Tác Giả
TRẦN QUỐC BẢONhà Thơ Trần Quốc Bảo
(ảnh http://suoinguontuoitre.blogspot.com/)


Gia Đình Nhà Thơ Trần Quốc Bảo
   
             Trần Quốc Bảo

 Tên và bút hiệu: Trần Quốc Bảo – Sinh năm 1930, tại Ninh Bình.

- 25 năm phục vụ trong Quân đội / QLVNCH. –(qua các Đơn Vị: Tiểu Đoàn 7 KB/Đệ II QK; Biệt Phái Bộ Nôi Vụ; BCH/Công Binh; Sư Đoàn 22 BB;  Nha Tồng Thanh Tra QLVNCH)

- Được ân thưởng Bảo-Quốc Huân Chương - Đệ Ngũ Đẳng - (Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ký ngày 29/4/1974)

- Phụ tá Giám Đốc Đài Phát thanh Huế (1955-1957)

- Chủ biên Nguyệt san Công Binh (BCH/CB. QLVNCH - 1957-1959)

- Sáng lập & điều hành Bút-Việt Văn Đoàn

- Chủ biên Tạp chí Văn Học Cỏ Thơm (Washington DC 2004-2008)

- Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Vịệt Nam, Richmond,Virginia (1996-2001)

- Cố Vấn Hội Đồng GX.CTTĐVN . Richmond.Virginia (2002-2016)

- Sáng lập & điều hành Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong

- Chủ biên Đặc San Xuân Hy Vọng Richmond, VA (2009-2012)

- Chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Tự do/MĐHK (1989-1997)

- Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/ MĐHK (2003-2007)


Tác phẩm:

1. Cuộc Di Cư Vĩ Đại Trong Lịch Sử Thế Giới Cận Kim (1956)

2.3. Thơ Quốc Bảo - tập 1 & tập 2 - (1967 – 1973)

4. Công Chúa Thủy Tiên - Truyện Nhi đồng (1970)

5. Đối Diện Niềm Vui - Thơ (1998)

6. Tuyển Tập Thơ Văn (2016)

7. Một Thời Mộng Hoa – Sách Nhạc phổ Thơ (2018)

8. Hàn Thi Đường Thi Tuyển Dịch (2019)

9. Quê Hương – Thơ (2020)

Hiện cư ngụ: Thành phố Richmond, Tiểu bang Virginia. Hoa Kỳ


Nguồn:https://sites.google.com/site/viendhaihocdhalat/
Kính mời Quí Độc giả đón nhận Thi tập QUÊ HƯƠNG,

ủng hộ để giúp  tác giả có phương tiện ấn loát sáng tác kế tiếp. Đa tạ

( Sách, ấn phí $30 kể cả bưu phí )

 

Địa chỉ liên lạcTQB - 1912 Rolfe Way – Henrico, VA 23238

Email < quocbao_30@yahoo.com >

 

(Sách chỉ phổ biến tại Hoa Kỳ. Không gửi ra nước ngoài – Xin cáo lỗi!)

 


TẾT NHỚ QUÊ XƯAThư Mục

STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Tuyễn Tập Thơ - Trần Quốc Bảo-Hoa Văn - Nguyễn Phú Long
Trần Quốc Bảo
2
Trọn Đời Tạ Ơn
Trần Quốc Bảo
3
Sang Mùa
Trần Quốc Bảo
4
Thơ Trần Quốc Bảo [ 21 Bài]
Trần Quốc Bảo
5
Sài Gòn Ơi
Trần Quốc Bảo
6
Tết Nhớ Quê Xưa
Trần Quốc Bảo
7
Vẫn Thèm Món Quê
Trần Quốc Bảo
8
Viết Cho Con
Trần Quốc Bảo
9
Tiết Lập Xuân
Trần Quốc Bảo
10
Chúa Phục Sinh
Trần Quốc Bảo
11
Niềm Đau Năm Ngón
Trần Quốc Bảo
12
"Quê Hương" - Vũ Trụ Thơ Của Thi Sĩ Trần Quốc Bảo
Lại Quốc Hùng
13
Quốc Tổ Hùng Vương
Trần Quốc Bảo
14
30/4 Ngày Quốc Hận
Trần Quốc Bảo

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7300 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt