Năm Thứ 4892
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTủ sách Văn Hiến

 
                                                     Đề Mục: Chính Trị

STT
                             Đề Tài   (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả


560
  Tựa Vào Di Sản Miền Nam, Tôi Chọn Đứng Thẳng
   Huỳnh Thị Tố Nga
 559
  So sánh Hai Biến Cố Tháng Tám
   Nguyễn Minh Cần
 558
 Xin Đừng Quên! Nửa Thế Kỷ Trước- Váy Máu Cải Cách Ruộng Đất
   Nguyễn Minh Cần
 557
  Hồ Chí Minh Và Việt Minh Đă Cướp ... Của Dân Tộc Việt Nam Như Thế Nào?     Nguyễn Anh Tuấn
 556
  Ảo Ảnh
   Ḥa Mỹ
 555
  Vàng Rơi Không Tiếc
   Đào Vũ Anh Hùng
 554
  Thủ Đoạn Của Trung Cộng
   Điệp Mỹ Linh
 553
   Ngày Quốc Tế V́ Dân Chủ & Ư Nghĩa 15-9
   ST
 552
   Lá Thư Hồi Âm Chân Thật Nhất Thế Kỷ
   Tulip Chau Sa
 551
  Hảy "Xóa Sổ Chế Độ" Để Tránh Thảm Cảnh "Một Dân Tộc Bị Xóa Sổ"
    Nguyễn Thiếu Nhẫn
 550
  Trách Nhiệm Đối Với Quốc Gia    Lê Công Định
 549
  Bàn Về "Chính Danh" Trong Thể Chế Pháp Trị      Lê Công Định
 548
  Lê Công Định: Tôi Không Đổi Lư Tưởng      Lê Công Định - BBC
 547
  Chuyện Buồn Việt Nam
    Uwe Siemon-Netto
 546
  Mỗ Xẻ & Phê B́nh Những Tiết Lộ " Bí Mật Hậu Trường..." của Nguyễn Văn Ngân
    Đặng Văn Nhâm
 545
  V́ Sao Việt Nam Cộng Ḥa Không C̣n Là "Ngụy Quân - Ngụy Quyền"?
    Phạm Chí Dũng
 544
  Đấu Tranh Giành Lại Công Lư
    Cổ Tấn Tinh Châu
 543
  Tiểu Sử Ông Cổ Tấn Tinh Châu
    Lê Minh Nguyên
 542
  Việc Nhân Nghĩa Cốt Để An Dân
    Đào Văn B́nh
 541
  Quyền Tự Do Tư Tưởng Và B́nh  Đẳng Khi Phát Biểu     Đào Văn B́nh
 540
  Pax Americana ( Ḥa B́nh Kiểu Mỹ)
    Trần Trung Chính
 539
  Hưng Đạo Vương Và Tổng Thống Donald Trump
    Trần Trung Chính
 538
  Đừng Ảo Tưởng Vào Yễm Trợ Của Mỹ
    Hoàng Đức Nhă
 537
  Các Thế Lực Thù Địch Của CSVN Là Ai?
    Phạm Trần
 536
  Dân Chủ Kiểu Ǵ?     Phạm Trần
 535
  Năm Nguy Cơ Đe Dọa CSVN     Phạm Trần
 534   Giữa Ba Cựu Thù
    Điệp Mỹ Linh
 533
 Số Phận Khác Biệt Giữa Hai Dân Tộc Đức-Việt Về Ngày Thống Nhất Đất Nước     Mộng Tuyền
 532
  Lănh Tụ Phát Kẹo
   Trần Trung Chính
 531
  Thời Kỳ Ǵ Đây?     Đỗ Duy Ngọc
 530
  Quan Hệ Việt-Trung: Con Dao Hai Lưỡi
    Đại Dương
 529
   Chuyện Tranh Căi Về Lá Cờ - Việc Làm Của Việt Cộng Và Bọn Tay Sai
    Lăo Móc
 528
  Lá Cờ Vàng: Là Di Sản -Biểu Tượng & Truyền Thống Cảu Dân Tôc Việ Nam
    Nguyễn Vạn B́nh
 527
  Góp Ư Về Lộ Đồ Dân Chủ Hóa Việt Nam
    Lư Đại Nguyên
 526
 Việt Nam Trong Chiến Lược Toàn Cầu Của Mỹ (Trích từ VN Dân Tộc Bị Đọa Đày)
    Lư Đại Nguyên
 525
  Lá Cờ Vàng, Là Biểu Tượng Cao Quư Nhất Của Người Dân Việt Nam Yêu Nước
    Hồ Đinh
 524
  Kẻ Cắp Gặp Bà Già
   Trần Trung Chính
 523
  Lời Bộc Bạch Của Một Đảng Viên
   ẩn danh
 522
  Ư Nghĩa Chính Trị Của Ngày Tết
   TS Nguyễn Hưng Quốc
 521
  Dương Văn Ba, Hố Ngọc Nhuận & Ngô Công Đức: Một Chọn Lựa Bất Hạnh
    Nguyễn Văn Lục
 520
  Chống Cộng Hay Không Chống Cộng?
   LS Lê Duy San
 519
  Chủ Nghĩa Thức Dân Mới Cuả Trung Cộng & Tương Lai Của Việt Nam    LS Lê Duy San
 518
  Về Việc Nghiên Cứu Tư Tưởng Chính Trị Việt Nam    Đoàn Viết Hoạt
 517
 Chuyễn Hóa Dân Chủ Tại Việt Nam    Đoàn Viết Hoạt
 516
  Một Giai Đoạn Mới Cho Cuộc Đấu Tranh Dân Chủ    Đoàn Viết Hoạt
 515
  Sự Tối Quan Trong Của Yếu Tố "Viễn Kiến" Trong Một Cuộc Cách Mạng    LS Đào Tăng Dực
 514
  Vẫn C̣n "Hẹn Thắp Lên"
   Trần Đ́nh Sơn Cước
 513
  Nhà Báo Chánh Trinh: Phong Lưu Không Cần Danh Thiếp
   Lê Thiếu Nhơn
 512
 Từ Hồi Kư Dương Văn Bá Đến Hồi Kư Không Tên Lư Quí Chung    Nguyễn Mạnh Trinh
 511
  Số Phận Của Những Kẻ Phản Tỉnh
   Huy Phương
 510
  30/4/1975 Dưới Góc Nh́n Của Một Nghệ Sĩ
   Đỗ Trung Quân - Mặc Lâm
 509
  Lời Sám Hối Muộn Màng
   Lê Quốc Trinh
 508
  Những Khuôn Mặt Phản Chiến Miền Nam
   Nguyễn Quang Hồng Nhân
 507
  Cuộc Cách Mạng Bị Thất Lạc
   Đào Hiếu
 506
  Luận Về Tâm Lư Chính Trị
   Trần Xuân Thời
 505
  Quên Quá Khứ Hướng Đến Tương Lai!
   Tô Ly Hương
 504
  Dự Thảo Sách Lược Chuyển Hóa Dân Cho Một Việt Nam Hậu Cộng Sản
    LS Đào Tăng Dực
 503
  Thực Lực Của Người Việt Tỵ Nạn Tại Hải Ngoại     TS Lưu Nguyễn Đạt
 502   Trung Quốc Và Vấn Đề Thể Chế Chính Trị  Xă Hội Ở Việt Nam     TS Tô Văn Trường
 501
   Tù Chính Trị - Anh Là Ai?
    Đỗ Thái Nhiên

 STT từ 1-500 đi xuống

1
Chính Trị Học
Sưu Tầm
2
Quân Vương
Machievel
3
Cuộc chiến đấu cho nước Việt Nam Văn Hiến Vũ Thanh Thư
4
Thư viết từ hải ngoại Vũ Thanh Thư
5
Bạch thư Vũ Thanh Thư
6
Dân chủ đa nguyên Thông Luận
7
Bản điều trần Trần Văn Chinh
8
Sách lược quang phục Việt Nam  Nguyễn Hữu Thống
9
Luật Hồng Đức và vân đế dân chủ Lê Việt Thường
10
Việt Nam Chặt Cầu Để Tiến ? ? TS Vũ Minh Khương
11
Giải pháp nào cho Việt Nam ? Việt Hoàng
12
Thể Chế Dân Chủ Văn Hiến Nam Phong
13
Chỉ Có Sự Thật Mới Giải Phóng Con Người ... Trần Mạnh Hảo
14
Cộng Sản Việt Nam: Bạo Lực Cộng Sinh Với Dối Trá Giáo Già
15
Tin Vào Tương Lai Dân Chủ Ngô Nhân Dụng
16
Hào Khí Diên Hồng Cao Hơn Không ? Đinh Tấn Lực
17
Công Giáo Không Tham Gia Chính Trị Hà Minh Thảo
18
Ngướ Tín Hữu Chuá Kitô Trong Chính Trị Nguyễn Học Tập
19
Ngướ Tín Hữu Giáo Dân Trưởng Thành Nguyễn Học Tập
20
Thư Gửi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN Đỗ Xuân Thọ
21
Thủ Đoạn Chính Trị Vũ Tài Lục
22
Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc Lê Chí Linh
23
Ḷng Yêu Nước: Điều kiện tiên quyết tu chính hiến pháp Đào Tăng Dực
24
Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam Đào Tăng Dực
25
Cứu Nước Bằng Con Đường Văn Hoá Việt Nhân
26
Sao Lại Ngàn Năm Thăng Long Nguyễn Quang
27
Tổ Quốc Lâm Nguy Hương Trà
28
Con Đường Nào Cho Việt Nam Hôm Nay Lê Việt Thường
29
Công Tâm, Công Lương hay Công Đồn Chu Chi Nam
30
Hội Luận Về Biển Đông: Hoàng Sa Trường S Theo Chính Sử Trung Quốc  Nguyễn Hữu Thống
31
Bá Viết Phản Biện Ông TS Nguyễn Gia Kiểng Nguyễn Sơn Hà
32
Ảnh Hưởng Giải Nobel ... Việt Nam Đào Tăng Dực
33
Chính Trị Bao Dung và Chính Trị Loại Trừ Đào Tăng Dực
34
Cơn Mê Hăi Hùng
Nguyễn Quang
35
Duy Nhân Cương Thường
Lư Đông A
36
Quan Hệ Chiến Lược Giữa Hoa Kỳ .... Bú Diễm
37
Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa
Phạm Trần Anh
38
Quốc Gia Hưng Vong, Thất Phu Hữu Ttrách
Nguyễn Quang
39
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ - Ngọn Cờ Đại Nghĩa
Nguyễn Anh Tuấn
40
Ư Thức Vùng Dậy Trước  Cánh Cửa Tù Ngục ...
Nguyễn Anh Tuấn
41
Hai Ngọn Cờ : Vàng Ba Sọc Và Đỏ Sao Vàng
Nguyễn Quang
42
Vấn Đề Công Lư và Hoà B́nh
Nguyễn Quang
43
Cuộc Đấu Tranh Sinh Tồn Cuả Dân Tộc Việt Nam
 Việt Nhân
44
 T́m Hiểu Về Quyền Con Ngướ
 Wolfgang Benedek
 45
 Chia Tay Ư Thức Hệ
 Hà Sĩ Phu
 46
 Những Quy Luật Chính Trị Trong Sử Việt
 Vũ Tài Lục
 47
 Các Ẩn Số Chính Trị Trong ... Vơ Hiệp Kim Dung
 Nguyễn Ngọc Huy
 48
 Tổ Quốc Ăn Năn
 Nguyễn Gia Kiểng
 49
 Danh Nghĩa Và Nền Tảng .. Cuộc Cách Mạng Đáy Tầng
 Chu Tấn
 50
 Góp Gió Thành Băo
 Việt Nhân
 51
 Vài Suy Nghĩ Về: Viện Nghiên Cứu Khổng Tử tại Việt Nam
 Trần Văn Chinh
 52
 Sau Biểu T́nh Là Ǵ ?
 Lê Quốc Quân
 53
 Việt Nam Theo Đường Miến Điện ?
 Nguyễn Quang Duy
 54
 Bà Aung San Suu Kyi
 Lương Nguyên Hiền
 55
 Khối 8406 Một Tổ Chức Chánh Trị
 Nguyễn Quang Duy
 56
 Bán Nguyêt San Tự Do Ngôn Luận số 146 (01/05/2012)
 Tự Do Ngôn Luận
 57
 Khơi Ḍng Sử Việt
 Phạm Trần Anh
 58
 37 Năm " Ngày Quốc Hận" Nh́n Lại Cuộc Chiến VN: Ai Thắng Ai?
 Phạm Trần Anh
 59
 Nhận Định Một Số T́nh H́nh Việt Nam Hiện Nay
 HDGMVN
 60
 Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận số 146
 Tự Do Ngôn Luận
 61
 Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận số 147
 Tự Do Ngôn Luận
 62
 Tại Sao là Miến Điện mà không phải Việt Nam?
 Huỳnh Thục Vy
 63
 "Tháng Sáu" Sẽ Không Là Quá Khứ
 Uyên Hạnh
 64
 V́ Sao Philippines không sợ Trung Quốc ?
 Thanh Quang
 65
 Tuyên Cáo:Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại về "Đại Hoạ Mất Nước"
 PTA
 66
 Thấy ǵ trong đơn tố cáo của Nông Thị Bích Liên
 S.Tiền-Dân Làm Báo
 67
 Về Chuyện Quản Lư Đất Nước
 LM Nguyễn Hồng Giáo
 68
 Con Đường Thứ Ba
 Đoàn Văn Dương
 69
 Theo Mỹ Cứu Đảng
 Nguyễn Quang Duy
 70
 Buổi Đệ Tŕnh Kiến Nghị Thư về Nhân Quyền Việt Nam
 CĐNVTDU
 71
 Làng Baó Trước Ngưỡng Cửa Tự Do
 Nguyễn Quang Duy
 72
 Phỏng Vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ .. 1/7/2012
 Ỷ Lan -RFA
 73
 Đừng Sợ Chính Trị
 Nguyễn Quang Duy
 74
 Tất Cả Chúng Ta Bị Lừa Đảo
 Nguyễn Anh Tuấn
 75
 Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận số 151 (15/7/2012)
 Tự Do Ngôn Luận
 76
 Muốn bảo vệ.. đất nước những người Yêu Nước phải được Tự Do
 Mẹ Nấm
 77
 Trần T́nh Của Một Người Việt Gốc Hoa
 sưu tầm
 78
 Hoa Kỳ Đồng Minh Việt Nam
 Nguyễn Quang Duy
 79
 Dắt Tay Nhau, Đi dưới tầm biển chỉ đường của trí tuệ
 Hà Sĩ Phu
 80
 Hăy Tấn Công Kinh Tế Tầu Phù
 Diane Sawyer
 81
 Dân Chủ Pháp Trị
 Nguyễn Hữu Liêm
 82
 Thắng Lợi Mới: Là thư trên Science phản đối "Bản đồ đường lưỡi ḅ"
 Nguyễn Văn Tuấn
 83
 Trương Tấn Sang Qua Vụ Bầu Kiên
 Nguyễn Quang Duy
 84
 Úc lo lắng nh́n về phương Bắc
 Trần B́nh Nam
 85
 Cuộc Chiến "Phê và Tự Phê" Sẽ đi về Đâu ?
 Hoàng Việt
 86
 Đức Hùynh Phú Sổ Đề Ra Cách Mạng Xă Hội Theo Chủ Nghĩa XH
 Nguyễn Quang Duy
 87
 10 Ư Kiến Giữ Nước
 Nhất Hướng
 88
 "Tính Đảng" Trong Nhân Dân
 Lê Anh Hùng
 89
 Ư Thức Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng tại Việt Nam-Hoa Lục và
 Nguyễn Anh Tuấn
 90
 Triệu Tiếng Nói, Một Tử Huyệt
 Nguyễn Phúc Liên
 91
 V́ Tham Nhũng, CSVN Giao Kinh tế Cho Xâm Lăng TQ
 Trúc Giang
 92
 Trần Huỳnh Duy Thức Với Sách Lược Giáo Dục
 Lê Thăng Long
 93
 Muốn Trở Thành Lănh Đạo: Không Được Giỏi
 Nguyễn Hưng Quốc
 94
 Cần Bao Nhiêu Thế Hệ Nữa
 Trần Văn Huỳnh
 95
 Chia Sẻ Vấn Đề Văn Hoá Với Đại Biểu Dương Trung Quốc
 Nguyễn Quang
 96
 Đối Thoại Cờ Đỏ Cờ Vàng
 PM-NTG-NQD
 97
 Chết Bởi Con Rồng Đỏ Trung Cộng
 Thế Huỳnh
 98
 Nữ Thủ Tướng Thái Lan "hút hồn' nhiều chính khách
 chuyển tới
 99
 Khi "Lăo Lư" Lắc Đầu
 chuyển tới
 100
 Trao Đổi Với Đông La
 Nguyễn Thị Từ Huy
 101
  Chuột Chạy Cùng Sào
 Nguyễn Quang
 102
 Vinh Danh Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam 10-12-2012
 Ngọc Lan
 103
 Tuyên Ngôn Cuả Một Người Dân
 MNYNVM
 104
 Đối Thoại Với Ta - Đối Đầu Với Giặc
 Nguyễn Quang Duy
 105
 Tại Sao Nên Xem "Bên Thắng Cuộc"?
 Nguyễn Quang Duy
 106
 Chính Trị Là Ǵ ...?
 Chu Chi Nam
 107
 Điều Ǵ Hủy Diệt Tiền Đồ Dân Tộc
 Trần Văn Huỳnh
 108
 Không Tự Do - Không Đối Lập
 Nguyễn Quang Duy
 109
 Tù Mù Về Chủ Nghĩa Mác
 Nguyễn Quang Duy
 110
 Thổn Thức Cho Việt Nam
 Đoàn Văn Toại
 111
 Từ Cách Mạng Truyền Thông - Sang Cách Mạng Xă Hội
 Nguyễn Quang Duy
 112
 Kiến Nghị Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 & DT Hiến Pháp 2013
 72 nhân sĩ yêu nước
 113
 Tôi thưa Bác Hồ
 Bùi Tín
 114
 Sửa Hiến Pháp Không Phải Xây Hầm Trú Ẩn
 Huy Đức
 115
 Hiến Phải Gắn Liền Với Con Người Việt Nam
 Nguyễn Quang Duy
 116
 Sự Thật Hay Là Chết
 Trần Văn Huỳnh
 117
 Tuyên Bố Của Công Dân Tự Do
 CDTD
 118
 Mệnh Lệnh Từ Trái Tim
 Nguyễn Qúy Khoáng
 119
 Đa Nguyên Đa Đảng
 Nguyễn Quang
 120
 Cáo Giữ Chuồng Gà
 Lê Phi
 121
 C̣n Mơ Bánh vẽ
 Lê Phi
 122
 Con "Công Cụ"
 Lê Phi
 123
 Mang Đạo Vào Chính Trị
 Nguyễn Quang Duy
 124
 Vai Tṛ Tôn Giáo Trong Đấu Tranh
 Vũ Trọng Khải
 125
 Đảng Cộng Sản Việt Nam Sắp Đến Điểm Đông Đặc
 Nguyễn Xuân Ngăi
 126
 Việt Kiều
 Tống Phước Hiến
 127
 Ngày Nhân Quyền Việt Nam 11/5
 Khánh Vân tp
 128
 Tại Sao Cần Dân Chủ ?
 Nguyễn Hưng Quốc
 129
 Bao Giờ Việt Nam Có Dân Chủ ?
 Nguyễn Hưng Quốc
 130
 Tôi Không Chống Cộng
 Nguyễn Hưng Quốc
 131
 Từ Chống Cộng Đến Chống Toàn Trị
 Nguyễn Hưng Quốc
 132
 Ta Chống Cộng Hay Cộng Chống Ta
 Nguyễn Quang Duy
 133
 Nói Không Với Cộng Sản
 Đặng Chí Hùng
 134
 Ông Lư Quang Diệu: Hảy Cảnh Giác Với Trung Quốc
 Lê Trí
 135
 Thử Phác Hoạ Con Đường Tương lai Cuả Việt Nam
 Mai Thanh Truyết
 136
 Không Được Đánh Phụ Nữ Dù Chỉ Bằng Cành Hoa
 Lê Thăng Long
 137
 Xin Đi Tù Thay
 Đặng Huy Văn
 138
 Đừng Khóc Cho Phương Uyên Mà Hăy .. Theo Mơ Ước Cuả
 Trần Trung Đạo
 139
 Chọn Đường
 Lê Thăng Long
 140
 Thông Điệp Cuả Tuổi Trẻ Qua Phiên Toà Long An
 Trần Gia Phụng
 141
 Phiên Toà Lăng Nhục Tổ Tiên, Dân Tộc & Tôn Giáo
 Nguyễn Quang
 142
 Ta Khóc V́ Tự Hào, Cũng V́ Hổ Thẹn
 Dân Nguyễn
 143
 Cờ Vàng Chống Cộng Quá Khứ hay Tương Lai
 Nguyễn Quang Duy
 144
 Trí Thức Phải Nói
 Thích Tuệ Sỹ
 145
 Không Thoả Hiệp
 B́nh Minh
 146
 Hơn cả Một Con Vẹt
 Đặng Chí Hùng
 147
 Có Nên Tin Hoa Kỳ Không ?
 Nguyễn Xuân Nghĩa
 148
 Vấn Đề Trung Quốc Cuả Thế Giới Và Cuả Việt Nam
 Nguyễn Xuân Nghĩa
 149
 Mông Măn Hồi Tạng: Tứ Trụ Lung Lay
 Nguyễn Xuân Nghĩa
 150
 Múa Rồng Trên Mây Ảo
 Nguyễn Xuân Nghĩa
 151
 Chống Toàn Trị Là Chống Cái Ǵ ?
 Nguyễn Hưng Quốc
 152
 Chống Toàn Trị Như Thế Nào ?
 Nguyễn Hưng Quốc
 153
 Trần Huỳnh Duy Thức & Con Đường Nào Cho Việt Nam
 PTCĐVN
 154
 Chọn Đường
 Phạm Thị Hoài
 155
 Con Đường Việt Nam
 Nguyễn Sĩ B́nh
 156
 Cần làm sáng tỏ sự khác nhau của hiến pháp
 Nguyễn Anh Tuấn
 157
 Nhân Quyền & Dân Quyền Xưa và Nay
 Nguyễn Quang
 158
 Vai tṛ tôn giáo trong cuộc cách mạng .... Việt Nam
 Sơn Tùng
 159
 Ông Lê Thăng Long phản hồi các chỉ trích
 BBC
 160
 Bài Thơ Vận Nước và Tư Tưởng Chính Trị
 Lê Mạnh Thát
 161
 Chống Cộng Thật Hay Chỉ Đùa Cho Vui?
 Ngướ Việt Thầm Lặng
 162
 Cách Mạng và Hành Động
 Nghiêm Xuân Hồng
 163
 CSVN Trên Con Đường Kiệt
 Nguyễn Quang
 164
 Tâm Thức Nào, Thể Chế Nấy
 Nguyễn Phương
 165
 Quốc Kỳ & Tinh Thần Dân Tộc
 Nguyễn Quang
 166
 Thế giới ảo có làm nên một cuôc cách mạng thật sự tại Việt Nam
 Danlambao
 167
 "Thứ nhất hậu duệ..."
 Nguyễn Hưng Quốc
 168
 Tóm Lược Dân Chủ - Dân Chủ Là Ǵ ? Ngày QTDC 15/9
 PTT/ĐSHK
 169
 Tóm Lược Quyền Con Người
 PTT/DSHK
 170
 Mỗi Người Hăy Góp Một Cây Đinh Cho Áo Quan CSVN
 Người Việt Thầm Lặng
 171
 Cả Nước Đă Bị Lừa
 Châu Hiển Lư
 172
 Đảng Viện CS Đă Sáng Mắt
  Khuyết danh
 173
 Suy Nghĩ Cô Đọng một năm từ bỏ đảng
 Nguyễn Chí Đức
 174
 Dân Chủ Là Ǵ?
 Nguyễn Hưng Quốc
 175
 Chế Độ Dân Chủ: Nhà Nước và Xă Hội
 Phạm Minh Ngọc dịch
 176
 Khái Niệm Về Dân Chủ
 Thế Việt
 177
 "Tre" Chống Cộng Đă Già, Nhưng "Măng"...mọc chưa ?
 Người Việt Thầm Lặng
 178
 Vấn Đề Đoàn Kết Dân Tộc
 Việt Nhân
 179
 Tạo Sao Phải Liên Tôn
 Nguyễn Bạch Phụng
 180 
 Chủ Nghiă Dân Tộc Sinh Tồn
 Trương Tử Anh
 181
 Chi Tru Lục - Chủ Nghĩa Duy Dân
 Thái Dịch Lư Đông A
 182
 Đông Âu Tại Việt Nam
 Lư Thái Hùng
 183
 Phẩm Giá Con Người Trong Thể Chế Nhân Bản
 Nguyễn Học tập
 184
 Bài Việt về "Đền Khổng Tử" Tại Việt Nam
 Nguyễn Anh Tuấn
 185
 Phản Quốc Hay Ái Quốc
 Hướng Vân Thiên
 186
 Từ Cái Gọi Là "Viện Khổng Tử" đến..Ư Đồ Hán Hoá ...
 Phạm Trần Anh
 187
 China
 Hạ Long Bụt Sĩ
 188
 Cần Chấm Dứt Bịp Dân
 Nguyễn Quang Duy
 189
 Văn Hóa Chính Tri Là Ǵ?
 Nguyễn Hưng Quốc
 190
 Hiến Pháp 2013
 
 191
 Ngày Phán Xét Sẽ Đến
 Tuổi 20
 192
 Ngưng Tiếp Tế Ngoại Tệ
 Nguyễn Duy Hinh
 193
 Ai Sẽ Theo Bác Lê Hiếu Đằng?
 Lê Thăng Long
 194
 Đừng Để Quá Trể
 Nguyễn Văn Lương
 195
 Việt Nam Mềm Hay Cứng?
 Nguyễn Hưng Quốc
 196
 Ai Sẽ Là Nelson Mandela Tương Lai ?
 Nguyễn Hưng Quốc
 197
 Ca Dao Thối Đảng
 Nguyễn Việt Nho
 198
 Diễn Đàn Diên Hồng - Quyền Giáo Viên, Học Sinh,...
 Lê Thăng Long
 199
 Diễn Đàn Diên Hồng - Nâng Cao Dân Trí Việt Nam
 Lê Thăng Long
 200
 Thế Yếu Hay Hèn Nhục
 Trần Nguyên Thắng
 201
 Quốc hay Cộng - Chân Lư Chỉ Có Một
 Sơn Tùng
 202
 Trách Nhiệm Việt Nam Trong VT.Thành Viên NQLHQ
 Phạm Chí Dũng
 203
 Thầy Tàu
 nhn
204
 Đường Lối "Đức Trị" Cuả Nho Giáo Từ Khổng đến Mạnh
 Nguyễn Thị Kim B́nh
205
 Trăm Việt Trên Vùng Định mệnh
 Phạm Việt Châu
206
 Phê B́nh Ngắn Hiến Pháp Việt Nam 2013
 Đào Tăng Dực
207
 Sức Mạnh Lớn Nhất Việt Nam Có Trung Quốc Không
 Đỗ Minh Tú
208
 Trước t́nh h́nh nghiệm trọng cuả đất nước - 4 câu hỏi ?
 NCNSTrưng Vương
209
 Kẻ Cấp bán đồ gian
 NCNS Trưng Vương
210
 Thoát Trung Luận
 Hồ Hải
211
 Sao Phải Thoát Á, Thoát Trung ... Thoát Chết
 Nguyễn Quang
212
 "Việt Đạo",Đường Thoát Sinh Tử Trong Thế Bế ...
 Sơn Tùng
213
 Nước Mỹ Có Thể Mất Bất Cứ Lúc Nào
 Nguyễn Tường Thụy
214
 Dân Chủ Không Thể Xin, Cho
 Ngô Nhân Dụng
215
 Thư Ngơ Cuả  61 Đảng Viên Cộng Sản
 ST
308
 Những Bài Viết của Lê Thăng Long (93)
 Lê Thăng Long
309
 Tinh Thần Pháp Trị Trong Dân Chủ Đáy Tầng (audeo)
 Nguyễn Anh Tuấn
310
 Muốn Xây Dựng Dân Chủ, Phải Nâng Cao Dân Tŕ và ..
 Nguyễn Anh Tuấn
311
 Việt Nam Với Nhất Nguyên Và Đa Nguyên
 Nguyễn Quang Duy
312
 Vần Đề Đoàn Kết Dân Tộc
 Việt Nhân
313
 Quốc Hội Việt Nam "Không Hề Bị Tiếm Quyền"
 Nguyễn Quang Duy
314
 Trận Chiến Quyết Định
 Trần Việt Hoàng
315
 Viễn Tưởng Về Chính Thể Cộng Hoà Cho Việt Nam
 Nguyễn Quang Duy
316
 Luật Hiến Pháp và Chính Trị Học
 Nguyễn Văn Bông
317
 Cuộc Tranh Đấu Cách mạng Dân Chủ Đáy Tầng Để ..
 Nguyễn Anh Tuấn
318
 Cờ Vàng Ba Soc Đỏ Và Tinh Thần Dân Tộc
 Việt Nhân & Nguyễn Q
319
 Vài Nhận Xét Về Cuốn Tổ Quốc Ăn Năn Cuả N G K
 Nhật Tiến
320
 Phê B́nh Song Ngữ Toàn Diện Hiến Pháp Việt Nam 2013
 Đào Tăng Dực
321
 10 Dấu Hiệu Cho Thấy Bóng Dáng Của Sự Sụp Đổ ...
 Dương Hoài Linh
322
 Bản Chất và Đường Lối CSVN
 Nguyễn Quang
323
 Sự Dối Trá
 Nguyễn Quang
324
 Hiệp Lực Hay Chia Rẽ
 Đặng Chí Hùng
325
 Tại Sao Người Việt Hải Ngoại Chia Rẽ
 Nguyễn Quang Duy
326
 T́m Về Dân Tộc
 Lư Chánh Trung
327
 Việt Nam Và Con Đường Phục Hưng Đất Nước
 Nguyễn Vũ B́nh
328
 Viện Khổng Tử ở Việt Nam
 Nguyễn Văn Tuấn
329
 Viện Khổng Tử
 Nguyễn Quang
330
 Vatican và Việt Cộng
 Lê Văn Ấn
331
 Nổi Trăn Trở Của Thủ Tướng Về Đổi Mới Thể Chế
 Nguyễn Quang Duy
332
 Tính Nhân Bản Trong Chính Trị
 Nguyễn Chính Kết
333
 Lá Cờ Màu Cờ Và Hồn Nước
 Bảo Giang
334
 Khi Những Văn Nghệ Sĩ Tự Hỏa Thiêu Sự Nghiệp
 Lăo Móc
335
 Tất Cả Chúng Ta Đă Bị Lừa Đảo
 Nguyễn Anh Tuấn
336
 Lẽ Ra Dân Tộc Có Tự Do Dân Chủ Từ 1945
 Phạm Cao Dương
337
 Nguyễn Tấn Dũng Nhật Vật Năm 2015
 Nguyễn Quang Duy
338
 Hăy nói "Cán Bộ Việt Cộng ăn cắp"...
 Nhóm Nhà Giáo Miện Nam
 339
 Những Kẻ Ám Sát Liên Minh Dân Chủ Cuả GS Huy
 Bùi Lư Hồng
 340
 Về Tính Chính Danh Cuả Đảng Cộng Sản Việt Nam
 Nguyễn Quang Duy
 341
 Đệ Tam Cộng Ḥa
 Đỗ Ngọc Uyển
 342
 Bài Học Của Bắc Kinh và Những hệ Luỵ Cho Việt Nam
 Nguyễn Cao Quyền
 342
 T́m Một Lối Về
 Hố Tấn Vinh
 343
 Tiếng Gọi Công Dân  Hố Tấn Vinh
 344
 Viết về Việt Nam  Hố Tấn Vinh
 345
 Lửa Đă Nổi Lên
 Hố Tấn Vinh
 346
 Cần Nhận Định Đúng Về Các Cuộc Đ́nh Công
 Nguyễn Quang Duy
 347
 Tôi Không Làm Chính Trị
 Nguyễn Đ́nh Thắng
 348
 Thư Ngỏ Gửi Ông Nguyễn Phú Trọng
 Đặng Xương Hùng
 349
 Làm Thế Nào Để Đổi Mới
 Dương Hoàng Dung
 350
Chính Luận Trần Trung Đạo
 Trần Trung Đạo
 351
 Khi Bài Hát Trở Về
 Trần Trung Đạo
 352
 Làm Ǵ Để Hoá Giải hận Thù 30/4
  Lê Thụy Chi
 353
 Ngày 30/4/1975
 Trần Kim Nhật
 354
 Ba Cuộc Di DânVĩ Đại: Cần Có Một Cái Nh́n Lịch Sử ...
 Vũ Cao Đàm
 355
 Nh́n lại Hậu Qủa Của Ngày 30/4/1975
 Hồng Trung
 356
 Khi Thiên Triều Sụp Đổ và Lịch Sử Sang Trang
 Nguyễn Gia Kiểng
 357
 Thảm Họa Bắc Thuộc
 Phạm Trần
 358
 Tư Tưởng Chủ Đạo Và Bản Sắc Cộng Ḥa Taị Miền Nam
 Nguyễn Quang Duy
 359
 Sức Mạnh Vô Địch Của Tư Bản
 Nguyễn Cao Quyền
 360
 Khủng Hoảng Chính Danh
 Nguyễn Cao Quyền
 361
 Từ Bá Chủ Sang Dân Chủ
 Nguyễn Cao Quyền
 362
  Giai Đoạn Chót Của CSVN
 Nguyễn Cao Quyền
 363
 "Cướp"
 Bùi Tín
 364
 Kỷ Niệm CM tháng 8 và 2/9: Hăy chôn "chiếc bẫy" xuống địa ..
 Vơ Thị Hảo
 365
 Chính Đề Việt Nam
 Ngô Đ́nh Nhu (T.Phong)
 366
 Lũ Chó Sói Bắc Bộ Phủ Đội Lốt Phật Giáo Việt Nam ...
 Nguyễn Anh Tuấn
 367
 Số Phận Đen Tối Của Tổng Thống Diệm và Chính Quyền MN...
 Nguyễn Anh Tuấn
 368
 Lời Trần T́nh Cuối Đời
 Bùi Tín
 369
 Chuyện Tổng Tuyển Cử Hai Miền 1956
 Trọng Đạt
 370
 Mất Cắp
 Phạm Đ́nh Trọng
 371
 Cuộc Tự Vệ Văn Hóa Việt Tại San Jose
 Phạm Kim Vinh
 372
 Bạo Động Hay Bất Bạo Động
 Đỗ Thông Minh
 373
 Đất Nước Lâm Nguy
 Phan Trọng Tuyến
 374
 Tôi Hiến Kế Đổi Mới Kinh Tế Và Chính Trị
 Nhất Hướng Nguyễn K Anh
 375
 Tại Sao Tôi Chống Cộng
 Lê Dử Chân
 376
 Tôi Nói Vậy là Nói Xấu Hay Nói Sự Thật?
 Lê Dử Chân
 377
 Tôi Hiến Kế Đổi Mới Kinh Tế Và Chính Trị
 Nhất Hướng Nguyễn K Anh
 378
 Di Sản Nguyễn Tấn Dũng
 Nguyễn Quang Duy
 379
 Trại Thú Hồ Chí Minh
 Phạm Đ́nh Trọng
 380
 6 Lư Do Giúp Chế Độ CS Tồn Tại
 Trần Trung Đạo
 381
 Xin Bầu  Cho Ứng Cử Viên Thủ Tướng
 Nguyễn Quang Duy
 381
 Công Đoàn Việt Nam: Con Đường Chưa Khai Phá
 Nguyễn Quang Duy
 382
 C̣n Gốc Hay Mất Gốc
 Hoàng Hải Thủy
 383
 Những Yếu Tố Vươn Lên Của Nhật
 Phạm Đ́nh Lân
 384
 Muốn Thay Đổi Cần Có Chiến Lược - Có Nên Quay Về VNCH
 Nguyễn Quang Duy
 385  Nền Dân Chủ Chân Chính
 Nguyễn Cao Quyền
 386
 T́m Một Con Đường Cho Đất Nước Tiến Bộ
 Lê Văn Khoa
 387
 Tháng Tư Ôn lại
 Nguyễn Cao Quyền
 388
 "Ngày Quốc Hận 30-4" Và Những Hậu Quả Tai Hại ...
 Trần Nhật Kim
396
Bán Nguyệt San TƯ DO NGÔN LUẬN Số [209] - [210 ] - [211] - [212]  [213]  [214]  [215]  [216] (8)

(bấm vào số đọc tiếp)
 397
 Con Đường Việt Nam
 Nguyễn Sỹ B́nh
 398
 Ba Bài Diễn Văn Của Tổng Thống Obama và Thứ Trưởng NG
 Obama & Blinken
 399
 T́m Đâu Ra Minh Bạch
 Trần Trung Đạo
 400
 Vẫn Bộ Mặt Ấy
 Phạm Đ́nh Trọng
 401
 Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai - Dự Án Chính Trị Dân Chủ ĐN
 Tập Hợp Dân Chủ Đa N
 402
 Gánh Vàng Đi Đổ Sông Ngô?
 Việt Nhân
 403
  Luật Hiến Pháp và Chính Trị Học
 Nguyễn Văn Bông
 404
  Đối Lập Chính Trị
 Nguyễn Văn Bông
405
 Nguyệt San Tự Do Dân Bản tháng 8/2016
 TDDB
406
 Nh́n Lại Đóng Rác Lịch Sử Của CSVN
 Mường Giang
407
 Hai Tháng Chín (2/9) Quốc Khánh Hay Quốc Nhục
 Nguyễn Quang Duy
 408
 Một Con Đường Cải Tổ
 Nguyễn Đắc Kiên
 409
 Vài Lời Với TBTĐCSVN Nguyễn Phú Trọng
 Nguyễn Đắc Kiên
 410
  Quyền Làm Người Của Người Việt Nam
 Bảo Giang
 411
  Quyền Tự Do Lập Đảng Ở Việt Nam
 Nguyễn Văn Đài
 412
  Dân Chủ Hóa Việt Nam Một Cái Nh́n Không Định Kiến
 Lê Vĩnh Triển
 413
 Người Tị Nạn Và Việt Kiều
 Lâm Văn Bé
 414
 Người Việt Hải Ngoại Và Viễn Ảnh Một Nước Việt Nam Thứ 2
 Nguyễn Lương Tuyền
 415
 Họa Cộng Sản
 Nguyễn Cao Quyền
 416
 Vận Dụng Ưu Thế Của Thế Hệ Trẻ Để Đấu Tranh Cho Nhân ...
 Vơ Đại Tôn
 417
 Cao Bồi Mỹ "Hô Lê Manh" Hai Trùm Ṣ Cọng Sản
 Nhất Hướng Nguyễn K Anh
 418
 Chút Tâm T́nh Về Hai Chữ Tự Do
 Ngô Minh Hằng
 419
 Tuyên Truyền Xám
 Huỳnh Quốc B́nh
 420
 Chúng Ta Có Nên Vin Vào Hai Chữ Tự Do Để Đánh Phá ....
 Ngô Minh Hằng
 421
 Sự Thật Về Lá Cờ Đỏ
 Đặng Chí Hùng
 422
 Cách Mạng Tháng 8 Và Công Của Mỹ
 Lữ Giang
 423
 Tương Lai Việt Nam
 Trần Minh Hiền
 424
 Tôi Biết Ơn Việt Nam Công Ḥa  Nguyễn Ngọc Già
 425
  Thoát Ngụy
 Nguyễn Ngọc Già
 426
  Bàn Về Câu Chuyện Lá Cờ  Nguyễn Ngọc Già
 427
  Vẽ Đẹp  Của Chính Trị
 Phạm Đoan Trang
 428
  Chính Trị B́nh Dân
 Phạm Đoan Trang
 429
  Liên Minh Dân Chủ Giải Phóng Dân Tộc
 Nhất Hướng Nguyễn K Anh
 430
  Làm Chính Trị Hay Không Cho Quê Hương?
 Lê Trọng Quát
 431
  Tâm Thư Của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Ḥa
 Lê Trọng Quát
 432
  Dân Trị Và Chính Quyền
 Lê Văn Luân
 433
  Dân Trí Lên Cao - Đảng Đoàn Tan Vỡ
 Nguyễn Cao Quyền
 434
  Chế Độ Độc Tài Phong Kiến Và Cộng Sản: Giống Và Khác
 Nguyễn Đ́nh Ấm
 435
  Việt Nam Dân Chủ Xă Hội Đảng
 WikiPedia
 436
  Thư Ngơ Phục Hoạt Việt Nam Dân Chủ Xă Hội Đảng
 Trần Nguyên Hưỡn
 437
  Góp Phần Xây Dựng Quê Hương
 Phan Ngọc Trai
 438
  Quốc Kỳ Việt Nam
 Việt Nhân
 439
  Cách Mạng Việt Nam: Cấp Tiến Chống Bảo Thủ  Nguyễn Quang Duy
 440
  Đảng Cách Mạng Đă Lỗi Thời?  Nguyễn Quang Duy
 441
 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: Dân Chủ Và Ḥa Giải  Nguyễn Quang Duy
 442
 Tập Tranh Căi Chuẩn Bị Tranh Cữ Tự Do  Nguyễn Quang Duy
 443
 V́ Sao Chính Trị Mỹ Tiến Bộ Nhất Thế Giới?
 Nguyễn Quang Duy
 444
 Trị Quốc Mà Cực Đoan Th́ Hỏng
 Cao Huy Thuần
 445
  Trách Nhiệm Chính Trị
  Trần Xuân Thời
 446
  Chủ Nghĩa Xă Hội Thật Sự Là Ǵ?
  Trần Xuân Bách
 447
  Trần Xuân Bách: Một Tấm Ḷng Son
  Vũ Cao Đàm
 448
  Về Lư Luận Của Trần Xuân Bách
  BBC
 449
  Trần Xuân Bách - Gorbachov Việt Nam
  Đông La
 450
  Cải Cách Toàn Diện Để Phát Triển Đất Nước
   14 Nhân Sỹ Trí Thức Hải Ngoại
 451
   Sự Đa Dạng Chính Trị Tại Âu Châu
  Vũ Ngọc Yên
 452
  Những Bài Học Lịch Sử Từ 45 Năm Qua
  Trần Diệu Chân
 453
  Quyền Tự Do Lựa Chọn
  Bằng Phong Đặng Văn Âu
 454
  Con Đường Chính Nghỉa: Độc Lập - Dân Chủ
  Ngô Đ́nh Diệm
 455
  Thư Gửi Đại Tướng Trần Thiện Khiêm
  Bằng Phong Đặng Văn Âu
 456
  An Open Letter To Our Young Vietnamese-Americans
  Bằng Phong Dang Van Au
 457
  Cuộc Trắc Nghiệm Nhân Cách
   Bằng Phong Đặng Văn Âu
 458
  Chết Bởi Việt Nam
    Bằng Phong Đặng Văn Âu
 459
  Trận Chiến Cuối Cùng
   Bằng Phong Đặng Văn Âu
 460
  Thời Đại Quỷ Ám!
   Bằng Phong Đặng Văn Âu
 461
  Bằng Phong Đặng Văn Âu Show - Ngày 31/7/2020 (video)
   Bằng Phong Đặng Văn Âu
 462
  Bằng Phong Đặng Văn Âu Show - Ngày 05/8/2020 (video)
    Bằng Phong Đặng Văn Âu
 463
 Tâm T́nh Với Người Anh Em Vơ Bị Quốc Gia VNCH
   Bằng Phong Đặng Văn Âu
 464
  Bằng Phong Đặng Văn Âu Show - Ngày 12/8/2020 (video)
   Bằng Phong Đặng Văn Âu
 465
  Tâm T́nh Với Anh Sean Lê, Người Lính Mỹ Gốc Việt
   Bằng Phong Đặng Văn Âu
 466
   Chọn Bạn Mà Chơi !  Chọn Người Mà Bầu !
   Bằng Phong Đặng Văn Âu
 467
  Nhân "Hiện Tượng Thủy Tiên"
   Mạc Văn Trang
 468
  Sách Lược Xâm Lăng Của Cộng Sản
   Minh Vơ
 469
  T́m Hiểu Chính Trị
    Tôn Nhật Huy
 470
  Giáo Sư Trần Ngọc Ninh Và Ước Vọng Duy Tân
    Ngô Thế Vinh
 471
  Quanh Chuyện Cờ Vàng Việt Nam Cộng Ḥa Trong Băo Tố Chính Trị Hoa Kỳ
    Nguyễn Quang Duy
 472
  Duyên Anh Và Mặt Trận Quốc Tế Vận
    Phạm Kim Vinh
 473
  Chỉ Tự Do Chính Trị Mới Giúp Việt Nam Chống Được Tham Nhũng     Nguyễn Quang Duy
 474
  Phong Kiến Và Cha Truyền Con Nối     Nguyên Hồ
 475
  Tuyên Ngôn Ḥa B́nh (Declaration of Peace)
   Thích Không Tánh và...
 476
   Chủ Thuyết Dân Quốc Việt     Phạm Hoàng Tùng
 477
   Chính Thuyết Tâm Đạo Trong Chính Trị Việt Nam     Phạm Hoàng Tùng
 478
   Trăm Năm Trồng Người
    Ngu Hồ
 479
   Con Đường Dân Chủ
    Đỗ Thông Minh
 480
  Phở...Từ Nguyễn Xuân Nghĩa Đến Nguyễn Gia Kiểng
    Nguyễn Văn Chức
 481
  Quan Hệ Việt Trung
    Nguyễn Gia Kiểng
 482
  Hành Trang Dân Chủ Đa Nguyên
    Hoàng Tâm Nguyên
 483
  Việt Nam Và Con Đường Phục Hưng Đất Nước
   Nguyễn Vũ B́nh
 484
   Dân Chủ
    Nguyễn Vũ B́nh
 485
  Không Thể Ḥa Hợp - Ḥa Giải Với Cộng Sản     Đặng Chí Hùng
486
  Tam Quan     Trần Trung Chính
487
   Những Bí Mật Liên Quan Đến Việt Nam Cộng Ḥa Sụp Đổ      Trần Trung Chính
488
   Trường Hợp Nguyễn Đan Quế
     Nguyễn Văn Chức
489
   Vấn Đề Đoàn Kết Dân Tộc
    Việt Nhân
 490
   Chém Chết Một Người là Kẻ Sát Nhân - Sát Hại Hàng ngàn Người... Anh Hùng
     Nguyễn Hữu Lễ
 491
  Từ Quốc Hận 30/4 Đến Sứ Mạng Chân Chính Của Người Việt Tử Tế
    Lưu Nguyễn Đạt
 492
   Đại Hội IX Đảng Tân Đại Việt
     Thanh Phong
 493
   Danh Nghĩa Và Nền Tảng Của Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Đáy Tầng
     Chu Tấn
 494
  Chống Tham Nhũng: Phép Màu Cho Chữa Trị Con Bệnh Vô Cảm
     Ngô Sỹ Thuyết
 495
   Để Việt Nam Được Tự Do Phải Có Đoàn Thể
    Phan Châu Trinh
 496
   Phỏng Vấn Ông Nguyễn Văn Ngân ( Cựu Cố Vấn TT Nguyễn Văn Thiệu)
    Nguyễn Đạt Thịnh
 497
   Phỏng Vấn TS Nguyễn Anh Tuấn - Thảm Họa Cộng Sản ... (video)
    Nguyễn Anh Tuấn - ĐPT S-H
 498
   Cố Kư Giả Nguyễn Tú
    Phạm Trần Ai
 499
  31 Tháng 4 Năm 1975
   Trần Trung Chính
 500
  Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy Nhà Hoạt Động Chính Trị     Nguyễn Quang Duy

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Tủ sách Văn Hiến - Đề Mục: Chính Trị
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 10600 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

Email:thuky@vietnamvanhien.org


Thông tin đa chiều là thể hiện tinh thần Dân Chủ & Đa Nguyên và đồng tiến bộ với nhân loại trong thiên niên kỷ mới.
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy T́nh Người thay cho dối trá và hận thù. Lấy Nghĩa Làm Người thay cho tham nhũng và độc quyền là phương châm hành động của Nghĩa Sĩ Văn Hiến

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm kế sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ư kiến của quư nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích:
 (1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc.
 (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.