TÁC GIẢ
TRẦN XUÂN THỜI


Thủ Tướng Chính Phú Pháp Định Việt Nam Cộng HòaQuoc Huy VNCH
Trang nhà: http://vietnamconghoaphapdinh.com/

TIỂU SỬ

Ông sinh năm 1942. Tốt nghiệp Tú Tài toàn phần năm 1961.
Sau đó tốt nghiệp Đại học Văn Khoa.
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH.
Về đời binh nghiệp, ông đã tốt nghiệp Khóa 1/68 Sĩ Quan Trừ Bị tại Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức QLVNCH.
Ông đã phục vụ Chính phủ VNCH đến 1975.

Di tản sang Hoa Kỳ tháng 6 năm 1975, tiếp tục theo học ngành Kinh Doanh và Lụật, tốt nghiệp năm 1980.

Sau 35 năm làm việc trong ngành nghiên cứu, huấn luyện và thanh tra thuế, nay ông đã hưu trí.

Ngoài ra, ông đã hy sinh thời gian phục vụ Xã hội trong các chức vụ Chủ Tịch CĐVN tiểu bang. Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam liên bang tại Hoa kỳ.
Chủ tịch HĐQT, Tổng Hội CSV/HVQGHC và đang phục vụ
Tổng Hội CSV/SQTBB Thủ Đức Hoa Kỳ trong HĐQT/Tổng Hội Trưởng.

Thỉnh thoảng ông viết biên khảo về các đề tài liên quan đến văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị... nhằm phục vụ nhân sinh
.

Về công tác tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền, ông Trần Xuân Thời đã giữ 
chức vụ Bộ Trưởng Dân Chủ Hoá Quốc Gia, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Văn 
Hoá-Giáo Dục Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hoà, trước khi được tín nhiệm  
vào chức vụ Thủ Tướng từ tháng 12  năm 2022.


           
                     BT Trần Xuân Thời và TT Nguyễn Bá Cẩn                          Hàng Đầu: CT Trần Xuân Thời Và TT Lê Minh Đảo


 

THƯ MỤC

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh
Trần Xuân Thời
2
Luận Về Khoa Bảng
Trần Xuân Thời
3
Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Trần Xuân Thời
4
Sứ Mệnh Văn Hóa
Trần Xuân Thời
5
Quốc Học Huế
Trần Xuân Thời
6
Trách Nhiệm Chính Trị
Trần Xuân Thời
7
Người Việt Cao Quý
Trần Xuân Thời
8
Vô Hiệu Hóa QĐ 1334 Của CSVN
Trần Xuân Thời
9
Dĩ Hòa Vi Quý
Trần Xuân Thời
10
Huynh Đệ Chi Binh
Trần Xuân Thời
11
Luận Về Tâm Lý Chính Trị
Trần Xuân Thời
 12
Chánh Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa
    Vi Anh
13
Tuyên Cáo Nhân Ngày Quốc Hận 30.4.1795
Trần Xuân Thời
14
Luận Về Lý Tưởng
Trần Xuân Thời
15
Sứ Mệnh Xã Hội
Trần Xuân Thời
16
Tiến Trình Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ
Trần Xuân Thời

Nhóm mạng
Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10600 Tác phẩm )

Email:thuky@vietnamvanhien.org Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.