Tác Giả
NGUYỄN MẠNH TRINH Nguyễn Mạnh Trinh

 Sinh năm 1949 tại Hà Nội. Hiện sống tại Hoa Kỳ. Chủ trương tủ sách tác gỉa tác phẩm Ðời.

 Trong nhóm chủ trương Hợp Lưu, Hoa Kỳ.

Tác phẩm đã xuất bản :

Thơ Nguyễn Mạnh Trinh (Người Việt 1985).

Tuyển tập Hai Mươi Ba Người Viết Sau 1975 (biên tập cùng Trịnh Y Thư Văn Nghệ Hoa kỳ 1989).

Rì Rào Sóng Vỗ - tập truyện ngắn.

Tạp Ghi Văn Ngh

(Hình + Tiểu sử : thoivan. com).
STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Vũ Hoàng Chương Ngôi Sao Bắc Đẫu Trong Thi Ca Việt Nam
Nguyễn Mạnh Trinh
2
Đỗ Tiến Đức - Từ Má Hống Đền Mảnh Đời Tỵ Nạn Nguyễn Mạnh Trinh
3
Từ Ly Hương -Lê Tất Điều Đến Thơ - Cao Tần
Nguyễn Mạnh Trinh
4
Tuệ Sỹ - Viễn Mộng Mấy Khung Trời
Nguyễn Mạnh Trinh
5
Chân Dung Nhà Thơ Bùi Giáng
Nguyễn Mạnh Trinh
6
Giã Bạn, Tao Đi
Nguyễn Mạnh Trinh
7
KonTum Bài Thơ Cũ
Nguyễn Mạnh Trinh
8
Thơ Viết Ở Cù Hanh
Nguyễn Mạnh Trinh
9
Mùa Vu Lan, Đọc 'Hồi Ký Tuổi Thơ Và Chiến Tranh" Của Võ Đại Tôn
Nguyễn Mạnh Trinh
10
Vũ Khắc Khoan Từ "Thần Tháp Rùa" Đền "Đoản Văn Xa Nước" Nguyễn Mạnh Trinh
11
Tưởng Niệm Văn Thi Họa Sĩ Tạ Tỵ
Nguyễn Mạnh Trinh
12
Lâm Hảo Dũng - Chàng Thi Sĩ Lính
Nguyễn Mạnh Trinh
13
Từ Hồi Ký Dương Văn Bá Đến Hồi Ký Không Tên Lý Quí Chung
Nguyễn Mạnh Trinh
14


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 9000 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt