TÁC GIẢ
THA NHÂN

SÀI GÒN CÒN MÃI TRONG TÔIKHÚC HÁT THUYỀN NHÂNNỔI DẬY ĐI


HÔN CON - BA LÊN ĐƯỜNGTÌNH CHA VỌNG MÃIMẸ ƠI CON ĐÃ MỒ CÔI


ĐỒNG BÀO HỠI CÙNG NHAU ĐỨNG DẬY


NHẤT ĐỊNH KHÔNG!


RONG RÊU


THU NÀO


 

THƯ MỤC


STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Non Nước Nghiệt Oan
Tha Nhân
2
Độc Ẩm
Tha Nhân
3
Sài Gòn Còn Mãi Trong Tôi
Tha Nhân
4
Chứng Tích Mậu Thân
Tha Nhân
5
Tình Thơ Tình Đời
Tha Nhân
6
Nổi Dậy Đi Thôi!
Tha Nhân
7
Hôn Con - Ba Lên Đường
Tha Nhân
8
Mộng Hồi Hương
Tha Nhân
9
Giọt Sầu Quê Hương
Tha Nhân
10
Việt Nam Văn Hiến, Hòa Bình Thịnh Vượng Bảo Vệ Bờ Cõi
Tha Nhân
11
Danh Ham Chống Cộng
Tha Nhân
12
Mẹ Ơi Con Đã Mồ Côi
Tha Nhân
   13
Tam Vô Tới Ngày Sập
Tha Nhân
14
Cờ Vàng Ngóng Chờ!
Tha Nhân
15
Khúc Quanh Đời
Tha Nhân
16
Thu Nào
Tha Nhân

 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 8900 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.