TÁC GIẢ
NGUYỄN MINH THANH


THƯ MỤC

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Vĩnh Biệt Bạn Hiền Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Nguyễn Minh Thanh
2
Thượng Chi Phạm Quỳnh - Học Giả Phạm Quỳnh
Nguyễn Minh Thanh
3
Đường Thi Cảm Dịch (10 Bài)
Nguyễn Minh Thanh dịch
4
Thơ Tuyệt Mạng - Thủ Khoa Huân
Nguyễn Minh Thanh dịch
5
Cảnh Xuân - Trần Nhân Tông
Nguyễn Minh Thanh dịch
6
Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà - Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà
Nguyễn Minh Thanh
7
Hoàng Sa Hải Chiến
Nguyễn Minh Thanh
8
Đại Tá Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Minh Thanh
9
Tướng Huỳnh Văn Lạc
Nguyễn Minh Thanh
10
Thơ Xuân (5 Bài)
Nguyễn Minh Thanh
11
Lê Lai - Kỷ Tín
Nguyễn Minh Thanh
12
Danh Tướng Lý Thường Kiệt - Phát Tống - Phá Tống - Bình Chiêm
Nguyễn Minh Thanh
13
Nghịch Lý Chi Ngôn Nguyễn Minh Thanh
14
Phải Chi
Nguyễn Minh Thanh
15
Trăng Nơi Quan Ải (Dịch Thơ Lý Bạch)
Nguyễn Minh Thanh
16
Bọn Năm Vùng
Nguyễn Minh Thanh
17
Hoàng Kỳ - Cờ Thiêng Tổ Quốc
Nguyễn Minh Thanh
18
Đền Thơ Vua Quang Trung-Tướng Quân Bất Bại Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn Minh Thanh

 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 9800 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.