Tác Giả
LÂM HOÀI VŨ

Tên thật là Nguyễn Thành Hưng.
Sinh năm 1949 tại Hà Nội.
Di cư vô Nam năm 1954.
Xuất thân trường Đại Học Khoa Học Saigon.

Nhập ngũ khóa 5/69 trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
Tốt nghiệp khóa Sĩ Quan Không Phi Hành thuộc Bộ Tư Lệnh Không Quân /QLVNCH.Cấp bậc Trung Úy.
Sau 30/4/1975 bị tù qua các trại tù Phú Lợi (Bình Dương ),Trảng Lớn (Tây Ninh), Bù Gia Mập (Phước Long ).
Đầu năm 1980 bị đày đi kinh tế mới Long Thành.
Vượt biển được tàu Ý vớt, định cư tại Ý từ tháng 6/1980.

- Đã góp mặt trong bộ Tập Hợp Thi Ca:" Một phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Hải Ngoại 1975-2000". Quyển 2 do Văn Hóa Pháp Việt.

- Đã góp mặt Thi Tập" Ba Mươi Năm Niềm Đau Còn Đó"  do Văn Hóa Pháp Việt.

- Hội viên Thi Đàn Hoa Tiên tại Oklahoma từ năm 2000.

- Đã xuất bản thi tập" Lưu Vong Trường Khúc".

- Đã xuất bản thi tập "Giấc Mơ Hoa”.

Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Xuân Viễn Xứ
Lâm Hoài Vũ
2
Bò Cộng Sản
Lâm Hoài Vũ
3
Còn Chờ Gì Nữa
Lâm Hoài Vũ
4
Tâm Sự Ngày Sinh Nhật
Lâm Hoài Vũ
5
Tình Huynh Đệ Chi Binh
Lâm Hoài Vũ
6
Hãy Mau Đứng Dậy
Lâm Hoài Vũ
7
Trưng Vương Khởi Nghĩa
Lâm Hoài Vũ
8
Noi Gương Trưng Nữ Vương
Lâm Hoài Vũ
9
Hẹn Giấc Mơ Xưa
Lâm Hoài Vũ
10
Mơ Ước Đầu Năm
Lâm Hoài Vũ
11
Biết Đến Bao Giờ ?
Lâm Hoài Vũ
12
Phất Cờ Khởi Nghĩa
Lâm Hoài Vũ
13
Tự Trào Sinh Nhật 74
Lâm Hoài Vũ
14
Thảm Cảnh Tháng Tư Đen
Lâm Hoài Vũ
15
Bao Giờ Mới Hết
Lâm Hoài Vũ
16
Sóng Thần Tây Nguyên
Lâm Hoài Vũ
17
Chính Khí Ca
Lâm Hoài Vũ
18 Tâm Khúc
Lâm Hoài Vũ
19
Hồn Việt
Lâm Hoài Vũ
20
Mong Một Mùa Xuân
Lâm Hoài Vũ
21
Trong Cơn Pháp nạn
Lâm Hoài Vũ
22
Tâm Sự Thuyền Nhân
Lâm Hoài Vũ
23
Tháng Tư Đen Tưởng Niệm
Lâm Hoài Vũ
24
QLVNCH - Truyền Thống Kiêu Hùng
Lâm Hoài Vũ
    25
Vần Thơ Tưởng Niệm
Lâm Hoài Vũ
    26
Từ Tháng Tư Đen
Lâm Hoài Vũ
    27
Saigon Sau Ngày Quốc Hận 30/4/75
Lâm Hoài Vũ
    28
Thú Vui Tuổi Già
Lâm Hoài Vũ
    29
Lý Tưởng Tự Do
Lâm Hoài Vũ
30
Đôi Ngã Âm Dương
Lâm Hoài Vũ
   31
Khổ Đau Khi Tình Tan Vỡ
Lâm Hoài Vũ
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 8
700 Tác phẩm )

Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt