TÁC GIẢ
Trần Công - Lão Mã Sơn


https://vietpen.org/tran-cong-lao-ma-son 


Tiểu sử: Lão Mã Sơn
Tên thật:
 Trần Văn Công
Sanh năm 1923, tại Tỉnh Gò Công
Bút Danh: Cò Công Lão Mã Sơn
Cựu Sĩ quan Hiến Binh Quốc Gia.
Cựu Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương (Quân sự)
Chương Mỹ Bội Tinh (Hành chánh).

Nguồn:
https://vietpen.org/tran-cong-lao-ma-son/
THƯ MỤC


STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa
Trần Công - Lão Mã Sơn
2
Cám Ơn Anh
Trần Công - Lão Mã Sơn
3
Vọng Cố Hương
Trần Công - Lão Mã Sơn
4
Hạt Bụi Viễn Du
Trần Công - Lão Mã Sơn
5
Quán Nhỏ Bên Đường
Trần Công - Lão Mã Sơn
6
Ôn Quá Khứ
Trần Công - Lão Mã Sơn
7
Mùa Phượng Năm Xưa
Trần Công - Lão Mã Sơn
8
Người Lính Cuối Cùng
Trần Công - Lão Mã Sơn
9
Lão Lính Già Cô Đơn Trên Đất Khách
Trần Công - Lão Mã Sơn
10
Người Lính Già Nhớ Thương Chiến Hữu
Trần Công - Lão Mã Sơn
11
Người Lính Năm Xưa
Trần Công - Lão Mã Sơn
12
Thương Tiếc
Trần Công - Lão Mã Sơn
13
Người Tử Sĩ Vô Danh
Trần Công - Lão Mã Sơn
14
Tâm Thư Kính Dâng Hiền Mẫu
Trần Công - Lão Mã Sơn
15
Về Lại Cố Hương
Trần Công - Lão Mã Sơn
16
Thu Tha Huơng
Trần Công - Lão Mã Sơn
17
Thu, Nhớ Cố Nhân
Trần Công - Lão Mã Sơn
18
Tiễn Táo Quân
Trần Công - Lão Mã Sơn
19
Tết Tha Hương
Trần Công - Lão Mã Sơn 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 9700 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.