Tác Giả
PHẠM TRẦN ANH

Đốc Sự Hành Chánh - Việt Nam Cộng Hòa
Nghiện cứu lịch sử và văn hóa dân tộc Việt
Hội Viện Văn Bút Quốc Tế
Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân và Chính Trị Việt Nam

Hiện định cư tại Hoa Kỳ.


           Sách Đã Xuất Bản:

      Nguồn Gốc Việt Tộc.
Đoạn Trường Bất Khuất.
Huyền Tích Việt.   
Sơn Hà Nguy Biến.
 
Hoàng Sa Trường Sa, của Việt Nam.  
 Chan Chứa Bao Tình.
 
Quốc Tổ Hùng Vương.         
 Việt Nam Thời Lập Quốc 1.
  
Việt Nam Thời Lập Quốc 2.

                 Trang Mạng:http://www.vntv.online/

Trang mạng: http://www.dienhongthoidai.com/

Trang Blog:

http://phamtrananhlichsuvietnam.blogspot.com/


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Quốc Tổ Hùng Vương
Phạm Trần Anh
2
Tổng Kết Chiến Tranh Việt Nam
Phạm Trần Anh
3
Hoàng Sa Trường Sa Chủ Quyền Lịch Sử Việt Nam
Phạm Trần Anh
4
Con Người Thật Của Võ Nguyện Giáp
Phạm Trần Anh
5
Nhìn Lại Cuộc Chiến Việt Nam: Ai Thắng Ai?
Phạm Trần Anh
6
Sự Thật Về Cái Gọi Là"Cách Mạng Mùa Thu"... Nhà Nước..
Phạm Trần Anh
7
Làm Thế Nào Để Thúc Đẩy Bùng Nổ Cuộc Cách Mạng ...
Phạm Trần Anh
8
Tạ Ơn
Phạm Trần Anh
9
Mùa Xuân Dân Tộc
Phạm trần Anh
10
Tiến Trình Lịch Sử Dân Tộc Việt
Phạm Trần Anh
  11
Ý Nghĩa Ngày Tết Trong Tâm Thức Việt
Phạm Trần Anh
12
Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam
Phạm Trần Anh
  13
Trưng Nữ Vương
Phạm Trần Anh
14
Việt Đạo I
Phạm Trần Anh
15
Việt Đạo II
Phạm Trần Anh
16
Tổng Kết Cuộc Chiến Việt Nam
Phạm Trần Anh
17
Việt Nam Nước Tôi II
Phạm Trần Anh
 18
Nhìn Lại Cuộc Chiến Việt Nam
Phạm Trần Anh        Trở lại trang mặt