Năm Thứ 4888

www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comLời Mở Đầu


Văn Hiến là nền tảng của văn minh nhân bản, trong đó phẩm giá của con người (Hiến) được đề cao ngang hàng với phẩm chất của nếp sống loài người (Văn).

Nền văn hiến của dân tộc Việt Nam vốn đă có từ ngàn xưa và được vun bồi qua từng thế hệ tiếp nối: “Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn hiến đă lâu…” (B́nh Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trăi). V́ nước ta “vốn xưng văn hiến đă lâu” cho nên một số tác giả đương thời đă cho rằng “Văn hiến” chính là nội dung của một bản “Hiến chương lập quốc” không được viết thành văn của dân tộc Việt. Nói khác đi, việc ǵn giữ và bồi đắp cho “nền văn hiến” càng ngày càng vững bền, sáng đẹp và có ư nghĩa thiết thực chính là mục tiêu tranh đấu và cũng là bổn phận của toàn dân tộc. 

Cũng v́ cảm nhận ư nghĩa trên, nên chúng tôi mới mạo muội đưa nhóm mạng “Việt Nam Văn Hiến” lên diễn đàn công luận. Với những trang mạng này, riêng chúng tôi chỉ làm công việc sưu tầm, thu góp, phổ biến những tài liệu, những sáng tác, những ư kiến… có liên quan tới cuộc tranh đấu chung để bảo vệ nền Văn Hiến muôn đời của dân tộc (với sự đồng ư cho phép của các tác giả đương thời). Nói một cách khác sự h́nh thành nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là để làm  một nơi lưu trữphổ biến những biên khảo, sáng tác và ư kiến của quư vị và các bạn nhằm mục đích bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Văn Hiến.

 Phần tham luận là phần đóng góp ư kiến, chia xẻ quan điểm của mọi người để cùng nhau thắp sáng niềm tin Diên Hồng nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền An LạcTự Chủ cuả Việt tộc. Đây là một diễn đàn quốc luận luôn rộng mở và trân trọng mời goị.

Nhóm mạng “Việt Nam Văn Hiến” không thuộc về một cá nhân, cũng không phải là tiếng nói của một đoàn thể hay một chính đảng nào cả, mà là một diễn đàn chung của bất cứ ai quan tâm tới quốc sự nói chung và riêng cho việc thắp sáng “niềm tin Diên Hồng” và "nếp sống Văn Hiến", hầu phục hoạt nếp sống văn hiến để t́m lại một dân tộc văn hiến cho một “nước Việt Nam văn hiến” trong hoàn cảnh nền văn hiến của nước nhà đang bị đè bẹp dưới bốn cây trụ ma bạo lực, dối trá, chủ nghĩa và hận thù của chế độ Cộng Sản hoặc là chế độ phong kiến đội lốt Cộng Sản, thường dân hay gọi là Tập Đoàn Hán Nô. 

Chúng tôi rất hân hạnh đón nhận những đóng góp và những gởi gắm của quư vị và các bạn để nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến ngày càng phong phú, sáng đẹp và tồn tại theo ḍng sinh mệnh cuả Việt tộc cho đến khi  "Nếp Sống Văn Hiến" được phục hoạt và nền "An Lạc & Tự Chủ" được phục hồi.

Trân trọng.


"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm Lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về

 

Quyết tâm xây dựng đất nước trên nền Văn Hiến ngàn đời của Việt tộc


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang: Lời Mở Đầu

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org
(Thuần ngữ, tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info
(Tủ Sách Văn Hiến, hơn 8100 tác phẩm và bài vở)
www.vietnamvanhien.com
(Kinh Tế &Tài Chính)


Điện Thư: thuky@vietnamvanhien.org

Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến
 v
à phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.


Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc"
là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là một nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ư kiến của
 quư học giả, nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích:
 (1) Bảo tồn di sản văn hoá của Việt tộc.
 (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.

Trở Lại Trang Mặt