Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
Cứu Nước Bằng Con Đường Văn Hoá

Việt Nhân   VIỆT NAM

Việt Nam: Người Việt “ Khoan nhu “ ở phương Nam

( Thuộc nền Văn hoá Nhu nhuận của Nông nghiệp )

Khác với người Tàu “ Dĩ cường lăng nhược “ ở phương Bắc

( Thuộc nền Văn hoá Du mục Bạo động )

Việt có ba nghĩa:

1.- Người Việt thuộc chủng Bách Việt.

2.-Việt nghĩa là “ vượt qua “ mọi khó khăn hàng ngày.

3.- Có cuộc sống siêu việt ( thuộc triết học ) nhờ đời sống Lưỡng Thê.

Người Việt biết sống Phối Thiên ( Tâm linh ) và phối Địa ( Thế sự )

Người Việt có đời sống Lưỡng thê như:

Loài Chim ( Mẹ Tiên ) bay cao vút trên Trời

và cũng như Rồng ( Cha Rồng ) lặn sâu dưới Biển sâu,

cuộc sống “Nghịch số chi Lý “ này Cha ông chúng ta gọi là:

Cao minh phối Thiên, Bác hậu phối Địa

Phối Thiên: Bay vút lên Trời cao như Chim để đạt giá trị “ Nhân “ cao cả

Phồi Địa: Biết đi sâu vào những việc nhỏ nhặt hàng ngày của Trần thế

như Rồng lặn sâu dưới biển để đạt tới” Lý “ công chính .

Sống cân bằng theo Nhân Trí thì đạt đức Dũng.

Đó là Tam cương: Nhân,Trí, Dũng

Đó cũng là Hồn thiêng Sông ( Trí ) Núi ( Nhân )


VIỆT NHO VÀ TRIẾT LÝ AN VI

Đại Đạo : Âm Dương hoà

( Nghịch số chi Lý tức lý Thái hòa của 2 đối cực Âm Dương )

Đạo Bất viễn Nhân: Âm Dương chi Đạo Tạo Đoan hồ phu phụ

Thuận Vợ thuận Chồng tát bể Đông cũng cạn.

Đạo không Xuất thế hay Nhập thế với lối sống chấp Nhất, hoặc Duy Tâm hay duy Vật,

Xử thế với đường lối: “ Chấp kỳ lưỡng đoan “ để “ Dĩ hoà vi quý “

Về đời sống cá nhân thì tu luyện Ngũ thường để sống

“ Tình Lý tương tham “ theo tỷ lệ 3/2

Bên ngoài là Lý nhưng trong là Tình

Về Gia đinh và Xã hội thì lấy Ngũ luân

làm tiêu chuẩn giao liên xử thế

( Sống với nhau bằng lòng Nhân ái & Lý công chính ) .

Về Xã hội thì lấy Văn hoá Thái hòa làm nền tảng

Văn hoá Thái hòa tức triết lý Nhân sinh với:

Thiên tính: Thực, Sắc, Diện

Nhân tính bẩm thụ từ Trời: Thái hoà, Nhân chủ, Tâm linh

Phong thái của cuộc sống: An vi = Hữu vi + Vô vi

Xây dựng xã hội theo lộ đồ: TU, TỀ, TRỊ, BÌNH:

Tu

Tất cả mọi người đều phải Tu theo Ngũ thường: Nhân ( Bác ái ) ,

Nghĩa ( Nghĩa = Lễ , Trí, Tín = Công bằng )

Tề

Tề Gia: Phu phụ tương kính như tân, Phụ Từ tử Hiếu, Huynh kính đệ cung

Trị

Trị Quốc: đặt trên nền tảng trên Văn hoá thái hòa:

Chính trị: Điều hòa hai đối cực: Nhân quyền và Dân quyền

Giáo Dục: Điều hoà 2 đối cực: Thành Nhân và thành Thân

Kinh tế: Điều hoà 2 đối cực Tư hữu và công hữu

Xã hội: Điều hoà 2 đối cực : Dân sinh và Dân Trí

Bình

Tứ hải giai huynh đệ.

CỨU NƯỚC BẰNG CON ĐƯỜNG VĂN HÓA


I.- VẤN NẠN CỦA CON NGƯỜi VÀ XÃ HỘi:

Con Người bất Nhân vì cuộc sống Duy Lý một chiều

( chấp nhất do thiếu đời sống Tâm linh )

Xã hôi rối loạn vì ăn ở bất Công

Con Người nô lệ cách này hay cách khác vì thiếu tính cách Tự chủ,

tự lực, tự cường của con người Nhân chủ

II.- CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA

Đánh địch bằng con đường văn hoá

Lấy đại Nghĩa ( Lý Công chính ) để thắng tham tàn ( CS đại bất công )

Đem Chí Nhân ( lòng Nhân ái ) mà thay cường bạo ( CS đại bất Nhân )

( Nguyễn Trãi )

III.- CHIẾN THUẬT QUỐC GIA

1.- Xây dựng con Người Nhân chủ bằng con đường Tâm linh

Xây dựng xã hội tương đối công bằng bằng cách đem tinh thần

Công bằng vào các cơ chế xã hội nhất là Hiến pháp.

2.- Phương cách đấu tranh:

Dĩ Nhu thắng Cương, dĩ Nhược thắng Cường

Nhu : Chí Nhân và Đại Nghĩa của toàn Dân

Cương: Hung tàn và Cường bạo

Đấu tranh bầng chiến thuật bất Bạo động, bằng Nhu đạo đánh vào điểm yếu của Địch,

tránh không cho Địch dùng sức mạnh để đánh lại mình.

Điểm yếu của địch: ăn ở bất Nhân và hành động bất công, Bán nước

Bất Nhân: dùng Hận thù để ức hiếp, đàn áp, vu vạ cáo gian, đánh đập, cướp bóc,

giết người bằng những thủ đoạn dã man tàn bạo, tước đoạt quyền tự do của toàn dân..

nhất là phá hoại truyền thống văn hoá của dân tộc.

Bất công: ăn cắp ăn cướp từ những cái nhỏ đến cái lớn như tham nhũng,

cướp dật tài sản, tước đoạt quyền tư hữu của toàn dân.

Tội lớn nhất kim cố là rước giặc truyền kiếp vào nhà và cố tâm bán nước để cầu vinh

3.-Phương cách “ Đồng quy “ để đoàn kết quốc gia

Đồng quy về 3 nguồn gốc:

*Quốc gia: Con Rồng cháu Tiên

*Văn hoá : Đạo lý dân tộc

*Tâm linh: Mỗi tôn giáo có con đường riêng Tôn giáo

4.- Phương cách “ Thù đồ “ để giúp phát triển bản sắc con Người và quốc gia:

Mỗi tôn giáo mỗi đảng phái, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân

phát huy bản sắc của mình để đóng góp vào công việc xây dựng con Người và Quốc gia

theo Chủ đạo chung đã được chấp nhận, đtránh nạn phân hóa.


Việt Nhân

Nguồn: http://www.anviettoancau.net
Trang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang Cứu Nước Bằng Con Đường Văn Hoá
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
Email: thuky@vietnamvanhien.net

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc, thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống văn hiến hầu phục hồi nền An Lạc & Tự Chủ.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt