Năm Thứ 4893
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
  TỦ HÌNH VĂN HIẾN

STT
HÌNH


462 HÌNH ẢNH DI TẢN, SỤP ĐỔ VÀ VƯỢT BIỂN
CỦA NGƯỜI VIỆT NĂM
1975

Xem-tiếp      

454453

     
  


     
  

  
'
   
 


     
    


    
  
 


   


 
 


 


104
  


 
     
                  


 

       
           
        
           
    
    
 Tranh Đức LÊ THÁNH TÔN (4321-4376 VL)
 


TƯỢNG ĐÀI NGUYỄN TRÃI TẠI QUÉBEC - CANADA
Tranh Đức NGUYỄN TRÃI (4259-4321 VL)

  


Tranh Đức TRẦN NHÂN TÔN (4137-4187)
Việt Lịch (3944-4020) Tranh  Đức LÝ THƯỜNG KIỆT (3898-3984 VL)Tượng Đức LÝ THÁI TỔ (3853-3907 VL)


2


     1Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Tủ Hình Văn Hiến
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 8800 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com
(Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.org
Thông tin đa chiều là thể hiện tinh thần Dân Chủ & Đa Nguyên
và đồng tiến bộ với nhân loại trong thiên niên kỷ mới.


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến
 và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Tình Người thay cho dối trá và hận thù. Lấy Nghĩa Làm Người thay
 cho tham nhũng và độc quyền là phương châm hành động của Nghĩa Sỹ Văn Hiến


Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm
 kế sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác
và ý kiến của quý nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích:
 (1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc.
 (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.