Tác Giả
TRẦN QUỐC BẢONhà Thơ Trần Quốc Bảo
(ảnh http://suoinguontuoitre.blogspot.com/)


Gia Đình Nhà Thơ Trần Quốc Bảo
   
             Trần Quốc Bảo

 Tên và bút hiệu: Trần Quốc Bảo – Sinh năm 1930, tại Ninh Bình.

- 25 năm phục vụ trong Quân đội / QLVNCH. –(qua các Đơn Vị: Tiểu Đoàn 7 KB/Đệ II QK; Biệt Phái Bộ Nôi Vụ; BCH/Công Binh; Sư Đoàn 22 BB;  Nha Tồng Thanh Tra QLVNCH)

- Được ân thưởng Bảo-Quốc Huân Chương - Đệ Ngũ Đẳng - (Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ký ngày 29/4/1974)

- Phụ tá Giám Đốc Đài Phát thanh Huế (1955-1957)

- Chủ biên Nguyệt san Công Binh (BCH/CB. QLVNCH - 1957-1959)

- Sáng lập & điều hành Bút-Việt Văn Đoàn

- Chủ biên Tạp chí Văn Học Cỏ Thơm (Washington DC 2004-2008)

- Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Vịệt Nam, Richmond,Virginia (1996-2001)

- Cố Vấn Hội Đồng GX.CTTĐVN . Richmond.Virginia (2002-2016)

- Sáng lập & điều hành Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong

- Chủ biên Đặc San Xuân Hy Vọng Richmond, VA (2009-2012)

- Chủ tịch Hội Văn nghệ sĩ Việt Nam Tự do/MĐHK (1989-1997)

- Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/ MĐHK (2003-2007)


Tác phẩm:

1. Cuộc Di Cư Vĩ Đại Trong Lịch Sử Thế Giới Cận Kim (1956)

2.3. Thơ Quốc Bảo - tập 1 & tập 2 - (1967 – 1973)

4. Công Chúa Thủy Tiên - Truyện Nhi đồng (1970)

5. Đối Diện Niềm Vui - Thơ (1998)

6. Tuyển Tập Thơ Văn (2016)

7. Một Thời Mộng Hoa – Sách Nhạc phổ Thơ (2018)

8. Hàn Thi Đường Thi Tuyển Dịch (2019)

9. Quê Hương – Thơ (2020)

Hiện cư ngụ: Thành phố Richmond, Tiểu bang Virginia. Hoa Kỳ


Nguồn:https://sites.google.com/site/viendhaihocdhalat/                                                         
Kính mời Quí Độc giả đón nhận Thi tập QUÊ HƯƠNG,

ủng hộ để giúp  tác giả có phương tiện ấn loát sáng tác kế tiếp. Đa tạ

( Sách, ấn phí $30 kể cả bưu phí )

 

Địa chỉ liên lạcTQB- 1912 Rolfe Way – Henrico, VA 23238

Email < quocbao_30@yahoo.com >

(Sách chỉ phổ biến tại Hoa Kỳ. Không gửi ra nước ngoài – Xin cáo lỗi!)
TẾT NHỚ QUÊ XƯA


MÂY XƯA


VĨNH BIỆT PHI NHUNG


CÁC TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ TRẦN QUỐC BẢOHỌP BẠN


NHỚ HUẾ


XUÂN XA LẠ


HUẾ ƠI
Thư Mục

  STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả


142
Sư Minh Tuệ Thọ Nạn
Trần Quốc Bảo
141
Julu 4th Chợt Bồi Hồi!
Trần Quốc Bảo

 STT từ 1- 140 đọc xuống

1
Tuyễn Tập Thơ - Trần Quốc Bảo-Hoa Văn - Nguyễn Phú Long
Trần Quốc Bảo
2
Trọn Đời Tạ Ơn
Trần Quốc Bảo
3
Sang Mùa
Trần Quốc Bảo
4
Thơ Trần Quốc Bảo [ 21 Bài]
Trần Quốc Bảo
5
Sài Gòn Ơi
Trần Quốc Bảo
6
Tết Nhớ Quê Xưa
Trần Quốc Bảo
7
Vẫn Thèm Món Quê
Trần Quốc Bảo
8
Viết Cho Con
Trần Quốc Bảo
9
Tiết Lập Xuân
Trần Quốc Bảo
10
Chúa Phục Sinh
Trần Quốc Bảo
11
Niềm Đau Năm Ngón
Trần Quốc Bảo
12
"Quê Hương" - Vũ Trụ Thơ Của Thi Sĩ Trần Quốc Bảo
Lại Quốc Hùng
13
Quốc Tổ Hùng Vương
Trần Quốc Bảo
14
30/4 Ngày Quốc Hận
Trần Quốc Bảo
   15
Lòng Mẹ Yêu Con
Trần Quốc Bảo
  16
Lênh Đênh
Trần Quốc Bảo
  17
Bé Bán Hoa
Trần Quốc Bảo
  18
Bùi Giáng
Trần Quốc Bảo
 19
Huế Ơi
Trần Quốc Bảo
 20
Can Trường Trong Chiến Bại
Trần Quốc Bảo
 21
Lòng Bố Thương Con
Trần Quốc Bảo
 22
4th 7... Chợt Bồi Hồi
Trần Quốc Bảo
 23
Ngày Xuân Thơ Say Ứng Khẩu
Trần Quốc Bảo
 24
Nhớ Huế
Trần Quốc Bảo
25
Hò Huế
Trần Quốc Bảo
26
Con Sáo Sang Sông
Trần Quốc Bảo
27
Lý Mười Thương
Trần Quốc Bảo
 28
Đường Về Quảng Trị
Trần Quốc Bảo
29
Bụi Đời
Trần Quốc Bảo
30
Bài Thơ Trên Cát
Trần Quốc Bảo
31
Nhẫn
Trần Quốc Bảo
32
Trung Thu
Trần Quốc Bảo
33
Vĩnh Biệt Phi Nhung
Trần Quốc Bảo
34
Niềm Vui Trong Tâm
Trần Quốc Bảo
35
Con Tầu Thời Gian
Trần Quốc Bảo
36
Chợ Nổi Miền Tây
Trần Quốc Bảo
37
Nỗi Đau Của Lá
Trần Quốc Bảo
38
Đập Đá Trường Xưa
Trần Quốc Bảo
   39
Tụng Trà
Trần Quốc Bảo
   40
Qua Cơn Ác Mộng
Trần Quốc Bảo
41
Cầu Tre Lắc Lẻo
Trần Quốc Bảo
42
Hãy Cho Nhau Nụ Cười
Trần Quốc Bảo
43
Xin Ơn Cứu Độ
Trần Quốc Bảo
44
Chuyện "Thần Bòboul" Tượng Chúa Hài Đồng Ban Nhiều Ơn Lạ
Trần Quốc Bảo
45
Trà Thiền
Trần Quốc Bảo
46
Sinh Nhật 92
Trần Quốc Bảo
   47
Tuyết Đầu Mùa
Trần Quốc Bảo
   48
Mây Xưa
Trần Quốc Bảo
   49
Tân Niên Khai Bút
Trần Quốc Bảo và...
   50
Trở Về Biển Mộng
Trần Quốc Bảo
51 Yêu Đời, Yêu ThơHôn Con, Bố Ra Trận
Trần Quốc Bảo
52
Chúc Mừng Thi Hữu Trần Công-Lão Mã Sơn Tròn Trăm Tuổi Thọ
Trần Quốc Bảo
53
Chiến Cuôc Ukraine Trần Quốc Bảo
54
Thế Sự Phù Vân
Trần Quốc Bảo
55
Hạnh Phúc Tìm Đâu?
Trần Quốc Bảo
56
Mẹ Như Tượng Đá
Trần Quốc Bảo
57
Vỉnh Biệt Phi Nhung
Trần Quốc Bảo
58
Lòng Nhớ Quê Cũ
Trần Quốc Bảo
59
Có Bao Giờ Lính Khóc?
Trần Quốc Bảo
60
Yêu Đời, Yệu Thơ
Trần Quốc Bảo
61
Công Cha Như Núi Thái Sơn
Trần Quốc Bảo
62
Em Yêu Gì?
Trần Quốc Bảo
63
Đối Diện Niềm Vui - Sao Em Lại Khóc...
Trần Quốc Bảo
64
Linh Sơn Tạp Hứng
Trần Quốc Bảo dịch
65
Hè Về
Trần Quốc Bảo
66
GS Phạm Trọng Lệ Đi Rồi Trần Quốc Bảo
67
Hổ Chuột, Ơn Nghĩa Báo Đền
Trần Quốc Bảo
68
Triết Lý Tam Hầu
Trần Quốc Bảo
69
Em Ngồi Chằm Nón Bài Thơ
Trần Quốc Bảo
70
Cây Đa Đầu Làng
Trần Quốc Bảo
71
Trọn Đời Tạ Ơn
Trần Quốc Bảo
72
Xuống Núi
Trần Quốc Bảo
73
Chúa Ở Cùng Ta
Trần Quốc Bảo
74
Xin Về Quê Mẹ
Trần Quốc Bảo
75
Chiến Thắng Vũng Rô
Trần Quốc Bảo
76
Đắc Thọ 93
Trần Quốc Bảo
77
Chào Đón Tân Niên
Trần Quốc Bảo
78
Xuân Xa Lạ
Trần Quốc Bảo
79
Chuyện Tình Cô Gái Phú Yên
Trần Quốc Bào
80
Trần Quốc Bảo Khóc Nguyễn Phú Long
Trần Quốc Bảo
81
Chúc Mừng Đại Lão Thi Sĩ Trần Công - Lão Mã Sơn
Trần Quốc Bảo
82
Lễ Hội Anh Đào Tại DC
Trần Quốc Bảo
83
Một Bài Thơ Không Tên
Trần Quốc Bảo
84
Vui Buồn Quê Xưa
Trần Quốc Bảo
85
30 Tháng 4 - Nỗi Đau Đứt Ruột
Trần Quốc Bảo
86
Kanitta "Mint" Pasaeng - Kim Cương Trong Đống Rác
Trần Quốc Bảo
87
Suy Tôn Quốc Kỳ
Trần Quốc Bảo
88
Em Ơi Hè Đã Về Rồi
Trần Quốc Bảo
89
Tôi Và "Em Honda"
Trần Quốc Bảo
 90
Chiến Sĩ Vô Danh
Trần Quốc Bảo
91
Đâu Là Chân Hạnh Phúc
Trần Quốc Bảo
92
Về Đây Với Biển Trần Quốc Bảo
93
Vấn Đề Lương Tâm
Trần Quốc Bảo
94
Mừng July 4Th
Trần Quốc Bảo
95
Em Gái Miền Quê
Trần Quốc Bảo
96
Phong Thổ An Bang
Trần Quốc Bảo
97
Nhớ Về:"Chợ Chồm Hổm"
Trần Quốc Bảo
98
Anh Hùng Tý Hon
Trần Quốc Bảo
99
Chiếc Nón Sắt Trên Đồi Hoang
Trần Quốc Bảo
100
Lời Tử Sĩ
Trần Quốc Bảo
101
Họp Bạn
Trần Quốc Bảo
102
Thu Chợt Tới
Trần Quốc Bảo
103
Mai Đã Đi Rồi
Trần Quốc Bảo
104
Gò Công Tuyệt Sắc Giai Nhân
Trần Quốc Bảo
105
Em Bước Vào Thu
Trần Quốc Bảo
106
Nhớ Về Phú Yên
Trần Quốc Bảo
107
Bùi Giáng
Trần Quốc Bảo
108
Ước Nguyện Cuối Cùng
Trần Quốc Bảo
109 Thôn Nữ Quê Tôi
Trần Quốc Bảo
110
Chuyện Buồn Quê Hương Trần Quốc Bảo
110
Cúc Hoa
Trần Quốc Bảo dịch
111
Chiếc Nón Sắt Trên Bia Mộ
Trần Quốc Bảo
112
Dâng Lời Tạ Ơn 2
Trần Quốc Bảo
113
Chào Biệt Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Trần Quốc Bảo
114
Ẩn Giả Tưởng (Dịch thơ của HT Thích Tuệ Sỹ)
Trần Quốc Bảo dịch
115
Nhớ Ơn Thầy Cô
Trần Quốc Bảo
116
Xin Ngôi Sao Lạ
Trần Quốc Bảo
117
Rung Răng
Trần Quốc Bảo
118
94 Tự Tình
Trần Quốc Bảo
119
Cầu Khỉ Đu Đưa
Trần Quốc Bảo
120
Hát Chúc Mừng
Trần Quốc Bảo
121
Giáp Thìn Khai Bút
Trần Quốc Bảo
122
Em Ơi Về Gói Bánh Chưng
Trần Quốc Bảo
123
Tết Cổ Truyền
Trần Quốc Bảo
124
Thánh Lễ Minh Niên
Trần Quốc Bảo
125
Tro Bụi
Trần Quốc Bảo
126
Lủy Tre Ấp Ủ Hồn Quê
Trần Quốc Bảo
127
Chúc Mừng Sinh Nhật Đại Thọ Thứ 102 Của Đại Lão Thi Huynh Trưởng...
Trần Quốc Bảo
128
Khóa Chìa Đoạn Tuyệt
Trần Quốc Bảo
129
Huế Ơi
Trần Quốc Bảo
130
Đà Lạt Nhớ Thương
Trần Quốc Bảo
131
Bí Quyết Làm Vườn
Trần Quốc Bảo
132
Dòng Huyết Lệ
Trần Quốc Bảo
133
Chỉ Một Ước Mơ
Trần Quốc Bảo
134
Con Dâng Mẹ Bông Hoa Mầu Nhiệm
Trần Quốc Bảo
135
Quán Cóc Đầu Làng
Trần Quốc Bảo
136
Bún Bò Huế
Trần Quốc Bảo
137
Công Trường Chiến Sĩ
Trần Quốc Bảo
138
Hiện Tượng Thích Minh Tuệ
Trần Quốc Bảo
139
Tình Cha Vĩ Đại
Trần Quốc Bảo
140
Xuân Hư Ảo
Trần Quốc Bảo

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10600 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt