đời Lính Chiến
Lâm Hoài Vũ
72
Giờ Nầy Anh Ở Đâu?
Lâm Hoài Vũ
73
Tâm Niệm Cuối Năm
Lâm Hoài Vũ
74
Luật Tạo Hóa?
Lâm Hoài Vũ
75
Chính Khí Ca 2
Lâm Hoài Vũ
   76
Thực Chất Hán Nô
Lâm Hoài Vũ
   77
Xuân Mộng
Lâm Hoài Vũ
78
Thù (Họa thơ Phan Bội Châu)
Lâm Hoài Vũ
79
Chúc Tết Quý Thân Hữu
Lâm Hoài Vũ
80
Duyên Thơ
Lâm Hoài Vũ
81
Xuân Hạnh Phúc
Lâm Hoài Vũ
82
Tiếng Hát Từ Quê Hương
Lâm Hoài Vũ
83
Chiêu Bài 36
Lâm Hoài Vũ
84
Tình Đồng Môn
Lâm Hoài Vũ
85
Thời Mạt Vận
Lâm Hoài Vũ
86
Lời Trần Bình Trọng
Lâm Hoài Vũ
87
Hồi Phục Siêu Cường
Lâm Hoài Vũ
88
Ước Vọng Đêm Xuân
Lâm Hoài Vũ
89
Bội Thề
Lâm Hoài Vũ
90
Xuân Hoài Hương
Lâm Hoài Vũ
91
Nhân Quyền Ở Đâu?
Lâm Hoài Vũ
92
Xuân Như Ý
Lâm Hoài Vũ
93
Tết Đến
Lâm Hoài Vũ
94
Phất Phới Cờ Vàng
Lâm Hoài Vũ
95
Chúc Tết
Lâm Hoài Vũ
96
Tết Viễn Xứ
Lâm Hoài Vũ
97
Hãy Cùng Nhau Quật Khởi
Lâm Hoài Vũ
98
Sinh Vi Tướng Tử Vi Thần Tướng Lê Minh Đảo
Lâm Hoài Vũ
99
Tâm Sự Ngày Sinh Nhật
Lâm Hoài Vũ
100
Cùng Chung Lý Tưởng
Lâm Hoài Vũ
101
Chúng Ta Cùng Phất Cờ Vàng - Phất Phới Cờ Vàng
Lâm Hoài Vũ
102
Quá Ngầu
Lâm Hoài Vũ
103
Việt Nam Muôn Năm
Lâm Hoài Vũ
104
Quốc Hận Tháng Tư
Lâm Hoài Vũ
105
5 Bài Thơ Tháng 4 Lâm Hoài Vũ
106
Thú Vui Cuối Đời (1 xướng - 10 họa)
Lâm Hoài Vũ và 9TG
107
Sẽ Trở Về
Lâm Hoài Vũ
108
Hẹn Ngày Quật Khởi ( 2 họa)
Lâm Hoài Vũ
109
Thảm Họa Tháng Tư
Lâm Hoài Vũ
110
Tháng Tư Biển Máu
Lâm Hoài Vũ
111
Hãy Vùng Lên Cứu Quốc
Lâm Hoài Vũ
112
Sài Gòn Sau Ngày Quốc Hận 30/4/75
Lâm Hoài Vũ
113
Nếu Không Vùng Dậy
Lâm Hoài Vũ
114
Mong Quang Phục Quê Hương (Họa thơ HD)
Lâm Hoài Vũ
115
Vận Nước Xoay Dần (2 họa)
Lâm Hoài Vũ
116
Lá Thư Gửi Mẹ
Lâm Hoài Vũ
117
Sa Vào Đại Nạn
Lâm Hoài Vũ
118
Vần Thơ Tưởng Niệm
Lâm Hoài Vũ
119
Hãy Mau Trừ Bọn Vô Thần
Lâm Hoài Vũ
120
Tuổi Già 70 Diệu Hương
121
Con Đang Làm Gì - Nhớ Con - Nhận Thư Con
Diệu Hương
122
Hẹn Ngày Tái Ngộ
Lâm Hoài Vũ
123
Ly Rượu Tái Ngộ
Lâm Hoài Vũ
124
Chuyện Cái Lu (Họa Thơ HD)
Lâm Hoài Vũ
125
Tâm Đạo (8 Bài)
Lâm Hoài Vũ
126
Tình Chiến Hữu (1 xướng - 4 họa)
Lâm Hoài Vũ
127
Bao Giờ Lịch Sử Sang Trang? (1 xướng -3 họa)
Lâm Hoài Vũ
128
Trâu Buộc Ghét Trâu Ăn
Lâm Hoài Vũ
 129
Điếu Thi
Lâm Hoài Vũ
130
Dẹp Tan Quân Cướp Nước
Lâm Hoài Vũ
131
Nhất Dzợ Nhì Giời (họa thơ VS)
Lâm Hoài Vũ
132
Khúc Nhạc Chiều Xuân
Lâm Hoài Vũ
133
Mơ Khúc Quân Hành (1 xướng - 3 hoạ)
Lâm Hoài Vũ
 134
Bài Thơ Tạ Tội - Dệt Mộng + 3 bài
Lâm Hoài Vũ
135
Bi Hùng Ca Yên - Báy
Lâm Hoài Vũ
136
Tưởng Niệm Anh Hùng Nguyễn Thái Học (họa thơ NT)
Lâm Hoài Vũ
137
Chính Khí Nhân Tài
Lâm Hoài Vũ
138
Hẹn Ngày Trùng Hoan
Lâm Hoài Vũ
139
Hẹn Ngày Quang Phục
Lâm Hoài Vũ
140
Lính Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
Lâm Hoài Vũ

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn
10600 Tác phẩm )

Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.