Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com


Cuộc đấu tranh sinh tồn của Dân tộc Việt Nam

Nguyễn Quang

I.- Vấn đề nóng bỏng của Việt Nam

Từ ngày Biển Đông dậy sóng đến nay, tức là lúc nhà cầm quyền Bắc Kinh bắt đầu ngăn chặn,
 uy hiếp, bắt bớ, giam cầm, tống tiền,  tịch thu ngư sản và ngư cụ của ngư dân Viêt Nam, đến
 nay Trung cộng lại tiến thêm một bước nữa là cắt dây cáp của hai tàu tìm dầu hoả tại vùng
 lãnh hãi Viêt Nam để mong thực hiện cái lưỡi bò 9 khúc được khởi xướng từ thời Mao Trạch
 Đông. Thực ra mộng bành trướng của Tàu đã được nuôi dưỡng từ thời lập quốc Tàu của
Lãnh tụ Du mục  Hiên Viên Hoàng Đế, sau thời lập quốc của Họ Hồng Bàng 182 năm.

Du mục là nhóm người sống bằng nghề chăn nuôi, quanh năm suốt tháng ngồi trên lưng ngựa
 với cây gậy mục đồng, ban ngày  thì lang thang  trên các đồng cổ mênh mông từ Tây sang
 Đông, ban đêm thì ngũ trong lều vải. Họ quen lối điều khiển đàn súc vật cũng như  cách ăn
uống và giết súc vật một cách tàn bạo, nên nhiễm phải lối sống bạo động, điều khiển súc vật,
 gây chiến
tranh  cướp bóc và bành trướng.   Từ Hiên Viên Hòang Đế tiếp đến các nhà cầm
quyền Tần, Hán Tấn, Tùy Đường Tống Nguyên, Minh, Thanh nhất là Trung Cộng đã liên tiếp
 gây tai họa cho Dân tộc Việt Nam.  Họ đã cai trị Việt Nam hơn 1000 năm, gây ra 8 cuộc đại
 chiến để giam hãm nhân dân Việt Nam trong cảnh “ cái khó bó cái khôn” mà tàm thực.  Các
 nhà cầm quyền Tàu xưa nay đã không bao giờ rời bỏ con đường “ Tham tàn và Cường bạo
“, ngày nay Trung cộng lại càng hung hiểm và trắng trợn hơn!

Tuy ngày nay không còn  có nhóm người sống theo lối Du mục như thế, nhưng nếp sống bạo
động  cướp bóc và khủng bố còn được các chính thể độc tài đeo đuổi bám sát, hoặc thể hiện
mốt cách lỗ liệu như Alkaida, Gadhafi, hoặc tinh vi và thâm hiểm như Trung cộng và đàn em
 Việt cộng.

 

II.- Vì ai gây nên nông nỗi

Từ năm 1930 đến nay, lũ người Việt    quá ngu dốt mà lại   Tham, Sân, Si “đầy mình,
mang tên là đảng CSVN bị CS đệ Tam quốc tế lừa gạt vào cái bẩy gồm Năm ý tưởng và
hành động hung hiểm, chúng tôi tạm gọi là Ngũ hung.

1.-  Thứ nhất là Phá quốc gia nhỏ hẹp để bung ra quốc tế CS  rộng lớn hơn mà xây
 dựng Thế giới đại đồng
. Cái ảo tưởng đó đã thôi thúc CSVN cố công xây Thiên đường mù
bằng cách phá tận nền các nền tảng của Quốc gia VN từ hạ tằng cơ sở cho đến thượng tằng
 kiến trúc với ảo vọng  xây dựng một chế độ CS hoàn toàn mới. Đến khi phá tan hết mọi thứ
của quốc gia, thì không biết làm gì nữa, không biết đi đâu, mởi thần phục kẻ thù truyền kiếp,
 nên mới mắc sâu vào nanh vuốt của Tàu cộng. Khốn nỗi không ý thức được Quốc gia là không
 gian cần thiết để nuôi dưỡng đời sống dân tộc mình, việc đầu tiên là mình phải có trách nhiệm
 xây dựng, canh tân và bảo tồn, còn khi phá đi cho sạch sành sanh, không biết xây dựng những
 gì, mà chỉ để thỏa giấc mơ quốc tế hảo là đánh mất Gốc sống của Dân tộc, là tự diệt Dân tộc
mình. Quốc tế chủ trương phá quốc gia này chính là quốc tế Ma CS!

Thực ra  cái chiêu bài Quốc tế chỉ là để thực hiện cái ý đồ bành trướng của Nga để có thêm 27
 nước chư hầu, còn Tàu thì thêm 4 ngôi sao nhỏ trên lá cờ máu Trung cộng, còn Việt Cộng
 cũng trương cờ máu mà mơ 2 nước Mên Lào! Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã, nhưng Ngưu Việt
 Nam ngây ngô say máu bị Mã Tàu thâm độc lừa phỉnh xiết vòng Kim cô vào cổ lúc nào mà
 
không hay biết!

2.- Hai là  hy sinh Đời này cho Đời sau! Cái lầm chí tử này không những người ở ngoài
 đời mà ngay có Tôn giáo cũng mắc bẩy.  Cứ ôm vào cái Huy hoàng hay cái  Bức xúc của Quá
khứ cũng như hy vọng vào cái Ảo tưởng hạnh phúc xa vời ở Tương lai để tự lừa dối lương tâm
 mình mà quên sự sống hàng ngày, khi quên cái hiện tại Nơi đây và Bây giờ là ngủ mê trong
giấc ảo tưởng!

Quên con người đang sống Nơi Đây và Bây giờ với nhu cầu thiết thân của mọi người về Vậ
t chất, Tinh thần và Tâm linh là ngũ mê trong ảo tưởng, tức là dánh mất tinh thần tự Chủ, tự
 Lực, tự Cường, tức là dọn đường cho cuộc sống Nô lệ.  Cứ hy vọng vào cái Cứu rỗi, cái hạnh
 phúc xa vời ở tương lai mà bỏ quên nan đề hiện tại là ngũ mê, vì không xây dựng mọi thứ từ
 từng giây từng phút trong hiện tại thì lấy gì để xây lâu đài tương lai? Ôm lấy quá khứ mà thở
 than mà bất động thì tuy còn sống cũng như đã chết, còn hy vọng vào tương lại mà quên sống
 với thực tế khó khăntrong trong hiện tại mà vươn lên cũng là mơ ảo tưởng !

Đảng viên CS ôm giấc mơ vĩ đại vào Thế giới đại đồng ở đời sau, nên  mang theo thiện chí
đầy mình, để thực hiện lý tưởng cứu nước, để thực hiện ảo tưởng Thiên đường mù ở tương lai,
 nên hùng hục suốt đời đấu tranh hung hăng đập phá cho đến già, cuối cùng chỉ thấy hoang
tàn và đổ nát khắp mặt mà không biết tại sao, rồi cứ ôm cái thiện chí yêu nước mà thở than tiếc
 nuối cho đến khi tắt thở! Đến nay còn có những người CS còn cho mình là người CS chân
chính, nên cho CS là không sai mà là những người CS đương quyền tham nhũng mà làm sai
CS! Có người CS nào mà không háo hức về giấc mơ được cả thế giới mà chỉ mất xiềng xích,
 họ tin rằng chỉ cần đập phá mà cướp lấy mọi thứ là đủ,chứ không cần lưu tâm đến việc xây
 dựng gì !  Sở dĩ vấn đề CS chân chính được nêu lên chỉ vì vấn đề tranh dành  nhau vị trí trâu
 cày trâu cột mà thôi!         Khốn cho loại con dân yêu nước này của Việt Nam!. Khốn cho
 lối “ thương nhau da diết kiểu CS này “ chỉ gây tai hoạ ngàn đời cho Dân tộc “!

3.-  Cổ võ Hận thù để làm cách mạng Vô sản triệt để mà cướp cả thế giới  đã gây ra
tai họa khôn lường.  Cha ông chúng ta dã bảo : Xây dựng thì khó như lên Trời, còn phá hoại
 thì dễ như đốt
Lông “ , mà Hận thù là sức mạnh vô địch của phá hoại. CSVN đã tận lực cổ
võ và khai thác Hận thù để phát động quần chúng để thực hiện các cuộc cải cách xã hội, cuối
cùng CSVN phá sạch mọi thứ đã làm giáng cấp con Người, phá tan Gia đình và băng hoại
 Xã hội!

Ngày nay đảng CSVN vẫn còn say giấc mê Hận thù với Núi Thái sơn Tham, Sân, Si.  Cả 14
 người trong Trung Ương đảng một mặt vẫn cố tham nhũng để vơ vét Của cho được nhiều thậ
t nhiều, mặt khác lại lén lút bán nước cho Tàu để duy trì Ngôi báu mà cầu Vinh. Mà họ đâu
nhận ra rằng, Khi Nước mất thì liệu Nhà của đảng viên CSVN có khỏi tan theo mây khói
 không, dầu có thủ sẵn trăm phương ngàn kế tẩu thoát?.  Thật ra không có kế nào để thoát,
vì cái tai họa nằm ngay trong tâm khảm hung hiểm của họ, mối hung hiểm đó luôn bám sát
theo họ, họ không thể lấy mưu gian gây ra tai họa mà tránh tai họa, vì ai dùng dáo mác thì
chính cái dáo mác đó lại bổ lên đầu họ, mưu gian cứ trùng trùng duyên khởi, nên không thể
 thoát lưới trời, trừ phi họ từ giả lối “ Tham tàn và Cường bạo “ , mà thật tâm quay về  con
 đường “Đạo lý “ của dân tộc.   Chúng tôi thách Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và 12
 người nửa trong Trung Ương Đảng CS cứ trù liệu mưu gian cho sẵn sàng để xem có thoát
 được không ? Cứ mở mắt ra cho to mà xem những tên độc tài ở Châu Phi và Trung Đông
đang ở trong tình trạng nào?

4.- Cõi Lòng Tham, Sân, Si làm nẩy sinh lòng ham Lợi, hám Danh, mê Sắc dục. Được
 thôi thúc bằng dùng Hận thù nên thủ đoạn thực hiện lại cực kỳ Gian ác.  Để che dấu tội ác
 CSVN lại dùng cách “ Nói một đàng, Làm một nẻo “.

CSVN  có cái tài Nói thì toàn chuyện Nhân Nghĩa và Công bằng, nhưng việc Làm thì tàn bạo
 và triệt để , triệt để thì phải “ cào bằng tất cả mọi lãnh vực từ con Người cho là cũ đến các
cơ chế xã hội cho là bất công, nhất là  Văn hóa dân tộc” cho là quê mùa lậc hậu và đồi trụy,
 nhất là hành động “ Thà giết lầm hơn bỏ sót “ . Cái trò lừa này đã đem xài gần thế kỷ, thế
mà còn nhiều vị trí thức ngày nay còn bị lừa dài dài. Ta hãy nhìn vào quá khứ để biết CSVN
 Nói và Làm ra sao?

Ta chỉ nêu ra hai thí dụ điển hình:

1.-Trong các phong trào gọi là cái cách xã hội, ( Đấu tranh chính trị,thuế giảm tô giảm
tức, cải cách ruộng đất, trăm hoa đua nở, làm ăn tập đoàn tập thể… ) CSVN  cao rao 
 “ Vì Lòng Nhân đạo mà đảng CSVN phát động phong trào quần chúng để thực hiện
 công bằng xã hội, để giải phóng lớp người nghèo khổ
“ . Còn Việc Làm thì làng nào cũng
bắt nhân dân học tập để cổ võ hận thù trong 6 tháng trời để lôi thành phần gọi là địa chủ là
thành phần ưu tú nhất của nông nghiệp ra sỉ nhục mà đấu tố rồi có khi đem bắn giết rồi chôn
 ngược vào hố tránh bom, mục đích là  để tịch thu tài sản. Sau Khi lừa nông dân triệt hạ được
 giai cấp dàn dựng bịa đặt điạ chủ, thì đến lượt tước đoạt hết Tư hữu của toàn dân và quyền
Tư do làm người bằng cách nhốt toàn dân vào chuồng làm ăn tập thể và phiếu thực phẩm
“để thắt dạ dày”, mục đích là giam hãm nhân dân trong đói khát và ngu dốt để trường trị !.
Từ ngày lên ngôi độc trị đến nay , CHXHCNVN đã làm cho công bằng xã hội VN  đội sổ trên
thế giới!

2.- Sau khí chiếm được miền Nam cũng với cái trò hung hiểm ấy, CSVN cũng cao rao vì
 Nhân đạo mà đảng CSVN cho thành phần Quân Cán Chính miền Nam được hưởng quyền
 học tập cải tạo trong một thời gian ngắn, thay vì tội chết!
Cú lừa nhân đạo này cũng bắt
giam được đa số Quân Cán Chính  miền Nam vào trong vô số nhà tù gọi là Cải tạo ở những
 nơi rừng thiêng nước độc để dạy dỗ mà sỉ nhục và giam hãm cho chết đói vì lao tác, vì đói rét
 và bệnh tật!  Đây là cung cách làm cách mạng triệt để, để ăn cướp cả nước, mà muốn cướp
thì phải đổ tội để giết, giết để khủng bố những người không theo phải theo và cũng để trừ hậu
 hoạn!  Thế là lưỡng lợi, vì việc giết và cướp vừa được lợi to, vừa cúc cung tận tuỵ thực hiện
 âm mưu Hán hoá cho Tàu để có chỗ dựa mà trường trị.

5.- Do sự bày mưu của Đệ Tam quốc tế, nhất là Trung Cộng, CSVN Nguỵ tạo ra hai
 cuộc chiến
để thực hiện bạo lực cách mạng ăn cướp mà tàn phá tận nền tảng  của con Người
 và Quốc gia để mơ giấc mơ Thiên đàng quốc tế. Cuộc chiến” sinh Bắc tử Nam “ và những
 trận giao tranh tại miền Nam cùng những những Vụ giết tập thể CSVN đã làm tiêu hao bao
 nhiêu là sinh lực  của nhân dân  VN!

Đàng sau cái chiêu bài  Cách mạng vô sản và  chiến tranh chống Pháp chống Mỹ Ngụy là
 đảng CSVN đã bị Tàu dụ ngọt dưới chiêu bài “ Môi hở răng lạnh, sông liền sông, núi liền
 núi” tiếp theo 16 chữ vàng, và 4 tốt, có mục đích sâu xa là  dùng tay CSVN tiêu diệt hết nhân
tài, vật lực, hạ tằng cơ sở và văn hoá Dân tộc VN hầu thực hiện  mưu đồ bành trướng. Đến
 nay hai năm rõ mười là những tay đỉnh cao trí tuệ đã bị vòng Kim Cô Tàu xiết vào cổ không
 thể cụi quậy gì được, nên mỗi khi bị xiết vòng là CSVN phải tìm cách che mắt Dân chúng để
 thực hiện việc nhường lần lần mọi thứ của Đất nước cho tham vọng Hán hoá của Tàu.

Tóm lại tất cả mọi hoạt động của đảng CSVN là  thực hiện âm mưu của Tàu, tiêu diệt cho hết
 những con Người tinh hoa VN, phá cho nát hạ tằng cơ sở và và thượng tằng kiến trúc của VN
 nhất là làm đảo lộn thuần phong mỹ tục để làm sa đoạ dân tộc Việt mà cướp cho được vị trí
chiến lược. Đến nay đa số dân Viêt ở thành thị đang theo gót CSVN vùng lên mê mãi ăn chơi
 
  dâm loạn, còn nhân dân thôn quê thì bị bỏ đói!!

Đó là 5 cái tội “ quốc phá gia vong của đảng CSVN “, lũ người đã cam tâm  “ Cõng Rắn
 cắn gà nhà, rước Voi về dày mả Tổ  “.

 

Ngày nay quốc gia đã bị vây hãm 3 bề:  Miền Bắc thí mất một phần thác Bản Dốc và ải Nam
 quan, mấy chục ngàn cây số vuông lãnh thổ và lãnh hải, phía Đông đảo Hoàng Sa đã mất,
 quần đảo Hoàng Sa và lãnh hải thuộc chủ quyền quốc gia luôn bị uy hiếp. Phía Tây  dọc theo
 Trường Sơn thì nhiều khu rừng được cho Tàu thuê để Hán tộc di dân lập nghiệp hầu tiệm
 chiếm chủ quyền, các quặng Bauxite ở Cao nguyên là tử huyệt của VN, các vụ đấu thầu thì
VC dành cho Trung cộng trúng thầu phần lớn để họ đem người qua mà mong cấy dân Hán
 như thời Mã Viện, còn trong nước thì các lãnh vực quốc phòng, Kinh tế, Văn hoá , xã hội và
các môi trường  đều bị lũng đoạn tận nền. Tất cả đều do công trình “ rước voi dày mà  Tổ
 “ của đỉnh cao trí Tuệ đảng CSVN!

Nhờ sự cúc cung tận tụy của đảng CSVN  mà nay Tàu cộng đã chiếm được nhiều thứ mà
hàng ngàn năm trước cha ông họ không làm được, nhưng cả hai đều không nhận biết một
điều vô cùng lớn lao là cha ông họ và họ đã và đang dùng mưu thâm tiêu diệt con  Người “,
 nên tất nhiên bị con Người chối bỏ, bài học 1000 năm đô hộ đang còn sờ ra đó! Mao Trạch
 Đông đã chẳng tẩy não để tiêu diệt Lương tâm con người đó sao, nhưng Lương Tâm cứ nép
 đó đợi lúc thuận tiện lại bùng lên vực dậy, không những Mao Trạch Đông mà không ai diệt
nổi!

Cuối cùng, những người gian ác phải đối diện với thực tế “Mưu càng thâm thì họa càng  sâu”!

Ta nên nhớ cái thâm ác của Tàu là diệt Di tận gốc ( Việt Nam được chúng gọi là Nam Man
trong Tứ Di ) để Hán hoá, chứ không  chỉ để chiếm đất chiếm biển, chiếm nước và mọi thứ
mà thôi. Những thứ chất độc của Tàu tẩm vào trong các thực phẩm chuyển qua VN cũng
như thâm mưu phá hoại môi trường là chủ ý để diệt Di ngay các gen “  ở trong “ con người
 và môi trường sống ô nhiễm  “ ở ngoài “ con Người  VN !

III.- Tại sao lại phải đấu tranh?

Thưa: Để duy trì nòi giống Việt Nam với 5000 năm văn hiến của Cha ông đã dày công xây
 dựng, để un đúc nên những Trai hùng Gái đảm, hầu đạt giá trị  dòng giống  Chí Nhân và
 Đại nghĩa, để có đủ nội lực đối địch với nếp sống “ Tham tàn và Cường bạo”của Đại Hán.
Chúng ta phải cùng nhau xây dựng cho được ý thức Mình là những con người Nhân chủ, biết
 cách làm Chủ trong mọi lãnh vực với tinh thần tự Lực, tự Cường, với  cách biết sống Hòa với
 nhau  để cùng nhau chung Lòng ( Tình ) , chung Trí ( Lý ) và chung Sức ( Dũng )  để xây
 dựng con người có Tư cách và Khả năng, hầu xây dựng gia đình “ Thuận Vợ thuận chồng
“ bằng cách biết sống “ Tình Lý tương tham “  và xây dựng quốc gia  bằng lối sống “ Phải
Người phải Ta với nhau “  mà làm cho cuộc sống trong xã hội được an vui. Có như vậy chúng
 ta mới có cuộc đời đáng sống, cuộc sống mọi người biết lưu tâm và chia sẻ để an vui với nhau.

Chúng ta nên có viễn kiến về cùng đích lâu dài và tốt đẹp của cuộc đấu tranh, chứ không chỉ
 giam hãm ý tưởng mình trong việc chỉ nhắm loại trừ cho hết  CSVN  mà nắm lấy chính quyền
theo Kiểu “ Kiến ăn cá cá ăn kiến “, theo lối “ thay bậc đổi  ngôi “  như  xưa nay, mà không
 lo xây dựng nội lực mình để có những con người tốt hơn và xã hội an bình hơn thì  là đoản trí,
 vì với tình trạng thiếu nội lực toàn dân thì cũng chẳng làm gì nên thân!

Vì vậy cho nên cuộc đấu tranh phải có hai chiều: Chiều “ hướng Nội “  là phải giúp nhau tự
đấu tranh với chính chúng ta, làm sao mỗi chúng ta  phải thắng  được “ cái Tôi không hay
không tốt và  mất ý thức vể vai trò và nhiệm vụ cùng mối liên hệ Đồng bào của  mình “.  Đây là
 vấn đề con người Tự chủ biết làm chủ chính mình, Gia đình mình và Đất nước mình, và nhất
là sống Hòa với nhau. Chiều “ hướng Ngoại “ là đấu tranh với cái nạn Tham tàn và Cường
 bạo của  kẻ thù, đặc biệt là vớí đảng CSVN và Trung cộng và cũng đấu tranh ngay với bất ai
 giết hại và cướp bóc Đồng bào chúng ta. Chúng ta không thể cứ Bất Nhân mà chống với
 người độc ác, chúng ta không thể kể tội bất Công của người khác mà chính chúng ta cũng
 ăn ở bất công, đó là lý do làm cho những hoạt động của chúng ta mất hiệu lực.

IV.- Đấu tranh với những ai?

Thưa: Đấu tranh với những ai “ Tham tàn và Cường bạo “, cụ thể với các chính quyền Tàu
từ ngàn xưa, nhất là  với Trung cộng ngày nay, đây là cái họa ngàn đời chưa bao giờ ngơi
nghỉ, cùng với CSVN là lũ người Việt cũng theo lối Tham tàn đang tâm giết hại và cướp bóc
 đồng bào và  đã ấm thầm bán nước cho Tàu, và chúng ta cũng không quên  chống nếp sống
 của nền Văn hoá bạo động Du mục bất cứ từ đâu và bất cứ ai trong chúng ta  nữa, vì nếp
 sống đó gây gây chiến tranh, đem đến tai hoạ cho con Người và  Đất nước.  Chúng ta không
 chống nhân dân Tàu, đa số họ là anh em cùng chủng Việt với ta, mà theo văn hoá Cha ông
thì Tứ hải giai huynh đệ, nên chúng ta không chống con Người thuộc chủng tộc nào cả, mà
 chỉ chống bất cứ con Người nào có tư tưởng Tham tàn và hành động Tàn bạo mà thôi!.

Hoàn cảnh hiện nay nhân dân chúng ta bị gài vào thế khó xử, nếu chúng ta hợp cùng CSVN
chống Tàu ( chưa chắc CSVN đã dám làm ) thì khi thoát được nạn Hán hoá thì đảng CSVN
 lại hô tô, nhờ tài lãnh đạo của đảng lại chiếm thế ăn trên ngồi trốc mà trường trị, mà hiếp
đáp nhân dân.  
Nếu không chống Trung Cộng để cho CSVN âm thầm giao Đất nước cho Tàu
 thì  ngàn đời sau chưa chắc nhân dân ta đã lấy lại được chủ quyền.

Vậy mục tiêu đấu tranh của nhân dân chúng ta là:

1.- Chống Trung cộng cướp nước VN về tội gian Tham tàn và Cường Bạo. Chúng ta
kêu gọi người dân Trung hoa trong và ngoài nước giúp chúng ta chận đứng âm mưu cướp
 nước và tàn sát con Người của Hồ Cẩm Đào và bè lũ.

2.- Chống Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và 12 tên Việt Cộng đầu sõ  về tội
 áp bức, cướp bóc, giết hại đồng bào, phá hoại hạ tằng cơ sở và thượng tằng quốc gia, làm
 giáng cấp con người và băng hoại xã hội.

3.-  Chống  Tập doàn 14 tên đầu sõ  CSVN  đã lần lượt âm thầm bán nước cho Tàu
 cộng, nhất là Công an CSVN ngăn chặn bắt bớ hành hạ những người yêu nước biểu tình
chống Trung cộng cướp nước.

4.- Kêu gọi chính quyền các nước trên thế giới, các  nhà đầu tư ngoại quốc đừng có
quá vì lợi lộc mà dung dưỡng CSVN về  tội  giết hại con người và phá hoại Dân tộc của đảng
 CSVN.

5.- Kêu gọi những người trong đảng CSVN còn chút lương tâm,nhất là thành phần
quân đội và công an trở về với Đạo lý Dân tộc để sống Hoà cùng đồng bào, bằng con đường
 yêu thương kính trọng và ăn ở công bằng với nhau.

Khi đó  mới có thể bàn tới vấn đề “ hoà giải và hoà hợp “ trên “ nền tảng của Đạo lý
 Dân tộc “. Không có nền tảng Đạo lý chung để y cứ mà nói đến Hoà hợp hoà giải thì chỉ
ngồi lại mà chửi bới nhau, hoặc lừa đảo nhau mà thôi!

Chúng ta  cũng sẵn sàng đối thoại về  Ngũ hung ở trên với Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn
 Dũng và bè lũ trên nền tảng Đạo lý “ Nhân, Trí, Dũng  “ của Nho giáo, Bi, Trí, Dũng của
 Phật giáo, Bác ái,Công bằng và Hoà bình của kitô giáo.   Đó là Đạo lý của Dân tộc. Đó là
 nền tảng của vấn đề “ hoà hợp và hoà giải “ của Dân tộc.    Nếu CSVN hay bất cứ ai muốn
 hoà hợp hòa giải  thì cứ viết lên các trang mạng  về các vấn đề: “ Muốn hoà giải với ai, về
 những vấn để gì, và bằng cách nào” giữa thanh thiên bạch nhật cho đường đường chính
 chính. Nên nhớ thời đại này, mưu đại bịp quốc tế CS và bành trướng Bắc phương đã
hết thời rồi!

V.- Những ai phải tham gia đấu tranh?

Đứng trên tinh thần trách nhiệm của công dân, lúc Quốc gia lâm nguy, tôi mạn phép đóng
góp vài ý thô thiển:

Xin hỏi: Những ai phải tham gia đấu tranh? Thưa toàn dân Việt Nam, vì đây là nhiệm vụ
của mọi công dân có bổn phận phải bảo vệ Tổ quốc, không miễn trừ bất cứ ai, người trên
 cao phải làm nhiều, người dưới thấp tuy làm được ít hơn, nhưng ai ai cũng phải tận lực theo
 hoàn cảnh và khả năng của mình.

Các vị Lãnh đạo tinh thần  thì đấu tranh trên tinh thần tôn giáo để bảo vệ và phát huy phẩm
 giá con người, giúp mọi người biết cách sống Hoà với nhau và đồng thời cũng phải làm
 nhiệm vụ công dân  như bất cứ người công dân nào, chứ không chỉ đứng trên  bục mà giảng
 Tôn giáo không Làm chính trị.Khi giảng trên bục là việc tu sĩ rao giảng về những tinh hoa
 của Tôn giáo, còn  khi làm nhiệm vụ công dân thì cũng làm mọi việc như ai.
Gương Đức
 giáo Hoàng John Paul II còn đó..

Các vị Trí thức cũng như các nhà làm văn hoá thì phụ trách về vấn đề nhân quyền và Dân
 quyền để giúp nâng cao dân trí, họ cũng không được miễn trừ  làm nhiệm vụ công dân.

Các vị làm Chính trị thì phải hoạch định cho được chiến lược, chiến thuật đấu tranh, đồng
thời cũng phải chuẩn bị quốc kế dân sinh về Dân sinh và Dân trí khi nước cờ đến tay.

Các nhà làm làm Truyền thông thì phải giúp các vị lãnh đạo tinh thần, các vị trí thức, các
 nhà làm chính trị truyền bá nhưng chiến lược và chiến thuật đấu tranh về mọi phương diện.
 Tất cả quý vị là đầu tàu của dân tộc, chúng ta không thể  sống theo  kiểu” Ăn đi trước lội
nước theo sau nữa! “

Còn Toàn dân cũng phải đấu tranh theo hoàn cảnh và khả năng sinh hoạt của mình bằng
cách thực hiện  chiến thuật đấu tranh chung của toàn dân.

Ngày nay, các lực lượng dân chủ trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn, chưa thể có kế
 hoạch to lớn hoàn bị được, nên phải dựa vào đồng bào hải ngoại, các vị lãnh đạo tinh thần,
 
các nhà trí thức, các nhà làm chính trị không thể lặng im, mà phải làm sao tập hợp được một
 số người ý thức, khởi thảo chương trình kế hoạch cứu quốc khả thi mà cùng nhau phát động
 phong trào tranh đấu cho lan ra toàn thế giới rồi toàn quốc thì mới có hiệu quả.

 

VI.-Đấu tranh cách nào?

Thưa: Đấu tranh toàn dân và toàn diện, theo tinh thần khẩn trương “ Giặc đến nhà, đàn bà
cũng đánh “. Tinh thần đấu tranh này chẳng khác gì việc chữa nhà cháy, ai có thứ gì thì lấy
 thứ đó mà dập tắt lửa cháy. Nay nước đã đến chân không thể trù trừ nữa.

Chúng ta phải đấu tranh toan diện về mọi lãnh vực, nhất là phải đối chiếu những sai trái
 của CS với đường lối đúng đắn phải có của chúng ta:

1.- Làm sáng tỏ Đạo lý làm Người, làm Dân của một nước đang ở trong tình trạng
 chân lý còn mờ mịt như  sương đêm.

2.-  Làm sáng tỏ vai trò Văn hoá của Tổ tiên trong cục diện đấu tranh: Phải tìm cách
 phục hoạt lại những giá trị :Nhân, Trí, Dũng hay  Bi, Trí, Dũng, hay Bác ái, công bằng,
Hoà bình trong toàn dân để chống lại cuộc sống bất nhân, vô cảm, dâm loạn và hành động
 bất công của đảng CSVN và những ai theo đóm CS ăn tàn.

3.- Các đảng phái phải soạn thảo được cho Chiến lược và chiến thuật  đấu tranh
 
cũng như vấn đề Dân sinh và Dân trí để làm sáng tỏ những sai trái của đảng CSVN.

4.- Về phương diện Kinh tế: Những nan đề kinh tế hiện nay và phương cách bổ cứu.
Vận động tẩy chay  các hàng hoá độc hại của Trung cộng trong và ngoài nước.

5,- Về Giáo dục phải làm sáng tỏ hai lãnh vực trên hai Thành Nhân và thành Thân
để đối chiếu với lối Giáo dục vô Nền vô Hướng hiện nay.

6.- Vạch trần  những  bất công xã hội và phương cách giải cứu.

7.- Vạch trần cách phát triển Kinh tế làm phá hoại môi trường và công cuộc bảo vệ
 môi sinh. . . .

Có dấy lên những cuộc vận động lớn lao như vậy mới mong đem lại niềm tin cho toàn dân,
 đã  một thời gian dài được ăn toàn bánh vẽ!

Tôi chỉ đứng trên phương diện Văn hoá mà gợi ý như vậy, mong rằng quý vị chuyên môn
có cao kiến đóng góp chung cho việc lớn được đầy đủ và hiệu quả hơn.

 

VII.- Kết luận

Công cuộc đấu tranh hiện nay là vấn đề lớn thật lớn và thật khó khăn: khó khăn nằm ngay
 ở chính trong mỗi chúng ta, và khó khăn của những vấn đề Thù trong Giặc ngoài đang liên
kết với nhau  nhằm tiêu diệt Dân tộc ta, khó khăn về thực tế hỗn loạn  và phá sản của Đất nước .

 

1.- Khó khăn về con Nhân sự.

Mọi sự tốt xấu trên đời đều do con người làm ra, người có Khả năng thì biết việc và làm nên
 việc, người có Tư cách thì trong hoàn cảnh nào cũng không làm bậy. Đây là vấn đề khó khăn
bậc nhất, nếu giải quyết được vấn đề này thì mới mong giải quyết được những vấn đề khó khăn
 khác.

Khó khăn đầu tiên là mất ý thức về vai trò của con Người mình, nếu mình là con người
 Nhân chủ thì mới quyết tâm làm chủ mọi thứ cũng như biết cách móc nối lại mối tinh đồng bào
 mà sống hoà, hầu đoàn kết mọi người với nhau mà lo việc chung, nếu là con người vô ý thức
hay có tinh thần nô lệ thì cứ ỷ lại vào người khác nước khác mà đợi chờ viễn vông chỉ chạy lăng
 xăng thì làm được gì!

Thứ hai là mất ý thức về  Gia đình mình, một gia đình mà Vợ chồng và con cái không
 hoà thuận thì cứ lục đục nhau hoài hết ngày giờ, có lòng dạ nào ý chí nào mà lo việc nhà việc
 nước.

Thứ ba là mất ý thức về công dân. Muốn lập thành một nước để cùng nhau xây dựng và
bảo vệ nước thì phải tìm cho ra mối liên hệ keo sơn gọi là Đạo lý Dân tộc, cha ông chúng ta nói
 tắt là tình Đồng bào, không kính trọng yêu thương  và tương dung thì  không bao giờ đoàn kết
 với nhau một cách tốt đẹp được. Vậy ý thức công dân là ý thức liên đới về trách nhiệm và
 quyền lợi
, đối với những công dân mất ý thức về  mình và dân tộc mình thì mới sa vào cảnh
bị tước quyền Tư hữu và Quyền tự do căn bản như tpong chế độ độc trị CSVN!

Cụ Nguyễn Bá Trạc có nói về cái khó của việc làm người: “ Khó không vì ngăn sông cách núi,
 mà  khó vì  vì Lòng Người ngại Núi ( ngại Núi là ngại Non Nhân ) e Sông ( e Sông là e Nước
 Nghĩa )” , tức bỏ quên  tinh hoa của Văn hoá Dân tộc. Núi tuy cao và xa, sông tuy rộng và
sâu, nhưng nếu chúng ta có ý chí thì vẫn vượt qua được.  Việc con người, việc nhà, việc nước
 cũng vậy nếu không ngại Núi e Sông thì vẫn giải quyết được mọi khó khăn.

Ngại Núi tức là  đánh mất lòng Nhân ái  ( Mẹ Non Nhân ) thì giết Đồng bào như CSVN,
 
E Sông ( Cha Nước Trí ) thì bỏ quên đức Nghĩa tức là lẽ sống công bằng nên cam tâm cướp
 bóc Đồng bào như CSVN!

Vì vậy  cho nên chúng ta không thể không giúp nhau rèn luyện Nhân Nghĩa để không còn
 ngại Núi e Sông thì  mới thành Trai hùng Gái đảm được.

Khi lay tỉnh được ý thức của mọi người dân như thế thì không có việc gì là không thể.

 

2.- Khó khăn về Thù trong Giặc ngoài.

Cha ông chúng ta đã giải quyết tài tình nan đề này bằng con đường Văn hoá. Đây là chiến
 lược bảo vệ quốc gia mà Cụ Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô đại cáo:

“ Lấy đại Nghĩa để thắng Tham tàn

Đem Chí nhân mà thay Cường bạo “

( Bình Ngô đại cáo : Nguyễn Trãi )

 

Đại Nghĩa tức là lẽ sống Công bằng của toàn dân, còn Chí Nhân là lòng yêu người, yêu Dân
 tộc của toàn dân. Chỉ có lòng Nhân mới loại trừ được Tham tàn và  Đức Nghĩa  mới giải toả
được Cường bạo tận gốc .

Cha ông chúng ta chẳng đã chống với kẻ thù to lớn và hung hiểm gấp mấy chục lần để giữ
được nước, không vì người đông của nhiều mà với sự thương yêu kết đoàn của  mọi đồng bào,
đó là sức mạnh tinh thần  thuộc về Văn hoá.

 

3.- Khó khăn về cơ chế xã hội  bị phá sản.

Nền Văn hoá thái hoà của Tổ tiên mà triết gia kim Định đã khai quật giúp cho chúng ta có
 đường hướng giải quyết:

1.-Nền Văn hoá Thái hoà là nền tảng của mọi thứ Hòa trong Vũ trụ, cái Hòa bắt đầu từ trong
 mỗi con Người, trong mỗi gia đình, trong xã hội và Hòa với nhịp của vũ trụ, vì thế tinh thần
 thái hòa phải được thẩm nhập vào các cơ chế xã hội qua các đối cực nền tảng của Dịch lý,
 tức là cách Đem Đạo lý vào Đời.

2.- Về chính trị thì phải điều hoà được hai đối cực Nhân quyền và Dân quyền để phát triển
 tư cách và khả năng của mọi người dân một cách toàn diện.

3.- Về Giáo dục thì phải điều hoà được hai yếu tố thành Nhân và thành Thân để xây dựng
 con người Nhân chủ biết sống Hòa với nhau.

4.- Về Kinh tế thì phải điều hoà được hai yếu tố Công Hữu và Tư hữu để giải quyết vấn để
 bất công xã hội trong tinh thần công bằng tương đối, để chận đứng những cuộc cách mạng
 bạo loạn trong tương lại

5.- Về Xã hội thì phải điều hoà được hai yếu tố Dân sinh và Dân trí. để  nâng cao khả năng
và tư cách của người dân trong công việc xây dựng nước và giữ nước.

Theo Dịch lý thì khi hai đối cực của mỗi cơ chế giao thoa nhau thì tiến bộ và đạt thế quân bình,
 nên hết rối loạn.
Đối cực trong Thái cực là đại Đạo Âm Dương hòa, đó là Nhất lý thông vạn
 lý minh.

 

Cuối cùng việc lay tỉnh ý thức của toàn dân là trách nhiệm của các vị lãnh đạo tinh thần, các
 vị trí thức, các vị làm văn hoá , các vị truyền thông, mọi thứ cần được đúc kết thành tài liệu dễ
 hiểu để phổ biến rộng rãi hầu hướng dẫn toàn dân  thực hiện.

Tóm lại đây là cuộc đấu tranh Sinh tồn của Dân tộc Việt Nam, chứ không chỉ dành quyền
 cai trị Đất nước cho người Dân từ tay CSVN.

Cầu Xin Hồn Thiêng Sông ( Trí ) Núi ( Nhân )  soi sáng và ban ơn sức mạnh cho mỗi chúng
 ta vùng lên vực dậy!

 

Nguyễn Quang

 
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang : Cuộc Đấu Tranh Sinh Tồn Cuả Dân Tộc Việt
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.