TÁC GIẢ
ĐÀO TĂNG DỰCLuật Sư Đào Tăng Dực
Tiến Sĩ Hành Chánh, Cử Nhân Luật Khoa
Luật Sư Tòa Thượng Thẩm New South Wales &
 Tối Cao Pháp Viện Úc Đại Lợi

Hòa Giải Viên (Mediator & FDRP)

PO Box 744 Wentworthville NSW 2145
Phone: (02) 9863-2650- Mobile: 0411-964-518

Email: khaicat2@yahoo.com.au

Trang Blog:https://daotangduc.blogspot.com

Những biên khảo và sáng tác cuả Luật Sư Đào Tăng Dực đã cho phép
nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến lưu trữ và phổ biến như dưới đây
:


                                                  
THƯ MỤC

  STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
 Dân Chủ : Lương Tri và Định Chế Đào Tăng Dực
2
 Lòng Yêu Nước: Điều Kiện Tiên Quyết Cho Tu Chính Hiến Pháp 1992 Đào Tăng Dực
3
 Trung Tướng Công An Vũ Hải Triều và Vấn Đề Phá Hoại Thông Tin Xuyên Quốc Gia. Đào Tăng Dực
4
 Ảnh Hưởng Giải Nobel Hoà Bình Trên Tiến Trình Dân Chủ Hoá Trung Hoa và Việt Nam Đào Tăng Dực
5
 Vai Trò Của Quân Đội Và các Lưc Lượng.. Trong Cuộc Cách mạng tai Việt Nam Đào Tăng Dực
6
 Đại Việt và Biển Đông Đào Tăng Dực
7
 Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam - Ấn bản 2012-(ebook) Đào Tăng Dực
8
 Phê Bình Song Ngữ Toàn Diện - Hiến Pháp 2013  Của Việt Nam Đào Tăng Dực
9
 Việt Nam Dân Chủ Tranh Đấu Luận (Ấn bản digital 2015) Đào Tăng Dực
10
 Cẩm Nang Song Ngữ Thành Lập Hội Đoàn Trong Bối Cảnh Xã Hội Dân Sự Tại VN
Đào Tăng Dực
11
 Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam- Song Ngữ Việt-Anh -Ấn bản 2018
Đào Tăng Dực
12
 Nguồn Gốc Của Hiến Pháp Và Tại Sao Gọi HP Là Luật Nền Tảng
Đào Tăng Dực
    13
 Hiến Pháp 2013 Qui Định Việt Nam Theo Chế Độ Chính Trị Nào?
Đào Tăng Dực
14
  Vi Hiến Là Gì Và Tại Sao Người CSVN Thường Xuyên Vi Hiến?
Đào Tăng Dực
15
  Sự Khác Biệt Giữa An Sinh Xã Hội và "An Sinh Xã Hội Chủ Nghĩa"
Đào Tăng Dực
16
  Sự Tối Quan Trong Của Yếu Tố "Viễn Kiến" Trong Một Cuộc Cách Mạng
Đào Tăng Dực
17
  Công An Của Nhân Dân Hay Ác Quỷ Của Nhân Dân
Đào Tăng Dực
18
  Dự Thảo Sách Lược Chuyển Hóa Dân Chủ Cho Một Việt Nam Hậu Cộng Sản
Đào Tăng Dực
19
  Chế Độ Công An Trị, Môi Trường Thiên Nhiên Và Sức Khỏe Của Người Dân
Đào Tăng Dực
20
 Sách Lược Cải Tổ Hệ Thống Quân Đội
Đào Tăng Dực
21
 Thế Nào Là Một Hệ Thống Pháp Lý Trưởng Thành? Đào Tăng Dực
22
Giới Thiệu Sách: Dự Thảo Sách Lược Chuyển Hóa Dân Chủ Cho Việt Nam Hậu Cộng Sản
Đào Tăng Dực 


Nhóm mạng
Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 10400 Tác phẩm )


Email:thuky@vietnamvanhien.org 
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.