TÁC GIẢ
Luật Sư -Tiến Sỹ LƯU NGUYỄN ĐẠT


LƯU NGUYỄN ĐẠT, MA, PhD, LLB/JD, LLM

  Ancien, Lycée Albert Sarraut [Hanoi, Vietnam] & Lycée Yersin [Dalat, Vietnam]
  Cử Nhân Văn Khoa Pháp Văn ; Cử Nhân Luật [Đại Học Sài Gòn]
  Cao Học Giáo Khoa, Tiến Sĩ Văn Chương [MA & PhD, Michigan State University, MI, USA]
  Cao Học, Hậu Tiến sĩ Luật [LLM, MCL, Howard Law school]
  Luật sư Thực Thụ Tòa Thượng Thẩm Huế & Sài Gòn, Việt Nam
  Giáo sư Lycée Pascal, Lycée Fraternité, Lycée Yersin, Việt Nam
  Giảng sư Pháp Văn, Michigan State University [MI], Hood College [MD], USA
  Phối Hợp Giáo Huấn Đa Ngữ Đa Văn, PEO School of Education, University of Michigan [Ann Arbor, Michigan, USA]
  Director, International Legal Aid Center (ILAC)/Herman M.Sawyer Law Offices, Falls Church, VA, USA; President, Alpha Title Corporation.

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

  Chủ nhiệm sáng lập/Chủ bút các tập san Carrefour (1960, ĐH Văn Khoa Saigon);
 Group Creation (1976, MSU); Cỏ Thơm (1996-2003), Tư Tưởng Việt (2003);
  Diễn Đàn Việt Thức (2010 tới nay);
 Tổng Thư Ký Hội Hoạ Sĩ Trẻ Việt Nam [1973-1975]

TÁC PHẨM

   VIET THUC PUBLICATIONS:  
   VÙNG CAO NƯỚC ẨN (Cỏ Thơm, 1999);
   HỒN NƯỚC (Cỏ Thơm, 2002));
   CA TỤNG NIỆM (Dạ Hà, 2005);
   NHƯ HOA (Dạ Hà, 2006);
   NẮNG ĐÊM (Dạ Hà, 2008);
   THƠ XANH (Dạ Hà, 2009);
   LỜI CỦA CÁT--- PAROLES DE SABLE (Việt Thức, 2014);
  LƯU NGUYỄN ĐẠT, DÒNG THƠ 50 NĂM (Việt Thức, 2015);
  VĂN LUẬN (Cỏ Thơm, 2000); CẨM NANG LUẬT PHÁP HOA KỲ (Việt Thức) ;
  THỜI LUẬN & VĂN LUẬN (Việt Thức, 2017)
  VẼ TÌNH – PAINTING LOVE (Việt Thức 2019)
  Lưu Nguyễn Đạt, DÒNG THƠ LỤC BÁT (Việt Thức 2019)
  Lưu Nguyễn Đạt, VẮNG VỢI, SOLITUDE (Việt Thức 2020)
  Luu Nguyen Dat, COLORS LOVE (Việt Thức 2021)
  Luu Nguyen Dat, COULEURS AMOUR (Việt Thức 2021)


AMAZON PUBLICATIONS:

 CREATE CIRCLE: Vietnamese Folk Art Painting: Tranh Dan Gian (Amazon, Paperback – April 16, 2018
 PAROLES DE SABLE Poetry & Arts: Poetry & Arts [Black & White] (French Edition) Amazon, Paperback – April 20, 2017
 THUS SPOKE WISSAI Paperback – March 1, 2019 by Wissai NgoKhoaBa (Author), Dr Luu Nguyen Dat Foreword) 
 WISSAI POETRY IN PROSE: Full Color Edition Paperback – June 29, 2019 by Wissai NgoKhoaBa
 LUUDAT SYMBIOSIS PAINTING: Full Color Edition Paperback – July 20, 2019 by Dr Luu Nguyen Dat
VOICES OF SAND -- PAROLES DE SABLE: POETRY & ARTS (FULL COLOR EDITION) Paperback –August 16, 2019 
 VIET SPACE, W AR DISASTERS & ASYLUM Paperback – October 18, 2019 by  Dr Luu Nguyen Dat  
 PAINTING LOVE: Poetry & Arts (Full Color Edition) Paperback – May 7, 2019 by  Dr Luu Nguyen Dat   
 VIET SPACE NEW GEN ERATIONS: VIET DIASPORA NEW LEADERSHIP Paperback – February 10, 2020
 VIET SPACE: WAR & DISASTERS Paperback – February 26, 2020 by Dr Luu Nguyen Dat & Dr Phan Van Song
 GRAFFITI & STREET ART: Special Edition Paperback – March 17, 2020 by Dr Luu Nguyen Dat
CHILDREN WEAR AND EAT AROUND THE WORLD: LITTLE VIET SPACE Paperback – March 19, 2020
 GRAFFITI STREET ART: LITTLE VIET SPACE Paperback – March 4, 2020 by Dr Luu Nguyen Dat
HAPPINESS OUR WAY: Little Viet Space Paperback – April 7, 2020 by Dr Luu Nguyen Dat VIET SPACE
MEMORIES: HONORING PAINS & RENEWING LIFE Paperback – April 20, 2020 by Dr Luu Nguyen Dat
 COLORS LOVE Paperback – Large Print, November 10, 2021 by Dr Luu Nguyen Dat DE L’ESPACE
POUR MES MOTS (French Edition) Paperback – Large Print, November 24, by THI PHUONG
 COULEURS AMOUR (French Edition) Paperback – Large Print, November 9, 2021 by Dr Luu Nguyen
Dat RIEN EFFLEURÉ (French Edition) Paperback – Large Print, January 1, 2023 French Edition by THI
PHUONG
 CHILDREN DOING GOOD: Little Viet Space Paperback – March 31, 2020 by Dr Luu Nguyen Dat
CHILDREN OF THE WORLD: Little Viet Space Paperback – March 24, 2020 by Dr Luu Nguyen Dat
LUUDAT ART SCARF Paperback – Large Print, August 23, 2022 by Dr Luu Nguyen Dat
 GOOD TASTES OUR WAY OF LIFE Paperback – October 30, 2022 Dr Luu Nguyen Dat
 WISSAI’S FICTIONALIZED MEMOIR Paperback – October 9, 2023 by Wissai NgoKhoaBa
 VOICES OF SAND Paperback – Large Print, December 3, 2023 by Dr Luu Nguyen Dat
 TẾT 2020 TRADITION & ARTS Paperback – November 14, 2023 by Dr Luu Nguyen Dat CHARISMATIC
MANTRAS Paperback – January 28, 2024 by Dr Luu Nguyen Dat
 HEARTFULNESS Paperback – Large Print, March 3, 2024 by Dr Luu Nguyen Dat SYMBIOSE
POÉTIQUE Hardcover – May 12, 2024 by Dr Luu Nguyen Dat INNER SCAPES Paperback – May 5,
2024 by Dr Luu Nguyen Dat
 LUUDAT SYMBIOSIS PAINTING: Special Edition Hardcover – May 16, 2024 by Dr Luu Nguyen Dat
COSMOS IN YOUR EYES Paperback – December 10, 2023 by Dr Luu Nguyen Dat SYMBIOSE
POÉTIQUE: SPECIAL EDITION Hardcover – May 22, 2024 by Dr Luu Nguyen Dat
 SOLITUDE: SPECIAL EDITION Hardcover – May 24, 2024 by Dr Luu Nguyen Dat


NHÀ TRÍ THỨC HÀN LÂM LƯU NGUYỄN ĐẠT


Trước khi trở thành một thi họa sĩ, Lưu Nguyễn Đạt là một một trí thức Văn Hoá Hàn Lâm, một học giả chuyên về Luật Pháp, Chính trị và Xã hội, một nhà tư tưởng lớn về triết lý vũ trụ và nhân loại. Trước ngày Miền Nam sụp đổ cuối tháng 4, 1975, Ông đã có hai văn bằng Cử nhân Văn khoa và Luật khoa Sài Gòn, là Giáo sư các trường Trung học Lycée Pascal Đà Nẵng và Lycée Yersin Đà Lạt, Luật Sư Thực Thụ Tòa Thượng Huế và Sài Gòn.

Sau ngày 30/4/1975, định cư sang Hoa Kỳ, Ông vừa đi dạy vừa đi học lại. Ông tốt nghiệp Cao học Giáo khoa và Tiến sĩ Văn Chương (MA & PhD) Michigan State University; Cao học, Hậu Tiến sĩ Luật (LLM, MCL) Howard Law School, là Giảng sư Pháp Văn tại Michigan State University, Hood College (MD); Phối hợp Giáo Huấn Đa Văn Đa Ngữ – PEO School of Education, Đại học Michigan; Giám đốc Trung Tâm Trợ Dẫn Luật Pháp Quốc tế – Director, International Legal Aid Center (ILAC). Ông còn sáng lập Công ty Bằng Khoán Địa Ốc [Title Insurance Corporation] thuộc Luật sư Đoàn TB Virginia.

Ngoài ra, để phục vụ cho Cộng Đồng Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ và Thế Giới, Luật Sư TS Lưu Nguyễn Đạt còn là người Sáng lập và Điều hành các cơ sở Văn học, Văn hoá Xã hội, Chính trị như Nhóm Sáng Tạo – Group Creation (MSU, 1976), Cơ Sở Cỏ Thơm (Virginia, 1996), Tư Tưởng Việt(Virginia, 2003) và Diễn Đàn Việt Thức (Virginia, 2010). Về Hội Họa, khi còn ở Việt Nam, Ông là Tổng Thư ký Hội Họa sĩ Trẻ Việt Nam (1972–75).

Nói tóm lại Lưu Nguyễn Đạt là một nhà trí thức Việt Nam, hay Người Mỹ gốc Việt nổi tiếng trong giới học giả Hàn lâm Hoa kỳ và giời trí thức Việt Nam lưu vong. Ông là người nói và viết ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp lưu loát vào bậc thầy, ắt hẳn làm cho các bạn đồng song người Mỹ nể trọng. Tôi không ngạc nhiên về việc này. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi biết một người bẩm sinh thông minh và có nghị lực học hỏi và làm việc năng nổ đã trở thành một nhà trí thức hay một học giả như Lưu Nguyễn Đạt. Nhưng muốn trở thành một nhà thơ, một nhà sáng tạo nghệ thuật như họa sĩ, điêu khắc gia thì không phải ai cũng làm được. Và hơn nữa khi đã là một nhà thơ, một nhà nghệ thuật sáng tạo, lúc nào Lưu Nguyễn Đạt cũng hướng lên phía trên, phía trước để tìm chân lý đích thực của kiếp sống con người. Thi phẩm song ngữ LỜI CỦA CÁT – PAROLES DE SABLE là một thể hiện sống động nhất về tư tưởng hướng thượng, về nhân sinh quan và vũ trụ quan của Ông. Trước khi đi sâu vào nội dung Thi phẩm song ngữ LỜI CỦA CÁT – PAROLES DE SABLE, xin trở về nguồn, xin tìm hiểu về tiểu sử của Lưu Nguyễn Đạt để biết rõ hơn nhà trí thức này vì sao đã trở thành một nhà thơ, một nhà sáng tạo nghệ thuật.

Nguồn:https://nhayduwdc.org/tn/vnd/2019/ndwdc_tn_vnd2019_loicuacat_2019MAR12_tue.htm
TÌNH VẪN ĐÂU ĐÂY

ĐỂ QUÊN CON TIM

TÌNH TRANH LƯU NGUYỄN ĐẠTLUU DAT ART SCRAFT
THƯ MỤC

STT
ĐỀ MỤC (bấm vào đề tài đọc tiếp)
TÁC GIẢ
1
Từ 30/4 Đến Sứ Mệnh Chân Chính Của Người Việt Tử Tế
TS Lưu Nguyễn Đạt
2
Say Lệ Hồn (thơ)
Lưu Nguyễn Đạt
3
Thực Lực Của Người Việt Tỵ Nạn Tại Hải Ngoại
TS-LS Lưu Nguyễn Đạt
4
Ta Tiếp Nối (thơ)
Lưu Nguyễn Đạt
5
Như Hoa (Thi Tập 85 Bài)
Lưu Nguyễn Đạt
6
Tiếng Kêu Đau (Thi Tập 30 Bài)
Lưu Nguyễn Đạt
7
Nói Về Thơ
Lưu Nguyễn Đạt
8
LS Lưu Thiên Kỳ Quản Trị Các CT Cứu Tế Thế Giới
Việt Thức Foundation
9
Thiên Kỳ
Lưu Nguyên Đạt
10
Như Hoa
Lưu Nguyễn Đạt
11
Việc Khai Quật Một Luận Án Y Khoa: Giá Trị...Hậu Quả...
Lưu Nguyễn Đạt
12 Lưu Nguyễn Đạt, Phải Lòng Chữ Nghĩa
GS Nguyễn Khắc Hoạch
13
Hồn Nước (song ngữ)
Lưu Nguyễn Đạt
14
Thi Tập - Dòng Thơ Lục Bác
Lưu Nguyễn Đạt
 


Nhóm mạng
Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)

www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10600 Tác phẩm )

Email:thuky@vietnamvanhien.org Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và

phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.