Tác Giả
LÂM HOÀI VŨ

Tên thật là Nguyễn Thành Hưng.
Sinh năm 1949 tại Hà Nội.
Di cư vô Nam năm 1954.
Xuất thân trường Đại Học Khoa Học Saigon.

Nhập ngũ khóa 5/69 trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.
Tốt nghiệp khóa Sĩ Quan Không Phi Hành thuộc Bộ Tư Lệnh Không Quân /QLVNCH.Cấp bậc Trung Úy.
Sau 30/4/1975 bị tù qua các trại tù Phú Lợi (Bình Dương ),Trảng Lớn (Tây Ninh), Bù Gia Mập (Phước Long ).
Đầu năm 1980 bị đày đi kinh tế mới Long Thành.
Vượt biển được tàu Ý vớt, định cư tại Ý từ tháng 6/1980.

- Đã góp mặt trong bộ Tập Hợp Thi Ca:" Một phần Tư Thế Kỷ Thi Ca Hải Ngoại 1975-2000". Quyển 2 do Văn Hóa Pháp Việt.

- Đã góp mặt Thi Tập" Ba Mươi Năm Niềm Đau Còn Đó"  do Văn Hóa Pháp Việt.

- Hội viên Thi Đàn Hoa Tiên tại Oklahoma từ năm 2000.

- Đã xuất bản thi tập" Lưu Vong Trường Khúc".

- Đã xuất bản thi tập "Giấc Mơ Hoa”.

Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Xuân Viễn Xứ
Lâm Hoài Vũ
2
Bò Cộng Sản
Lâm Hoài Vũ
3
Còn Chờ Gì Nữa
Lâm Hoài Vũ
4
Tâm Sự Ngày Sinh Nhật
Lâm Hoài Vũ
5
Tình Huynh Đệ Chi Binh
Lâm Hoài Vũ
6
Hãy Mau Đứng Dậy
Lâm Hoài Vũ
7
Trưng Vương Khởi Nghĩa
Lâm Hoài Vũ
8
Noi Gương Trưng Nữ Vương
Lâm Hoài Vũ
9
Hẹn Giấc Mơ Xưa
Lâm Hoài Vũ
10
Mơ Ước Đầu Năm
Lâm Hoài Vũ
11
Biết Đến Bao Giờ ?
Lâm Hoài Vũ
12
Phất Cờ Khởi Nghĩa
Lâm Hoài Vũ
13
Tự Trào Sinh Nhật 74
Lâm Hoài Vũ
14
Thảm Cảnh Tháng Tư Đen
Lâm Hoài Vũ
15
Bao Giờ Mới Hết
Lâm Hoài Vũ
16
Sóng Thần Tây Nguyên
Lâm Hoài Vũ
17
Chính Khí Ca
Lâm Hoài Vũ
18 Tâm Khúc
Lâm Hoài Vũ
19
Hồn Việt
Lâm Hoài Vũ
20
Mong Một Mùa Xuân
Lâm Hoài Vũ
21
Trong Cơn Pháp nạn
Lâm Hoài Vũ
22
Tâm Sự Thuyền Nhân
Lâm Hoài Vũ
23
Tháng Tư Đen Tưởng Niệm
Lâm Hoài Vũ
24
QLVNCH - Truyền Thống Kiêu Hùng
Lâm Hoài Vũ
   25
Vần Thơ Tưởng Niệm
Lâm Hoài Vũ
   26
Từ Tháng Tư Đen
Lâm Hoài Vũ
   27
Saigon Sau Ngày Quốc Hận 30/4/75
Lâm Hoài Vũ
   28
Thú Vui Tuổi Già
Lâm Hoài Vũ
   29
Lý Tưởng Tự Do
Lâm Hoài Vũ
30
Đôi Ngã Âm Dương
Lâm Hoài Vũ
  31
Khổ Đau Khi Tình Tan Vỡ
Lâm Hoài Vũ
 32
Hành Trang Xa Xứ
Lâm Hoài Vũ
 33
Hãy Tự Soi Mình
Lâm Hoài Vũ
 34
Khóc Cha
Lâm Hoài Vũ
 35
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Truyền Thống Kiêu Hùng - Muôn Năm
Lâm Hoài Vũ
 36
Ngày Quật Khởi
Lâm Hoài Vũ
37
Ươm Tình Trong Nỗi Nhớ
Lâm Hoài Vũ
38
Tổ Quốc Không Gian
Lâm Hoài Vũ
39
Tiếng Mưa Gọi Nguồn
Lâm Hoài Vũ
 40
Hãy Mau Quật Khởi
Lâm Hoài Vũ
41
Hãy Đứng Lên
Lâm Hoài Vũ
42
Hoàng Hôn Trên Biển Vắng
Lâm Hoài Vũ
43
Thuyền Nhân
Lâm Hoài Vũ
44
Tình Quê
Lâm Hoài Vũ
45
Duyên Thơ
Lâm Hoài Vũ
46
7 Bài Thơ Xướng Họa - Thù
Lâm Hoài Vũ
47
Mộng Ngày Về
Lâm Hoài Vũ
48
Lời Thề Phục Quốc
Lâm Hoài Vũ
49
Chứng Nhân Lịch Sử
Lâm Hoài Vũ
50
Hoài Niệm
Lâm Hoài Vũ
51
Giờ Lịch Sử Đã Điểm
Lâm Hoài Vũ
52
Đồng Tâm
Lâm Hoài Vũ
53
Chính Nghĩa Ca
Lâm Hoài Vũ
54
Nhớ Nhau Hoài
Lâm Hoài Vũ
55
Không Quân Việt Nam Uy Dũng
Lâm Hoài Vũ
56
Hoài Bảo Đêm Thu
Lâm Hoài Vũ

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 8
900 Tác phẩm )

Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt