Năm Thứ 4892

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTác giả
 Mai Thanh Truyết
Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết

Ông Mai Thanh Truyết tốt nghiệp Tiến sĩ Hóa Học, đại học Besancon Pháp. Nguyên là giảng sư, trưởng ban Hóa học Đại học Sư Phạm Saigon trước năm 1975, giám đốc Học vụ, Viện Đại Học Cao Đài Tây Ninh. Hiện nay, ông là giám đốc một nhà máy quản trị nước thải (leachate treatment plant) tại California, Hoa Kỳ. Giám đốc kiểm soát an toàn và phẩm chất (QA/QC) tại Weck Laboratories, và giám đốc kỹ thuật của Environment Consultant Services tại Hoa Kỳ.

Quư vị có thể đọc thêm các bài biên khảo khác của
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ (VAST
)

http://maithanhtruyet.blogspot.com

Tiểu Sử

Tiến Sỹ MAI THANH TRUYẾT

* Học vấn

Tiến sĩ Hóa Học Đại học Besancon, Pháp.

Assistant phụ trách Thí nghiệm Hóa Vô cơ, Trường Institut de Chimie, Besancon, Pháp.

* Chức vụ ở Việt Nam trước năm 1975:

  • Giảng sư (Associate-Professor), Trưởng ban Hóa học, Đại học Sư phạm Sài G̣n, Việt Nam.
  • Giám đốc Học vụ, Viện Đại học Cao Đài, Tây Ninh, Việt Nam.

Chức vụ ở Hoa Kỳ:

  • Nghiên cứu cho Chương tŕnh thuộc Viện Y tế Quốc gia (NIH) của Đại Học Y Khoa Minnesota.
  • Giảng dạy Hóa học Đại cương tại King College, Fresno, CA.
  • Giám đốcPḥng thí nghiệm và Giám đốc Xử lư Phế thải, Chemical Waste Management, Kettleman City, CA.

Hiện tại:

  • Giám đốc nhà máy xử lư nước thải (Leachate Treatment Plant), BKK Corporation, West Covina, CA.
  • Giám đốc Kiểm soát An toàn và Phẩm Chất (QA/QC), Weck Laboratories Inc., Industry City, CA.
  • Giám đốc Kỹ thuật, EnvironmenD Consultant Services, LA.

Công tác Hội đoàn: - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa học & Kỹ thuật Vịệt Nam tại Hoa kỳ (VASTS).

- Đệ nhứt Phó Chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Nguồn: http://www.diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2811:tiu-s-ts-mai-thanh-truyt&catid=68:tieu-su

(bấm vào đề tài đọc tiếp)

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  TS Mai Thanh Truyết
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 4210 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối vềLấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ư kiến của quư nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích: (1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.