Tác Giả
GIAO CHỈ - SAN JOSE


Đại Tá Vũ Văn Lộc - Giao Chỉ  San Jose
(ảnh danchimviet.info)


Đại Tá Vũ Văn Lộc

-Tốt nghiệp khóa 4 Cương Quyết Thủ Đức/Đàlạt với cấp bậc thiếu úy
-Trung đội trưởng bộ binh của Tiểu Đoàn Biệt Lập 530 đóng quân ở Bình Đông, Chợ Lớn.
-Phục vụ tiểu đoàn địa phương tại Rạch Giá, tham dự khu chiến miền Tây, hành quân tự do, chiến dịch Nguyễn Huệ, Thoại Ngọc Hầu, rồi về Quân Khu I.
-Khi lên thiếu tá về làm tham mưu qua các chức vụ tham mưu trưởng Bộ Chỉ Huy 3 Tiếp Vận, chỉ huy trưởng trường Tiếp Vận, chánh sở Tổng Cục Tiếp Vận, giám đốc Trung Tâm Binh Thư và chỉ huy cơ quan PathFinder phối hợp với các sĩ quan và chuyên viên Ngũ Giác Đài.
-Thăng cấp đại tá đặc cách nhân dịp tổng cục tiếp vận kỷ niệm 15 thành lập tại Bộ Tổng Tham Mưu.


(Theo https://sinhhoatnkt.blogspot.com/2020/06/ai-ta-vu-van-loc-giao-chi-san-jose.html)
NGUYÊN TỔNG TRƯỞNG HOÀNG ĐỨC NHÃ VÀ CÁC TỔNG TRƯỞNG VNCH VIẾNG THĂM VIỆT MUSEUM
Thư Mục

STT
              Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Văn Nghệ Ngày Xưa, Văn Nghệ Ngày Nay
Giao Chỉ Vũ Văn Lộc
2
Hành Trình Nhân Đạo Của Bác Sỹ Rita Nguyễn
Giao Chỉ Vũ Văn Lộc
3
Lê Kim, Người Di Dân Việt Đầu Tiên Tại Mỹ
Giao Chỉ Vũ Văn Lộc
4
Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc:Terror in Litle Saigon ...(video)
Truyenhinhvietnam1
5
Trách chi người đem thân giúp nước ..
Giao Chỉ San Jose
6
Lâm Lễ Trinh - Người Khơi Nguồn Lịch Sử
Giao Chỉ
7
Đi Tìm Công Lý Cho Dân Tộc
Giao Chỉ
8
Bà Mẹ Mang Lon Đại Tá
Giai Chỉ, San Jose
9
Đại Tá Tôn Thất Tuấn, Thuyền Nhân tại Hà Nội
Giao Chỉ,San Jose
10
Chín Lần Cãm Ơn
Giao Chỉ, San Jose
11
Trầm Tử Thiêng Người Viết "Kinh Khổ" Giao Chỉ, San Jose
  12
Bác Trọng Đi Rồi
 Giao Chỉ  Vũ Văn Lộc
  13
Đường Mòn Hoàng Cơ Minh
Giao Chỉ
  14
Chuyến Xe Tang Về Quê Chồng
Giao Chỉ-Lệ Hà
15
Tướng Hải Quân Mỹ Gốc Việt Nguyễn Từ Huấn Tri Ân Bố Mẹ
RFA & Vũ Văn Văn Lộc
16
Phạm Văn Liễu-Biết Làm Gì Chi Hết Nửa Đời Sau
Giao Chỉ ,San Jose
17
Tạp Ghi Vô Đề
Giao Chỉ San Jose
18
Tâm Sự Vũ Hoàng Anh, Vợ Ca Nhạc Sĩ Việt Dũng
Giao Chỉ
19
Việt Dzũng, Món Quà Từ Quê Hương
    Giao Chỉ San Jose
20
"Trong Đêm Đen Chợt Thấy Ánh Mặt Trời..."
Giao Chỉ San Jose
21
Ông Giao Chỉ Và Giấc Mơ Để Lại Cho Mai Sao
Tuấn Khanh
22
Trường Xuân
Giao Chỉ San Jose

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn
10600 Tác phẩm )

Email: thuky@vietnamvanhien.org
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
 phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt