Tác Giả
TRẦN TRUNG CHÍNH


Nguồn: baotgm.net
     Vài Hàng Về Tác Giả:
  Anh Chính  sinh năm 1950 tại Hải Dương, năm 1954 theo gia đình di cư vào Nam định cư tại Châu Đốc từ 1954 đến 1965.
 Đã theo học tại trường trung học Thủ Khoa Nghĩa - Châu Đốc từ 1961 đến 1965.
 Về Sài Gòn học tại trường trung học Chu Văn An từ 1965 đến 1968.
 Vào học trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Sài Gòn từ 1968 đến 1972.
 Tốt nghiệp Kỹ Sư Canh Nông năm 1972, làm việc tại Ty Nông Nghiệp Phước Tuy.
 Tháng 9/1974 chuyển về làm Trưởng Ty Nông Nghiệp tỉnh Chương Thiện cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
 Vượt biên vào tháng 12/1987 đến Phanat Nikhom -Thailand và vào Hoa Kỳ tháng 10/1989. Hiện định cư tại Texas.

Thư Mục

STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
 Thật sự Và Sự Thật
Trần Trung Chính
2
Lược Thuật Lịch Sử Việt Nam Đương Đại
Trần Trung Chính
3
Bạn, Bè Và Bạn Đời
Trần Trung Chính
4
Trung Thành và Chung
Trần Trung Chính
5
Tam Quan
Trần Trung Chính
6
Nhớ Về Thầy Tôn Thất Trình
Trần Trung Chính
7
Những Bí Mật Liên Quan Đến Việt Nam Cộng Hòa Sụp Đổ
Trần Trung Chính
8
Tùy Bút Khánh Ly
Trần Trung Chính
9
Thủy Kế
Trần Trung Chính
10
Quá Tuổi Hưu
Trần Trung Chính
11
Kẻ Nào Thúc Đẩy Trung Cộng Tiến Chiếm Hoàng Sa Năm 1974?
Trần Trung Chính
 12
Lệch Lạc, Điều Chỉnh và Hiệu Chỉnh
Trần Trung Chình
13
31 Tháng 4 Năm 1975
Trần Trung Chính
14
Mổ Xẻ Những Sự Kiện Lịch Sử
Trần Trung Chính
15
Oan Gia
Trần Trung Chính
16
Thẻ Căn Cước Việt Nam Cộng Hòa
Trần Trung Chính
17
Hỗ Tương
Trần Trung Chính
18
Ý Nghiệp
    Trần Trung Chính
19
Mắt Ếch Và Mắt Cá
Trần Trung Chính
20
Thời, Tiếc và Thời Tiếc Là Một? Trần Trung Chính
21
Mưu Sinh
Trần Trung Chính
22
Nhớ Về Chương Thiện 30 Năm Trước
Trần Trung ChínhNhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 9200 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt