TÁC GIẢ
NGUYỄN MINH THANH


THƯ MỤC

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả45
Phẫn Hận Bi Ký Thi (60 bài)
Nguyễn Minh Thanh
44
Cho Đến Ngàn Năm Tội cá Vẫn Còn..!!
Nguyễn Minh Thanh
44
Cảm Thán
Nguyễn Minh Thanh
43
Hiến Thân Cứu Chúa: Kỷ Tín - Lê Lai
Nguyễn Minh Thanh
42
Đại Họa Tàu Cộng & Rác Nylon
Nguyễn Minh Thanh
41
Trân Quý Bạn Đời Nguyễn Minh Thanh

 STT Từ 1- 40 đọc xuống

1
Vĩnh Biệt Bạn Hiền Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Nguyễn Minh Thanh
2
Thượng Chi Phạm Quỳnh - Học Giả Phạm Quỳnh
Nguyễn Minh Thanh
3
Đường Thi Cảm Dịch (10 Bài)
Nguyễn Minh Thanh dịch
4
Thơ Tuyệt Mạng - Thủ Khoa Huân
Nguyễn Minh Thanh dịch
5
Cảnh Xuân - Trần Nhân Tông
Nguyễn Minh Thanh dịch
6
Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà - Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà
Nguyễn Minh Thanh
7
Hoàng Sa Hải Chiến
Nguyễn Minh Thanh
8
Đại Tá Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Minh Thanh
9
Tướng Huỳnh Văn Lạc
Nguyễn Minh Thanh
10
Thơ Xuân (5 Bài)
Nguyễn Minh Thanh
11
Lê Lai - Kỷ Tín
Nguyễn Minh Thanh
12
Danh Tướng Lý Thường Kiệt - Phát Tống - Phá Tống - Bình Chiêm
Nguyễn Minh Thanh
13
Nghịch Lý Chi Ngôn Nguyễn Minh Thanh
14
Phải Chi
Nguyễn Minh Thanh
15
Trăng Nơi Quan Ải (Dịch Thơ Lý Bạch)
Nguyễn Minh Thanh
16
Bọn Năm Vùng
Nguyễn Minh Thanh
17
Hoàng Kỳ - Cờ Thiêng Tổ Quốc
Nguyễn Minh Thanh
18
Đền Thơ Vua Quang Trung-Tướng Quân Bất Bại Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn Minh Thanh
19
Vua Ngô Quyền
Nguyễn MInh Thanh
20
Bạch Đằng Giang: Chiến Trường Lừng Lẫy - Chiến Công Lẫm Liệt
Nguyễn Minh Thanh
21
Họa Tùng Khẩu Xuất - Anh Hùng Thiên Cổ Nguyễn Minh Thanh
22
Việt Nam Quí Tiền Nhân Lẫm Liệt Nguyễn Minh Thanh
23
Đông Kinh Nghĩa Thục
Nguyễn Minh Thanh
24
Cô Lái Đò
Nguyễn Minh Thanh
25
Nghe Mưa
Nguyễn Minh Thanh
26
Việt Nam Cộng Hòa - Ngũ Hổ Tướng, Mất Theo Nước !!
Nguyễn Minh Thanh
27
Quốc Tang
Nguyễn Minh Thanh
28
Họa Diệt Vong - Đại Khu, Đại Phố - Huyết Lệ Sử Thi 30.4.75 Nguyễn Minh Thanh
29
Việt Cộng Dốt Hay Nói Chữ
Nguyễn Minh Thanh
30
Đại Oán Kissinger
Nguyễn Minh Thanh
31
Thuyền Nhân Vượt Biển Ngập Oan Khiên
Nguyễn Minh Thanh
32
Lòng Mẹ
Nguyễn Minh Thanh
33
Đôi Mắt Mẹ Hiền
Nguyễn Minh Thanh
34
Lòng Mẹ 2
Nguyễn Minh Thanh
35
Đời Lưu Vong - Đánh Tráo Ngôn Ngữ- Đánh Đồng Ngôn Ngữ - Phụ Nữ VN
Nguyễn Minh Thanh
36
Đánh Đồng Ngôn Ngữ - Anh Hùng, Gian Hùng
Nguyễn Minh Thanh
37
Ông Nguyễn Biểu Đỡm Lược - Ăn Cỗ Đầu Người
Nguyễn Minh Thanh
38
Cụ Trần Văn Hương
Nguyễn Minh Thanh
39
Tù Oán
Nguyễn Minh Thanh
40
Tù Phụ Thán
Nguyễn Minh Thanh
 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10700 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.