Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.org

www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com










Luật Sư Đào Tăng Dực
Tiến Sĩ Hành Chánh, Cử Nhân Luật Khoa
Luật Sư Ṭa Thượng Thẩm New South Wales &
 Tối Cao Pháp Viện Úc Đại Lợi

Ḥa Giải Viên (Mediator & FDRP)
PO Box 744 Wentworthville NSW 2145

Phone: (02) 9863-2650- Mobile: 0411-964-518

Email: khaicat2@yahoo.com.au

Trang mạng:http://www.daotangduc.com


Những biên khảo và sáng tác cuả Luật Sư Đào Tăng Dực đă cho phép nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến lưu trữ và phổ biến như dưới đây:
                                                         (bấm vào đề tài đọc tiếp)

1- Dân Chủ : Lương Tri và Định Chế
2- Ḷng Yêu Nước: Điều Kiện Tiên Quyết Cho Tu      Chính Hiến Pháp 1992
3- Trung Tướng Công An Vũ Hải Triều và Vấn Đề Phá Hoại Thông Tin Xuyên Quốc Gia.
4- Ảnh Hưởng Giải Nobel Hoà B́nh Trên Tiến Tŕnh Dân Chủ Hoá Trung Hoa và Việt Nam.

5-
Vai Tṛ Quân Đội và Các Lực Lượng An Ninh trong Cuộc Cách Mạng Dân Chủ tại Việt Nam
6-
Đại Việt và Biển Đông
7- Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam - Ấn bản 2012-(ebook)
8- Phê B́nh Song Ngữ Toàn Diện - Hiến Pháp 2013  Của Việt Nam
9- Việt Nam Dân Chủ Tranh Đấu Luận (Ấn bản digital 2015)
10- Cẩm Nang Song Ngữ Thành Lập Hội Đoàn Trong Bối Cảnh Xă     Hội Dân Sự Tại Việt Nam.
11- Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam- Song Ngữ Việt-Anh -Ấn bản 2018









Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang :LS Đào Tăng Dực
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ư kiến của quư  học giả, nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích: (1) Bảo tồn di sản văn hóa
 của Việt tộc. (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến
 hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.
   Chúng tôi rất hân hạnh được nhận những gởi gắm của quư vị và các bạn.

 Kính xin vui ḷng điện thư đến nhóm mạng qua địa chỉ dưới đây.

Điện-thư:thuky@vietnamvanhien.net


"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
Phá tan giặc Cộng bằng Tâm lược
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về