Năm Thứ 4900 (2021)

TRANG MẶT 14

Từ Tháng 8 Năm Nhâm Dần (2022) - Tháng 7 Năm Quí Mẹo (2023)
Index14
Tháng 9 Năm Nhâm Dần 4901 - (10/2022)


GỌNG KÌM LỊCH SỬ

Bùi Diễm
Đọc-tiếp       
TƯỞNG NIỆM
ĐẠI SỨ BÙI DIỄM (1923-2021)

Ngày 24 Tháng 10 Dương Lịch
Đọc-tiếp    


VẤN ĐỀ MINH TRIẾT VIỆT
Việt Nhân
CHU THẦN CAO BÁ QUÁT

NGƯỜI CHỈ BIẾT CÚI LẠY HOA MAI

Lương Nguyên Hiền

CÒN NHỚ SÀI GÒNTHỜI VÔ TƯ
Nguyễn Hoạt


Huyền sử phế đế - Cuộc trưng cầu dân ý năm 1955
Lê-Thụy-ChiCUỘC TRUẤT PHẾ BẢO ĐẠI

(23/10/1955)

Chính Đạo
Đọc-tiếp      TƯỞNG NIỆM
CHUẨN TƯỚNG NGUYỄN VĂN CHỨC (1928-2018)

Ngày 22 Tháng 10 Dương Lịch

Đọc-tiếp     
CUỘC TRIỆT THOÁI
 CAO NGUYÊN 1975

Phạm Huấn

Đọc-tiếp     

BẠCH THƯ PHẠM HUẤN
Viên Linh
Đọc-tiếp      TƯỞNG NIỆM

PHẠM HUẤN (1937-2005)
Nguyễn Đạt Thịnh


Đọc-tiếp      


PHẠM VĂN LIỄU:
CON NGỰA GIÀ CHƯA BIẾT MÕI

Phạm Trần
Đọc-tiếp    TRẢ TA SÔNG NÚI
[ Hồi Ký - Trích Đoạn ]
Phạm Văn Liễu

Đọc-tiếp     


TƯỞNG NIỆM

ĐẠI TÁ PHẠM VĂN LIỄU (1927-2010)

Ngày 20 tháng 10 Tây Lịch


ÁO LỤA HÀ ĐÔNG


TỰ HỌC THỔI SÁO TRONG 30 NGÀY
Tô Kiều Ngân
Đọc-tiếp     


TƯỞNG NIỆM

NHÀ THƠ TÔ KIỀU NGÂN (1926-2012)

Ngày 20 tháng 10 Tây lịch


Đọc-tiếp    


SỐ 442 - CHÚA NHẬT 16.10.2022
Đọc-tiếp     


BÊN KIA BỜ ẢO VỌNG
Dương Thu Hương
Đọc-tiếp      


ĐỌC CUỐN HỒI KÝ CỦA HÀ THÚC KÝ
Nguyễn Văn Canh
Đọc-tiếp     


HỒI KÝ HÀ THÚC KÝ
Nguyễn Thiên Thụ
TƯỞNG NIỆM

KỸ SƯ HÀ THÚC KÝ (1920-2008)

Ngày 16 Tháng 10 Tây lịchMỘT HÀNH TRÌNH THƠ 1948-2018
Cung Trầm Tưởng
NHÀ THƠ CUNG TRẦM TƯỞNG QUA ĐỜI
Dương Hoàng Mai


ĐƯỜNG NÀO CHO VLADIMIR PUTIN?
Điệp Mỹ Linh
Đọc-tiếp      


HÙNG KHÍ TÂY SƠN
Lam Giang


NHÀ TÂY SƠN
Quách Tấn-Quách Giao
Đọc-tiếp    


NHÌN LẠI SỬ LIỆU VIẾT VỀ
 NGUYỄN HUỆ QUANG TRUNG VÀ
GIA LONG NGUYỄN ÁNH

Nguyễn Văn Lục

Đọc-tiếp    


QUANG TRUNG VÀ NGHỆ THUẬT
 DỤNG BINH THẦN TỐC

Nguyễn Quang Loan


NGOẠI GIAO VIỆT NAM THỜI TÂY SƠN
Bách Khoa Toàn ThưQUÊ HƯƠNG TRONG TÔITRIẾT LÝ TAM HẦU
Trần Quốc Bảo

LỆ ĐÁTƯỞNG NIỆM
NHẠC SỸ TRẦN TRỊNH

Ngày 10 Tháng 10 Tây Lịch

LÊ DINH VÀ NHỮNG SÁNG TÁC MỚI
TƯỞNG NIỆM
NHẠC SỸ LÊ DINH (1934-2020)

Ngày 9 Tháng 10 Tây LịchGIẢI NOBEL HÒA BÌNH NĂM 2022
Vũ Ngọc Yên
Đọc-tiếp    


BÀN VỀ CHỮ TÂM 1
Chu Tấn
Đọc-tiếp    


NGUYỄN TRIỆU LUẬT DẠY SỬ, VIẾT VĂN
Nguyễn Hoạt
Đọc-tiếp      TẬP THƠ DU TỬ LÊ
TƯỞNG NIỆM
NHÀ THƠ DU TỬ LÊ (1942-2019)

Ngày 7 Tháng 10 Tây LịchNhân Kỷ Niệm Ngày Giỗ Bùi Giáng
Nguyễn Thị Khánh Minh


Bùi GiángTƯỞNG NIỆM

NHÀ THƠ BÙI GIÁNG (1926-1998)

Ngày 7 tháng 10 Tây lịch


Đọc-tiếp        

ÔNG GIÀ ĐẠP XÍCH LÔ
Chứng Đặng


MELATONIN THẦN DƯỢC
PHÒNG NGỪA BỆNH ALZHEIMER

BS Phạm Hiếu Liêm


TRIẾT LÝ SỐNG CỦA ÔNG BẠN GIÀ
Tràm Cà Mau
Đọc-tiếp      


HẾT TUỔI NẰM NÔI
Trần Văn Chính
Đọc-tiếp    


RƯỢU VÀ DI SẢN SAINT ÉMILLION
Nguyễn HoạtSỐ 441 - CHÚA NHẬT 02.10.2022
Đọc-tiếp    


CÓ THẦN HAY KHÔNG?
ST


PHÚT GIÂY HIỆN TẠI
Tâm Hải Đức


HỌC VÀ HÀNH
Nguyễn Hoạt
Đọc-tiếp     


ÔNG VÕ ĐẠI TÔN TÂM TÌNH - LỄ TƯỞNG NIỆM
 CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU NĂM 2022ÔNG VÕ ĐẠI TÔN - LỄ TƯỞNG NIỆM
 CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU - NGÀY 27.9.2020
TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU - PHẦN 1

NHỚ ÔNG THIỆU
Đinh Lâm Thanh
Đọc-tiếp    TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU
NGƯỜI CỦA THỜI CUỘC

Nguyễn Quang Duy
TƯỞNG NIỆM
TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU
(1923-2001)

Ngày 29 Tháng 9 Dương Lịch


VĂN HỌC MIỀN NAM: TỔNG QUAN
Võ Phiến
Đọc-tiếp      
VÕ PHIẾN - TÂM VÀ CẢNH
Trần Hữu Thục40 NĂM VÕ PHIẾN
 NHÀ VĂN LƯU ĐÀY

Ngô Thế Vinh
Đọc-tiếp      
TƯỞNG NIỆM

NHÀ VĂN VÕ PHIẾN (1925-2015)

Ngày 28 Tháng 9 Tây Lịch
Đọc-tiếp     HỒI KÝ
Lê Sáng
Chưởng Môn Việt Võ Đạo
Đọc-tiếp      

VIỆT ĐẠOĐÊM THƠ NHẠC HẠNH NGỘ YÊU THƯƠNG 2022-TORONTO

41 TÀI LIỆU HỘI THẢO VỀ
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC
Tháng 8 Năm Nhâm Dần 4901- (9/2022)


LỄ TRUY ĐIỆU CỐ CHƯỞNG MÔN LÊ SÁNG
CÔNG NỮ NGUYỄN PHÚC NGỌC VẠN
Nam Phong tổng hợp
Đọc-tiếp     


CUỘC VƯỢT THOÁT KỲ DIỆU
Mũ Đỏ BS Nguyễn Thanh Liêm
Đọc-tiếp      
   


VẠN-KIẾP BINH THƯ
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Huệ Chi
                                                                                                                                                            Đọc-tiếp
TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN
Phạm Trường Sinh
BINH THƯ YẾU LƯỢC
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
Đọc-tiếp      
TƯỞNG NIỆM

HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN
 (4109-4179)

Ngày 20 Tháng 8 Việt LịchSỐNG TÌNH, SỐNG NGHĨA
Bông Lục Bình


CHUYỆN TÌNH XUYÊN BIÊN GIỚI
CỦA VỊ BS MỸ VÀ CỐ GÁI VIỆT BỎNG 81% CƠ THỂ

Người Việt Năm Châu
Đọc-tiếp     


CHUYỆN VÃN:GÁC CU, CẦM CHẦU
Vương Trùng Dương


TÂN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN
NHIỆM KỲ 2022-2025

Đọc-tiếp    

NỮ MINH TINH THẨM THÚY HẰNG
SỐ 444 - CHÚA NHẬT 18.09.2022HỌA SĨ THÀNH DANH HỌ NGUYỄN GỐC LÝ
Nguyễn HoạtCÓ NHỮNG PHÉP TRỪ TRONG CUỘC SỐNG
 ĐỂ ĐƯỢC BÌNH A
N
Bông Lục Bình
Đọc-tiếp       ỨC TRAI THI TẬP - NGUYỄN TRÃI
Dương Anh SơnBUỔI CHIỀU Ở QUÉBEC

Nguyên NhungNGÀY XUÂN ĐỌC "ĐÀO HOA THI"
CỦA NGUYỄN TRÃI

Trần Uyên Thi


LAM SƠN THỰC LỤC
Nguyễn Trãi
NGUYỄN TRÃI (1380-1442)

CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP ANH HÙNG DÂN TỘC
DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI

Đọc-tiếp     

TRÊN BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT
TƯỞNG NIỆM

NHẠC SỸ TRÚC PHƯƠNG (1933-1995)

Ngày 18 Tháng 9 Tây LịchCUỘC ĐỜI CỦA NỮ HOÀNG ELIZABETH ĐỆ NHỊ (1926-2022)THƠ Ý NGA
Tập 24

Ý Nga


ĐẸP NHƯ MỘT ÁNG THƠ

LỜI THƯƠNG CỦA ANH ĐẶNG NGỌC VIẾT
GỬI HAI CON NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU

Nguyễn Đặng Kiến Xương
Đọc-tiếp    NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG QUÊN
KỶ NIỆM CỤ TRẦN VĂN ÂN

Nguyễn Hoài Vân
Xem-tiếp    


TƯỞNG NIỆM

 CỤ TRẦN VĂN ÂN

    Ngày 11 Tháng 9 Dương LịchTRUNG THU

Trần Quốc Bảo
Đọc-tiếp      NHỮNG MÙA TRĂNG TRUNG THU
Bông Lục Bình


NHỮNG MÙA TRUNG THU
Dư Thị Diễm Buồn
Đọc-tiếp    TẾT TRUNG THU 2019 TẠI TORONTO
Đặng Hoàng Sơn
Ý NGHĨA CỦA TẾT TRUNG THU
Nam Phương
Đọc-tiếp     


CỐ THIẾU TƯỚNG TRƯƠNG QUANG ÂN
TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN 23 BỘ BINH

Phan Nhật NamNIÊN TRƯỞNG TRƯƠNG QUANG ÂN
Vương Mộng Long
TƯỞNG NIỆM

THIẾU TƯỚNG TRƯƠNG QUANG ÂN (1932-1968)

Ngày 8 Tháng 9 Tây Lịch
TƯỞNG NIỆM

LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN CHỨC (1928-2016)

Ngày 7 Tháng 9 Tây Lịch


XÂM LĂNG KHÔNG TIẾNG SÚNG
Điệp Mỹ Linh
Đọc-tiếp     HƯỚNG  VỀ  NHAU
Bông Lục Bình
Đọc-tiếp     
SỐ 439 - CHÚA NHẬT 04.9.2022


NHỮNG LỜI CUỐI
Vương Đằng
Đọc-tiếp     NHẬN THỨC QUAN TRỌNG:"THUỐC HẾT HẠN"
BS Hồ Ngọc Minh
Đọc-tiếp      


THỦ TƯỚNG KIÊM BỘ TRƯỞNG NĂM BỘ - DÂN CHỦ
ÚC CÓ VẤN ĐỀ?

Nguyễn Quang Duy


ĐÔI TẦM EM ĐEO...
Nguyễn Xuân QuangMỘT PHÚT HUY HOÀNG CỦA KIM
Nguyễn Hoạt
KINH NƯỚC ĐEN

Nguyễn Thụy LongLOAN MẮT NHUNG
Nguyễn Thụy LongTƯỞNG NIỆM
NHÀ VĂN NGUYỄN THỤY LONG (1938-2009)

Ngày 3 Tháng 9 Tây Lịch

Đọc-tiếp    
Số 338 - Tháng 9/2022
Đọc-tiếp    


CHIẾN SĨ VÕ ĐẠI TÔN TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG ĐÔNG TIẾN

  Giới Thiệu Nhạc Sĩ Lý Kiến Trung & Lê Hồng Châu                               
                    Đọc-tiếp

  Giới Thiệu Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Hiển & Ban Hợp Ca Hưng Việt        nbsp;                     Đọc-tiếp

   Giới Thiệu Nhạc Sĩ Phạm Hoàng Thương & Phạm Trung                                    Đọc-tiếp

  Giới Thiệu Nhạc Sĩ Hoa Sen Nguyễn Hoà & Thi Sĩ Trịnh Tây Ninh           nbsp;          Đọc-tiếpThiền Sư LƯƠNG SĨ HẰNG

(1923-2009)

Đọc-tiếp   


TẢN MẠN VỀ XE LAM XƯA
ST
BÀ TRẦN THỤ CÚC
TRONG DANH SÁCH 100 NGƯỜI ẢNH HƯỞNG TRÊN THẾ GIỚI

Viet BTCUỘC ĐỔI ĐỜI
Ngô Minh Hằng
Đọc-tiếp    


NIÊN BIỂU MẶT TRẬN QUỐC GIA
 THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM

Đỗ Thông Minh


CHIẾN HỮU NGÔ CHÍ DŨNG: NGƯỜI ĐI KHÁNG CHIẾN
Âu Minh Dũng & Lý Thái Hùng
VÕ HOÀNG

NHÀ VĂN ĐÔNG TIẾN

Facebook LSVHTTVN
Đọc-tiếp    


VÕ HOÀNG - NHÀ VĂN:
KẺ DÁM SỐNG TRƯỚC NHÂN VẬT

Lê Thị HuệNHỚ VÕ HOÀNG - NHÀ VĂN ĐI KHÁNG CHIẾN
Vũ Đăng Khuê, Khánh Tâm, Nguyễn Xuân Nghĩa

HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI CỨU NƯỚC
Phạm Hoàng Tùng
Đọc-tiếp    


TRÁCH CHI NGƯỜI ĐEM THÂN GIÚP NƯỚC
Giao Chỉ San Jose
Đọc-tiếp     CỐ PHÓ ĐỀ ĐỐC HOÀNG CƠ MINH

Trong Hồi Ký Kháng Chiến của Cựu Kháng Chiến Quân Phạm Hoàng Tùng

Điệp Mỹ Linh
Đọc-tiếp      976 VIDEOS THUYẾT GIẢNG
CỦA H.T THÍCH THÔNG PHƯƠNG

Tuệ NguyễnVĂN HÓA THÁI HÒA VIỆT NAM XXVII
NGŨ HÀNH VỚI
VĂN HÓA DÂN TỘC
Việt NhânVIET NAM PACIFIC CULTURE
Việt Nhân
Đọc-tiế    


Trở Về Trang Mặt