TÁC GIẢ
TUYẾN LÊ SYDNEY"TUỔI TÀN THU
Nắng Thu viếng cảnh vườn ta
Ghi hình lưu niệm tuổi già tám mươi * (81)
Xa bè, vắng bạn buồn ơi
Kẻ Nam, 
người Bắc lần hồi quy tiên"

Tuyến Lê Sydney

THƯ MỤC
STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả


91
Tay Sai Giặc Hán (họa thơ TH)
Tuyến Lê Sydney

STT từ 1-90 đọc xuống

1
Xoay Trục Á Châu
Tuyến Lê Sydney
2
Thời Cơ Sẽ Đến
Tuyến Lê Sydney
3
Mong Ước
Tuyến Lê Sydney
4
Vì Dân Cứu Nước
Tuyến Lê Sydney
5
Tuổi Hạc Tha Hương
Tuyến Lê Sydney
6
Cuộc Đời Vì Cộng Đành Phải Lưu Vong
Tuyến Lê Sydney
7
Đảng Cộng Ngày Nay
Tuyến Lê Sydney
8
Ba Bài Thơ - Họa (Thơ HCM)
Tuyến Lê Sydney
9
Dù Gãy Súng & Kỷ Niệm Ngày Không Lực VNCH
Tuyến Lê Sydney
10
Quê Hương Thứ 2
Tuyến Lê Sydney
11
Người Tỵ Nạn
Tuyến Lê Sydney
12
Thơ Chính Nghĩa
Tuyến Lê Sydney
13
Lũ Cướp Ngày
Tuyến Lê Sydney
14
Truất Phế
Tuyến Lê Sydney
15
Bút Chiến
Tuyến Lê Sydney
16
Tuổi Hoa Niên
Tuyến Lê Sydney
17
Thương Hưng
Tuyến Lê Sydney
18
Nhớ Nước
Tuyến Lê Sydney
19
Diệt Bọn Vô Thần
Tuyến Lê Sydney
20
Mười Ngày Học Tập
Tuyến Lê Sydney
21
Lập Trường Chính Trị
Tuyến Lê Sydney
22
Thơ Phản Quốc
Tuyến Lê Sydney
23
Sắp Đến Ngày
Tuyến Lê Sydney
24
Phòng Chống Lũ
Tyyến Lê Sydney
25
Giữ Vững Niềm Tin
Tuyến Lê Sydney
26
Phản Bội
Tuyến Lê Sydney
27
Tội Quân Bắc Cộng
Tuyến Lê Sydney
   28
Chống Đối Đặc Khu
Tuyến Lê Sydney
   29
Cộng Ham Mê
Tuyến Lê Sydney
 30
Thương Đời Lính
Tuyến Lê Sydney
31
Dân Mong Ước
Tuyến Lê Sydney
32
Đề Lăng Xác Hồ - Đề Lăng Tên Tội Đồ - Lão Dăm Tặc- Đảng Cướp
Tuyến Lê Sydney
33
Chờ Mỹ
Tuyến Lê Sydney
34
Nước Thái Lai
Tuyến Lê Sydney
35
Chết (Họa THơ Phan Bội Châu)
Tuyến Lê Sydney
36
Thơ Chính Nghĩa
Tuyến Lê Sydney
37
Không Hòa Giải
Tuyến Lê Sydney
38
Tình Chiến Hữu
Tuyến Lê Sydney
39
Đóng Cửa Trại Tỵ Nạn
Tuyến Lê Sydney
40
Câu Nói Lê Duẩn
Tuyến Lê Sydney
41
Donal Trump Thắng
Tuyến Lê Sydney
42
Phản Lời Thề
Tuyến Lê Sydney
43
Thương Quê
Tuyến Lê Sydney
44
Chúc Mừng Lại Thanh Đức
Tuyến Lê Sydney
45
Trại Tù Z36C Hàm Tân
Tuyến Lê Sydney
46
Phong Trào Cứu Nước
Tuyến Lê Sydney
47
Chúc Xuân
Tuyến Lê Sydney
48
Xuân Tha Hương
Tuyến Lê Sydney
49
Tổ Quốc Bất Diệt
Tuyến Lê Sydney
50
Tưởng Niệm Trưng Vương
Tuyến Lê Sydney
51
Niềm Tin Lý Tưởng
Tuyến Lê Sydney
52
Thương Tiếc Tướng Trẻ Kiên Trung
Tuyến Lê Sydney
53
Mừng Sinh Nhật Hưng
Tuyến Lê Sydney
54
Tuổi Tàn Thu
Tuyến Lê Sydney
55
Bền Tâm Tranh Đấu
Tuyến Lê Sydney
56
Dốt Làm Ngầu
Tuyến Lê Sydney
57
Diệt Giống Lạ Lùng
Tuyến Lê Sydney
58
Chính Nghĩa Quốc Gia
Tuyến Lê Sydney
59
Chùm Thơ Quốc Hận (3 Bài)
Tuyến Lê Sydney
60
Tuổi Hạt Tha Hương
Tuyến Lê Sydney
61
Mong Sao
Tuyến Lê Sydney
62
Thanh Trừng Nội Bộ
Tuyến Lê Sydney
63
Thảm Họa Vô Thần
Tuyến Lê Sydney
64
Chu Lai Máu Lệ
Tuyến Lê Sydney
65
Diệt Sạch Giặc Hồ
Tuyến Lê Sydney
66
Lừa Dân Nịnh Đảng
Tuyến Lê Sydney
67
Đảng Dạy Lưu Manh
Tuyến Lê Sydney
68
Hồi Sinh Nước Việt
Tuyến Lê Sydney
69
Thời Mạt Vận
Tuyến Lê Sydney
70
Thư Báo Tin Mẹ
Tuyến Lê Sydney
71
Bát Thập Xuân Qua
Tuyến Lê Sydney
72
Chữ Hiếu Chưa Tròn
Tuyến Lê Sydney
73
Tư Tưởng Lỗi Thời
Tuyến Lê Sydney
74
Ly Rượu Mừng
Tuyến Lê Sydney
75
Thắng Cảnh Quảng Đà
Tuyến Lê Sydney
76
Vì Lý Tưởng Tự Do
Tuyến Lê Sydney
77
Tình Dân Quân (họa thơ LHV)
Tuyến Lê Sydney
78
Đảng Cọng Diệt Người (họa thơ LHV)
Tuyến Lê Sydney
79
Đại Hội Xong (họa thơ LHV)
Tuyến Lê Sydney
80
Dẹp (Diệt) Lũ Nô Tài (họa thơ LHV)
Tuyến Lê Sydney
81
Dzợ Chồng Già (họa thơ VS)
Tuyến Lê Sydney
82
Tình Anh Lính Chiến (họa thơ LHV)
Tuyến Lê Sydney
83
Trách Nhiệm Toàn Dân (họa thơ LHV)
Tuyến Lê Sydney
84
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm (họa thơ LHV) Tuyến Lê Sydney
85
Tưởng Niệm Ngày Tang Yên Bái
Tuyến Lê Sydney
86
Lòng Dân Nổi Dậy
Tuyến Lê Sydney
87
Chính Nghĩa Thắng Tà (họa thơ LHV)
Tuyến Lê Sydney
88
Thương Quê (họa thơ LHV)
Tuyến Lê Sydney
89
Lập Trường Chống Cộng
Tuyến Lê Sydney
90
Thăm Chồng (họa thơ MH)
Tuyến Lê SydneyNhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10500 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.