Tác Giả
PHAN THANH TÂM          

 Xuống thuyền vượt biển ở cầu Hà ra, Nha Trang năm 1976. Trước 1975, là ký giả của Việt Nam Thông Tấn Xã Sài Gòn.

Sang Mỹ, làm việc trong ngành điện toán computer programmer. Hiện là nhà báo tự do (freelance journalist) 

Tản Mạn ...

Ai Giữ Tập bản thảo
Hoa Địa Ngục? 

Cô Gái Huế Thời Tiền Chiến 

Đi Giữa Trời Âu
Nhớ Bầu Trời Việt 

Hai Tập Thơ Tù
Nguyễn Chí Thiện & Hồ Chí Minh 


MAY ĐÃ CÓ MỘT THỜI NHƯ VẬY ĐÓ
TRỊNH CÔNG SƠN và
HOÀNG NGỌC TUẤN 

Năm Ngày Lêu Lổng
Ở Paris

Người Tù Trong Phòng Giam Tuyết Trắng 

Nhận định
bài tổng kết về
Phan Thanh Giản
của “Người Anh Cả”*
giới sử học Hà Nội 


Những Mùa Xuân Trở Lại
và nhà báo
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh 
giới thiệu sách

ÔNG GIÀ VÀ TIVI
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh 

Phạm Quỳnh &
Nam Phong Tạp Chí


Sau 30 Năm Lìa Xa
Thi sĩ Thanh Tâm Tuyền:
Một Phía Khác 

Tô Phở Berlin 

TRẦN ĐỨC THẢO
NHỮNG LỜI TRĂNG TRỐI
đọc sách của 
Tri Vũ-Phan Ngọc Khuê

Vạch Áo Cho Mọi Người Cùng Xem

Về Việt Nam - Về Mỹ


“Kiều Việt Nhân Hậu - Kiều Tàu Ác Hiểm”
nhân đọc bản dịch
Kim Vân Kiều Truyện
của giáo sư Đàm Quang Hưng

Võ Phiến: Nghề văn do Trời cấp Lai Xăng 
(với phụ bản tạp luận Bắt Trẻ Đồng Xanh
của nhà văn Võ Phiến ở cuối bài)

Xây ChừngPhan Thanh Tâm
Nguồn:http://www.gio-o.com/Phanthanhtam.html


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Vạch Áo Cho Người Xem Lưng Phan Thanh Tâm
2
Trần Đức Thảo: Những Lời Trăng Trối Phan Thanh Tâm
3
Phạm Quỳnh & Tạp Chí Nam Phong
Phan Thanh Tâm
4
Người Tù Giam Trong Phòng Tuyết Trắng
Phan Thanh Tâm
5
Cô Gái Huế Thời Tiền Chiến
Phan Thanh Tâm
6


7


8        Trở lại trang mặt