TÁC GIẢ
PETER DO

Peter Do tên thật là Khanh
Trước năm 1975 là Sỹ Quan Không Quân.
Tốt nghiệp Khóa 4/69KQ trong Quân Chủng Không Quân Quân Lực Việt nam Cộng Hòa.
Hiện đang sống tại tiểu bang California Hoa Kỳ.
Sinh hoạt trong cộng đồng Người Việt tại Cali.
Ông Khanh là bạn của thi sỹ Lâm Hoài Vũ từ 1971.
(Theo Lâm Hoài Vũ).

THƯ MỤC

STT
ĐỀ MỤC
TÁC GIẢ


19
Hiền Thê (họa thơ MH)
Peter Do
18
Đời Phi Công (họa thơ LHV)
Peter Do
17
Lính Tàu Bò (hoạ thơ LHV)
Peter Do
16
Tổ Quốc Không Gian (họa thơ LHV)
Peter Do
15
Nhớ Nhau
Peter Do
14
Ước Mong (Họa thơ LHV)
Peter Do
13
Biết Đến Xuân Nào...? (Họa Thơ HD)
Peter Do
12
Đợi Chờ (Họa thơ LHV)
Peter Do
11
Thăm Nuôi
Peter Do
10
Tuổi Già (họa thơ LHV)
Peter Do
9
Vùng Dậy
Peter Do
8
Cảnh Giác
Peter Do
7
Vẫn Vững Lòng Trung (họa thơ LHV)
Peter Do
6
Buồn... (họa thơ LHV)
Peter Do
5
Hẹn Nhau.. (họa thơ LHV)
Peter Do
4
Nguyền Chung Sức
Peter Do
3
Thề (họa thơ LHV)
Peter Do
2
Nhớ Ngày 19/6 (hoa thơ LHV) Peter Do
1
Hết Thời
Peter Do

 


Nhóm mạng
Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)

www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10700 Tác phẩm )

Email:thuky@vietnamvanhien.org Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và

phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.