Tác Giả
LÂM VĨNH THẾ


Trang Blog: https://tuyen-tap-vinh-nhon-lam-vinh-the.blogspot.com/2016/06/trang-chu.html

Sơ lược tiểu sử
 • Cựu học sinh Trường Nam Tiểu Học Ða kao tại Quận 1, Sài Gòn (1948-1953).
 • Cựu học sinh Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký tại Sài Gòn (1953-1960).
 • Tốt nghiệp Trường Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn, Ban Sử Ðịa, năm 1963.
 • Tốt nghiệp Trường Thư Viện Học, Ðại Học Syracuse, Hoa Kỳ, năm 1973 với bằng Cao Học về Thư Viện Học (MLS = Master of Library Science).  
 • Giảng dạy môn Sử Ðịa tại Trường Trung Học Công Lập Kiến Hòa (1963-1966), Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Ðức (1966-1971) và một số trường trung học tư thục ở Sài Gòn (1966-1971) cho đến khi rời Việt Nam đi du học tại Hoa Kỳ vào tháng 8-1971.
 • Về nước vào tháng 5-1973.
 • Ứng cử và đắc cử chức vụ Chủ Tịch Hội Thư Viện Việt Nam niên khóa 1974-1975 và được Ðại Học Vạn Hạnh cử nhiệm Trưởng Ban Thư Viện Học, thuộc Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn.  
 • Với tư cách Chủ Tịch Hội Thư Viện Việt Nam, ứng cử và đắc cử vào Hội Ðồng Văn Hóa Giáo Dục, nhiệm kỳ II (1974-1978), do Phó Tổng Thống Trần Văn Hương làm Chủ Tịch.  
 • Thư Viện Quốc Gia VNCH trước 1975
  Được bổ nhiệm vào chức vụ Thư Viện Trưởng của Trường Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn (1-1-1975).
 • Tháng 9-1981, cùng gia đình rời Việt Nam đi định cư tại Canada trong chương trình đoàn tụ gia đình.
 • Tháng 4-1982 đến tháng 8-1997:
  • Làm việc cho các thư viện và trung tâm thông tin của Chính phủ Liên bang Canada và Chính phủ Tỉnh bang Ontario,
  • Giảng dạy (bán thời gian) về Thư Viện Học (bộ môn Biên Mục Mô Tả = Descriptive Cataloguing) tại Algonquin College, Ottawa (1982-1984) và Mohawk College, Hamiton (1985-1995).
 • Tháng 9-1997 đến tháng 6-2006:
  • Làm việc cho Thư Viện của Trường Ðại Học Saskatchewan, Saskatoon, tỉnh bang Saskatchewan, Canada với chức vụ Trưởng Ban Biên Mục (Head, Cataloguing Department) từ tháng 9-1997 đến tháng 12-1999.
  • Từ tháng 1-2000, đảm nhận chức vụ Trưởng Khối Kỹ Thuật (Head, Technical Services Division).
 • Từ tháng 7-2006:
  • Nghỉ hưu và được Trường Ðại Học Saskatchewan ban cho danh hiệu Librarian Emeritus.
Thư Viện Đại Học Vạn Hạnh trước 1975

Sách đã xuất bản

1. ALA Từ Điển Giải Nghĩa Thư Viện Học và Tin Học Anh-Việt, Galen Press xuất bản, 1996 (sách dịch, nguyên tác tiếng Anh ALA Glossary of Library and Information Science, soạn giả Heartsill Young; dịch giả: Phạm Thị Lệ-Hương, Lâm Vĩnh-Thế, và Nguyễn Thị Nga).

2. Bộ Quy Tắc Biên Mục Anh-Mỹ Rút Gọn, 1988, LEAF-VN (Library and Education Assistance Foundation for Vietnam) xuất bản, 2002 (sách dịch, nguyên tác tiếng Anh The Concise AACR2, 1988 Revision, tác giả Michael Gorman; dịch giả: Lâm Vĩnh-Thế và Phạm Thị Lệ-Hương).

3. Ðakao Trong Tâm Tưởng, Hoài Việt xuất bản, 2008.

4. Bạch Hóa Tài Liệu Mật của Hoa Kỳ về Việt Nam Cộng Hòa, Hoài Việt xuất bản, 2008.

5. Việt Nam Cộng Hòa, 1963-1967: Những Năm Xáo Trộn, Hoài Việt xuất bản, 2010.

6. Republic of Vietnam, 1963-1967: Years of Political Chaos, Hoài Việt xuất bản, 2010.

7. Truy Cập Thông Tin Theo Chủ Đề (Subject Access to Information), Đại Học Sài Gòn, Khoa Thư Viện Thông Tin xuất bản, 2010.

8. The Price of Freedom: Exodus and Diaspora of Vietnamese People, Người Việt Books xuất bản, 2017 (sách dịch, nguyên tác tiếng Việt Giá Tự Do, tác giả Lâm Vĩnh Bình).

9. Cultural Research Field Trips, Vietnamese Youth and College Students of Montreal xuất bn, 2018 (sách dịch, nguyên tác tiếng Việt Du Khảo Văn Hóa, tác giả Lạp Chúc Nguyễn Huy).

10. Vietnam, Territoriality, and the South China Sea: Paracel and Spratly Islands, Routledge xuất bản, 2019 (sách dịch, nguyên tác tiếng Việt Những Bằng Chứng về Chủ Quyền của Việt Nam Đối Với Hai Quần Đảo Hoàng Sa Trường Sa, tác giả Hãn Nguyên Nguyễn Nhã).

11. The History of South Vietnam: The Quest for Legitimacy and Stability, 1963-1967, Routledge xuất bản, 2021.

12. Tròn Nhiệm Vụ: Hồi Ký của một Quản Thủ Thư Viện Canada Gốc Việt, Nhân Ảnh xuất bản, 2021.

13. Trường Petrus Ký Trong Tâm Tưởng: Nhớ về Trường Cũ, Thầy Cô, và Bạn Học, Nhân Ảnh xuất bản, 2021.

14. Full Circle: Memoir of a Vietnamese-Canadian Librarian, Austin Macauley xuất bản, 2021.

15. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Một Quân Đội Anh Hùng Bị Bức Tử, Nhân Ảnh xuất bản, 2021.

Nguồn:https://tuyen-tap-vinh-nhon-lam-vinh-the.blogspot.com/2016/06/trang-chu.html

Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Vụ Ám Sát Trần Văn Văn
Lâm Vĩnh Thế
2
Đánh Giá Tài Liệu Trong Việc Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa
Lâm Vĩnh Thế
3
Biến Động Miền Trung Năm 1966
Lâm Vĩnh Thế
4
Tình Báo Trong Chiến Tranh Việt Nam
Lâm Vĩnh Thế
5
Tài Liệu Mật Của CIA Về Đại Tá Phạm Ngọc Thảo
Vĩnh Nhơn
6


7


8


9


10Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 8400 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt