Giáo Sư
NGUYỄN TIẾN HƯNG


Nguyễn Tiến Hưng (sinh 1935), tiến sĩ kinh tế, nguyên Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa kiêm cố vấn của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, hiện là giáo sư  tại Đại học Howard (Washington, D.C., Hoa Kỳ). Ông cũng là tác giả ba cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất (best seller) là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986), Khi đồng minh tháo chạy(2005) và Tâm tư tổng thống Thiệu (2010).

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 1935 tại Thanh Hóa trong một gia đình có truyền thống Thiên Chúa giáo. Gia đình ông đã từng sống qua thời Cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Ông là con trai của Chánh Phi - một nhân vật nổi tiếng của Nga Sơn. Hiện nay ngôi nhà gốc của ông là Trụ sở của Ủy ban nhân dân xã Nga Điền.

Năm 1957, ông qua Hoa Kỳ và theo học ngành kinh tế tại Đại Học Virginia từ năm 1958 và tốt nghiệp tiến sĩ năm 1965 [1]. Sau đó ông làm phụ giảng tại vài trường đại học tại Hoa Kỳ. Từ 1966 đến 1970, ông là chuyên gia kinh tế của Quỹ tiền tệ quốc tế.

Sau khi về nước, ông nắm giữ những chức vụ quản lý kinh tế quan trọng thuộc chế độ Ðệ nhị Cộng hòa: Phụ tá Tổng thống về Tái thiết (1971-1973); Tổng trưởng Kế hoạch và phát triển (1973-1975).

Năm 1972, ông đề nghị sáng kiến hòa bình "Nam-Bắc Hiệp Thương" với một mô hình thương mại giống như giữa Đông và Tây Đức lúc đó, giúp hai miền Việt Nam hòa giải bằng cách hiệp thương với nhau để dần dần tiến tới thống nhất trong hòa bình và được báo Washington Post dành cả một trang để đăng lại đề nghị này vào ngày 29 tháng 9 năm 1972 [2][3].

Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phái ông cùng Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và Ðại sứ Trần Kim Phượng đi Mỹ cầu viện lần cuối cùng. Nhưng do tình hình quân sự biến chuyển, suy sụp quá mau chóng, cuộc vận động không thành nên sau khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa tan rã, ông đã ở lại Mỹ và góp phần vận động để giúp người Việt tị nạn được nhận định cư vào Mỹ.

Trong thập niên 1990, ông làm cố vấn cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) về nhiều dự án chuyển đổi kinh tế và xóa đói giảm nghèo, trong đó có dự án Ngân hàng Lưu động - Bank on Wheels giúp đỡ nông dân nghèo trên các miền đồi núi tại Việt Nam sau Đổi mới [2].

Hiện nay, ông là Giáo sư bộ môn kinh tế học tại Đại học Howard tại thủ đô Washington D.C. của Hoa Kỳ.

Ngoài sách viết về lịch sử-chính trị Việt Nam, ông còn viết vài tác phẩm về kinh tế.

Nguồn:https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ti%E1%BA%BFn_H%C6%B0ng


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Sáu Ngày Cuối Cùng Của Việt Nam Công Hòa
Nguyễn Tiến Hưng
2
Tâm Tư Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Nguyễn Tiến Hưng
3
Khi Đồng Minh Tháo Chạy
Nguyễn Tiến Hưng
4
Hồ Sơ Dinh Độc Lập
Nguyễn Tiến Hưng
5
Tổng Thống Thiệu Và Hải Chiến Hoàng Sa
Nguyễn Tiến Hưng
6
Đôi Lời Về Cung Tiến - Nhạc Sĩ Hay Kinh Tế Gia
Nguyễn Tiến Hưng
        Trở lại trang mặt