TÁC GIẢ
MẶC HẬU


 
Tên thật là Mai Hoàng Tổng, bút hiệu Mặc Hậu. Sinh năm 1944 là thực sự, nhưng phải hạ tuổi để hợp lệ nhập học theo thế vì khai sanh 1946 tại ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An-Giang.

- Năm 1953, được mẹ già kính yêu dẫn đến thầy giáo Nguyễn Ngọc Cầm đang dạy lớp 5 (nay lớp 1) tại trường lá đầu làng là tên Trường Sơ Cấp Cần Đăng A. Kế tiếp Trường Tiểu Học Bổ Túc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An-Giang.
- Thi đậu và nhập học lớp Đệ Thất Trường Công lập Thoại Ngọc Hầu tại Thị xã Long Xuyên cách xã Cần Đăng 20 Km. Vì gia đình thuộc loại “bần cố nông” sống làng quê nghèo khổ nên học gần cuối năm lớp đệ nhị phải ngưng sau khi xin được việc là
m nhân viên hành chánh của Bộ Xã Hội. Được chuyển về Ty Xã Hội tỉnh An-Giang (Thị xã Long Xuyên) phục vụ hơn một năm. Cận cuối năm 1965 tỉnh Châu Đốc được tái lập theo Nghị Định của chính phủ và Bộ Xã Hội điều động về đây. Trong thời gian tại ngũ, vẫn thi đậu lên chánh ngạch Kiểm Sự Xã Hội (tương đương Tham Sự Hành Chánh, Cán Sự Điều Dưỡng, Kiểm Sự NLS...).

- Năm 1966 nhận giấy nhập ngũ và cảm thấy không ổn trong đời sống nên phải thi hành quân dịch rồi nhập học khóa 23 Sĩ Quan Trừ Bị trường Bộ Binh Thủ Đức với hy vọng 4 năm được giải ngũ (đối với Sĩ quan) thì cuộc sống ổn định hơn. Nhưng xảy ra cuộc chiến Tết Mậu Thân đau thương nên chính phủ gọi tái ngũ toàn bộ các cựu quân nhân còn trong hạn tuổi chiến đấu và đình chỉ giải ngũ theo sắc lệnh “thi hành quân dịch” trước đây.

- Ra Trường Bộ Binh Thủ Đức với cấp bậc Chuẩn Úy ngày 07/04/1967 về Tiểu Khu Vĩnh Bình (nay Trà Vinh). Năm 1972 xin thuyên chuyển về Tiểu Khu Châu Đốc và năm 1974 học khóa Phân Chi Khu Trưởng rồi giữ chức Phân Chi Khu Trưởng Phân Chi Khu An Hảo, Chi Khu Tri Tôn, Tiểu Khu Châu Đốc và thăng cấp Đại Úy thường niên vào đệ nhị tam cá nguyệt (tháng 4) năm 1975.

- Sau 30/4/1975 bị tù chung thân khổ sai không bản án qua các trại tù Trảng Lớn (Tây Ninh), đảo Phú Quốc, kinh Bà Bường thuộc quận Năm Căn (Cà Mau). Cuối cùng trại tù vùng Rừng Lá tức Căn Cứ 6 tên trại Z. 30C thuộc quận Hàm Tân (tỉnh Bình Tuy nay Thuận Hải) và được thả tù từ trại tù này vào Tết Tân Dậu (1981).

- Vượt biên mấy lần không thành công và được qua Mỹ theo chương trình nhân đạo tức  H.O 
(Humanitarian Operation) vào tháng 9 năm 1994.

- Đồng thời là Hội viên Thi Đàn Hoa Tiên ở Thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma từ năm 2001.

- Có rất nhiều bài thơ chưa xuất bản với tựa:


*  Tôi đạp xích lô

*  Vần thơ Lưu Vong.....


  (Theo tác giả)THƯ MỤC

STT
                          ĐỀ MỤC (bấm vào đề tài đọc tiếp)
TÁC GIẢ
1
Cùng Chung Lý Tưởng (Hoa Thơ HD)
Mặc Hậu
2
Dung Thân Xứ Lạ (Họa Thơ LHV)
Mặc Hậu
3
Tự Do Quý Giá - Tâm Sự Lưu Vong (4 Bài)
Mặc Hậu
4
Ngày Quốc Hận - Tháng Tư Quốc Hận (4 Bài)
Mặc Hậu
5
Quốc Hận Thứ 47
Mặc Hậu
6
Bọn Gian Tà (5 Bài)
Mặc Hâu
7
Bọn Bất Lương (2 Bài)
Mặc Hậu
8
Khi Già - Đến Già
Mặc Hậu
9

Chuyện Cái Lu (Họa thơ HD)
Mặc Hậu
10
Hoài Cố Hương - Nhớ Trường Xưa

Mặc Hậu
11
Cái Nôi An Giang - Nhớ Quê Hương

Mặc Hậu
12
Thói Tà Việt Cộng - Cảm Xúc Năm 1989 - Xuân Sầu

Mặc Hậu
13
Chùm Thơ 8 Bài

Mậc Hâu
14
Chùm Thơ Mặc Hậu 4 Bài (1 xướng - 5 họa)

Mặc Hậu
 


Nhóm mạng
Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)

www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

w
ww.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10700 Tác phẩm )

Email:thuky@vietnamvanhien.org Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và

phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.