Tác Giả
NGUYỄN VY KHANH        
         Tiểu Sử:
Sinh ngày 5-3-1951 (28-1 Tân Mão), tại Vĩnh Phước, Quảng Trạch, Quảng-Bình. Cử nhân giáo-khoa Triết Tây (1973), Cao học Triết Tây (1975) đại-học Văn khoa Sài-Gòn, và tốt nghiệp thủ khoa ban Việt-Hán khoá 13 (1971-1974) đại học Sư phạm Sài Gòn. Sau khi tị nạn chính trị tại Canada, tốt nghiệp Cao-học Thư viện và Khoa học Thông tin (đại học Montréal, 1978). Hai nghề chính thức: giáo chức trước 1975, và chuyên viên thư viện ở Quốc hội và chính phủ Québec từ 1978 ở Quebec City và Montréal; ngoài ra chuyên nghiên cứu lịch-sử và nhân-văn liên hệ đến Việt Nam, với quan niệm: “Kiến thức cũng như nghề nghiệp chính thức và nghiệp dư, sau nhiều thập niên hoạt động, cho chúng tôi tâm niệm và ý chí, trong khả năng khiêm tốn và khả thể, đi tìm sự thực và ghi lại cho các thế hệ sau, với hy vọng rằng chỉ có thống nhất nhân tâm và địa lý khi nào những khúc mắc và vấn nạn lịch sử đã được nhìn nhận và giải tỏa”. Hiện sống hưu ở Toronto, Canada.

Tác-phẩm đã xuất-bản

1.    Khung Cửa (thơ, in ronéo; Sài-Gòn, 1972)

2.    Ngô Đình Diệm Và Nỗ Lực Hoà Bình Dang Dở (dịch-thuật, “Ngo Dinh Diem En 1963” của Nguyễn Văn Châu; Los Alamitos CA: Xuân Thu, 1989)

3.    Lỗ Tấn Và Truyện Xưa Viết Lại (biên khảo và dịch-thuật; Xuân Thu, 1997)

4.    Bốn Mươi Năm Văn Học Chiến Tranh 1957-1997 (Glendale CA: Đại Nam, 1997)

5.    Văn Học Và Thời Gian (Westminster CA: Văn Nghệ, 2000)

6.    Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX: Một Số Hiện Tượng Và Thể Loại (Glendale CA: Đại Nam, 2004).

7.    33 Nhà Văn Nhà Thơ Hải-Ngoại: tuyển tập nhận-định văn-học (ebook; Montréal: TGXB, 2008; tái-bản Toronto: Nguyễn Publishings, 2016).

8.    Văn Học Miền Nam 1954-1975: nhận-định, biên-khảo và thư-tịch; 2 tập (Toronto: Nguyễn Publishings, 2016; tb, Nguyễn Publishings, 2018; tb, San Jose CA: Nhân Ảnh, 2019).

9.    Trương Vĩnh Ký: Tinh-Hoa Nước Việt (Toronto: Nguyễn Publishings, 2018).

10. 44 Năm Văn Học Việt-Nam Hải Ngoại (7 tập, thực hiện chung với Khánh Trường và Luân Hoán; San Jose CA: Mở Nguồn, 2019).

11. Nhà Văn Việt Nam Hải-Ngoại: tuyển tập nhận-định văn-học (San Jose CA: Nhân Ảnh, 2019).

Tham gia các tuyển tập

 • Văn-Học Nghệ-Thuật LiênMạng (Tập1, Garland TX: 1996; Tập 2, 1997);
 • Vietnam et Culture (Montréal: Communauté Vietnamienne deMontreal, 1998);
 • Nguyên Sa: Tác Giả và Tác Phẩm (Tập 2, Westminster CA: Đời, 1998);
 • Gom Lại Những Dòng Trăng (Tuyển tập thơ, nhiều tác giả; Garland TX:Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng, 1999).
 • Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký (Liên Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký NamBắc California & nhóm Petrus Ký.org,2005).
 • Đi Tìm Nguyễn Huy Thiệp (TpHCM: Vănhóa Thông tin, 2001).
 • Luân Hoán, Một Đời Thơ (Los Angeles: Sông Thu, 2005).
 • Hồ Biểu Chánh, người mở đường chotiểu thuyết hiện đại Việt Nam (TpHCM: Văn Nghệ, 2006; “Ngôn-ngữ của tiểu-thuyết Hồ Biểu-Chánh”).
 • Kỷ Niệm về Nhà văn DoãnQuốc Sỹ(Houston TX: Văn Đàn Đồng Tâm, 2007)
 • Kỷ Niệm về Toàn PhongNguyễn Xuân Vinh: từ chiến sĩ đến khoa học gia (Houston TX: Văn ĐànĐồng Tâm, 2008).
 • Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương (Tập 1: Plainfield, NJ:Thư Ấn Quán, 2010)
 • Giáo-sư Lê Hữu Mục và những cây bút thânhữu (Houston TX: Văn Đàn Đồng Tâm, 2010).
 • Hiếu Đệ Lão Ngoan Đồng:hoài niệm (VõĐức Trung; Paris: Hương Cau, 2010)
 • An Khê Nguyễn Bính Thinh:hoài niệm(Võ Đức Trung; Paris: Hương Cau, 2013).
 • Minh-Đức Hoài-Trinh,Chính Khí Của Người Cầm Bút (San Jose CA: Nhân Ảnh, 2014).
 • Thơ Việt Đầu Thế Kỷ 21 (San Jose CA: Nhân Ảnh,2018).
 • Nguồn:https://namkyluctinh.org/tuyen-tap/nguyen-vy-khanh/tieu-su.html


Thư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
40 Năm Sau Cuôc Bội Phản
Nguyễn Vy Khanh
2
Văn Học Miền Nam Tự Do 1954-1975
Nguyễn Vy Khanh
3
Nguyễn Đình Chiểu Và Lý Luận Văn Học
Nguyễn Vy Khanh
4
Nhà Thơ Thái Tú Hạp
Nguyễn Vy Khanh
5
Tạp Chí Bách Khoa Và Văn Học Miền Nam
Nguyễn Vy Khanh
6
Hiện Tượng Hồi Ký Hải Ngoại
Nguyễn Vy Khanh


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10400 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt