Tác Giả
NGÔ TẰNG GIAO
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Email: giaongo@msn.com

 

TIỂU SỬ:


Cư sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao sinh tại Hà Nội năm 1940, trưởng thành ở Sài Gòn, lập nghiệp tại Đà Lạt. 

Gia nhập Luật sư đoàn Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn từ năm 1962.
Tham gia Ban Giảng Huấn Viện Đại Học Đà Lạt từ năm 1966. 
Quy y tại Chùa Linh Sơn, Đà Lạt với Hòa Thượng Thích Từ Mãn. 
Định cư tại Hoa Kỳ (tiểu bang Virginia) từ năm 1989.

TÁC PHẨM:

1) MƯA XUÂN (Spring Rain) (Thơ chuyển ngữ Anh-Việt) (2001) (2015)

2) TÌNH MẸ (Mother’s Love) (Thơ chuyển ngữ Anh-Việt) (2008) (2014)

3) ĐÀ LẠT NGÀY THÁNG CŨ (Hoài niệm về Đà Lạt) (2010) (2016)

4) CHUYỆN PHIẾM PHÁP LUẬT (2018)

 

TÁC PHẨM PHẬT GIÁO:

1) TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO 1 (Truyện thơ, tập 1) (2001) (2002)

2) TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO 2 (Truyện thơ, tập 2) (2002)

3) TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO 3 (Truyện thơ, tập 3) (2004)

4) CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA (Truyện thơ)
     
(2002) (Australia 2005) (2013) (2016)

5) 101 TRUYỆN THIỀN (“101 Zen Stories by Kakuan”) (2004)

6) TẶNG MỘT VẦNG TRĂNG (Truyện Thiền, chuyển thơ) (2004)

7) TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (Tập 1) (2004)

8) TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (Tập 2) (2005)

9) TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (Tập 3) (2006)

10) TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (Tập 4) (2007)

11) KINH PHÁP CÚ (Dhammapada)

(Chuyển dịch thơ) (2003) (2012) (2014) (2015) (2017)

12) TÌM HIỂU KINH PHÁP CÚ (Dhammapada) (2006) (VN 2006) 

13) KINH BÁCH DỤ (Chuyển thơ) (2007) (2014)

14) QUAN ÂM THỊ KÍNH (Truyện thơ) (2008) (VN 2008) (2014)

15) MỤC LIÊN - THANH ĐỀ (Truyện thơ) (2009) (2015)  

16) PHẬT DẠY LUYỆN TÂM NHƯ CHĂN TRÂU

      (Biên soạn và chuyển ngữ) (2010) (VN 2010)

17) PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM (DHARMA FOR CHILDREN)   
      (Biên soạn và chuyển ngữ Anh-Việt) 
(2011) (2012) (2013) (2014)

18) NGỤ NGÔN THIỀN NGÀY NAY

      (“Zen Fables For Today” của Richard McLean) (2010) (2014)

19) NIẾT BÀN (“Nirvana In A Nutshell” của Scott Shaw) (2010) (2011) (VN 2010)

20) MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA ĐỨC PHẬT (Truyện thơ) (2012)

21) VẲNG TIẾNG CHUÔNG CHÙA (Tạp ghi) (2014) (VN 2016)

Nguồn:https://quangduc.com/author/post/7023/1/tam-minh-ngo-tang-giao

 
Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Văn Thơ Vương Văn Bắc
Ngô Tằng Giao
2
Tình Già
Ngô Tằng Giao
3
Bài Thơ Trong Viện Dưỡng Lão
Ngô Tằng Giao dịch
4
Bóng Dáng Đà Lạt Trong Thơ Nhất Tuấn
Ngô Tằng Giao
5
Nhân Quả
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
6


7


8


9


10


11


12


13


14

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 6800 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi
nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt