Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
QUỐC GIA HƯNG VONG, THẤT PHU HỮU TRÁCH

Nguyễn Quang

     Nhân đọc bài : “ Lời Tâm huyết của Trí thức trẻ 8x. trong nước “, tôi, một người già
Việt ở hải ngoại, xin đóng góp vài ý kiến thô thiển về vấn đề trên thuộc phương diện
Văn hoá.
( Bài của trí thức trẻ được đính kèm ở dưới ).

Tổ tiên chúng ta đã căn dặn:

Nước Nhà hưng thịnh hay suy vong,
bất cứ người hèn mọn nào trong Nước cũng có trách nhiệm
.

I.- Nước Nhà Việt Nam
Nước Nhà nào ?
 Thưa: Nước Nhà Việt Nam.
Nước Việt Nam thế nào?
Thưa Nhà Việt Nam, Nước Việt Nam đang trên đà bị suy vong!
Tại sao Vậy ?
 Thưa: Vì Nhà hư, nên Nước bị hư theo! Vì Nước được xây trên nền tảng nhiều Nhà.

Tại sao Nhà lại hư ? là vì con người hư: Nhiều gia đình có Vợ hư, chồng hư, con
cái hư, nên Nhà hư. Tuy nhiều nhà chưa hư, nhưng chỉ một số bị hư cũng đã làm cho cả
xã hội mất ổn định.
Chỉ vì con Người không kính trọng yêu thương nhau và ăn ở công bằng với nhau đủ
gây ra Bất hòa.
Thay vì Nhà là Tổ Ấm, nay nhiều Nhà đã biến thành Tổ Nóng hay Tổ Lạnh. Trong Tổ
nóng thì nhiều người bị đối xử bất xứng, nên cãi vả nhau, đấu đá nhau, tuy còn đồng sàng
nhưng đà dị mộng, còn Tổ lạnh thì họ bỏ nhau, mỗi người lạnh lùng sống cô độc một nơi
không đoái hoài tới nhau nữa.
Nước gồm nhiều Nhà, nhiều Nhà hư thì Nước hư là lẽ đương nhiên. Ngày nay Nước Việt
Nam đã quá hư, Nước đã có nhiều Tổ Nóng và Tổ Lạnh, con dân của Việt Nam không
đủ sức làm chủ, nên có nhóm đã bỏ cha ông đồng bào, mà rước kẻ thù truyền kiếp về làm
Thầy, một số phải chạy tán lọan khắp trên thế giới để tìm lẽ sống, còn đa số đang sống
trong quốc tù !.

II.- Nhà Việt Nam
Tại sao Nhà hư ?
Thưa vì Chồng hư, Vợ hư, đưa đến tình trạng con cái hư. Vợ
Chồng hư trước, Con cái hư theo. Vợ chồng không yêu thương kính trọng nhau đủ,
không ăn ở công bằng với nhau đủ, khi một bên bị lỗi lầm thì bên kia chấp nhất không
tha thứ, bên nầy cũng không hối cải, nên gây ra mâu thuẩn đổ vỡ.
Cách cư xử của Cha mẹ là gương sáng để dạy dỗ con cái, thế mà lối hành xử hàng ngày
với nhau giữa Cha Mẹ chỉ nêu gương xấu, thì con cái tốt làm sao được, nhiểu Gia dình
chưa hư hẳn, nhưng cũng chẳng nên, chỉ nửa nạc nửa mỡ, nên cũng chưa họp mà cũng
chưa tan. Họ chỉ còn được ràng buộc với nhau bằng điều kiện vật chất, còn tinh thần
thì đã rã rời. Khi không “ thuận Vợ thuận Chồng” thì không bể Đông nào có thể tát cạn
được!
Khi mối liên hệ giữa mọi người đà lỏng lẻo, không còn chất Dính, làm sao mà đoàn kết
được.

Lòng Yêu thương và nếp sống công bình với nhau tạo ra mối Hòa, chính sự sống
hòa với nhau là chất Dính keo sơn, thắt chặt mối liên hệ mọi người trong gia đình và
xã hội, khi đánh mất chất Dính này thì mọi người bị tách ra như hạt cơm rời!
Đàn ông thường dùng thế mạnh Tiền bạc để hiếp đáp người Vợ, người Vợ lại dùng Thân
xác để đáp lại quyền lấn át của đàn ông, khi đã ăn ở bất xứng với nhau, mà không có lòng
khoan dung độ lượng để làm hòa với nhau, thì khinh khi nhau mà ngày càng xa cách.
Cha mẹ cứ tưởng con cái còn nhỏ bé chưa biết gì, cái gì cũng lấy quyển thế bề trên truyền
lệnh bắt con cái phải vâng lời, tuy phải theo, nhưng sự giáo dục thiếu vắng Tình thương
và lẽ Công bằng, làm cho người con bất mãn, khi nhận ra cha mẹ không còn là người tốt
đáng tin cậy nữa thì chống lại hay bỏ nhà ra đi.

Tóm lại Nhà hư là vì con Người hư : “ Vợ, Chồng, Con cái “ bị hư.
Chúng ta không biết có bao nhiêu nhà hư, và hư đến mức nào, nhưng cư xem vào
tình trạng phân hoá khắp nơi trong xã hội thì biết vấn đề khá trầm trọng, chính sự
phân hóa đã cầm chân dân tộc chúng ta trong mọi sinh hoạt chung.

III.- Con Người Việt Nam
Thế nào là con Người hư ?
Nho giáo có câu đinh nghĩa về con Người: “ Nhân giả kỳ Thiên Địa chi đức, Âm
Dương chi giao, Qủy Thần chi hội, Ngũ hành chi tú khí: con Người là cái Đức của
Trời Đất, nơi giao hòa của Âm Dương ( Hay Vợ chồng hòa thuận ), nơi gặp gỡ của Qủy
Thần, là tú khí của Ngũ hành “
Trong câu định nghĩa trên trong trường hợp này thì
vấn đề “ Âm Dương chi giao, Qủy Thần chi hội “ là hệ trọng:
Ý tưởng “ Quỷ Thần chi hội “ hệ trọng là vì con Người có ý thức được rõ ràng
rằng con Người là nơi hội tụ của Qủy Thần, phút này là Thánh, giây sau đã là Qủy không
chừng, nếu không lo tu thân để Tham, Sân, Si sai khiến thì con Người nhất định sẽ bị hư
cách này hay cách khác. Khi con người hư thì sẽ làm cho gia đình và xã hội ngày một hư
theo. Con Người để cho con Qủy “Tham Sân, Si “ sai khiến, tôn Tham, Sân, Si làm chủ
thì không còn coi người khác cũng như chính mình là con người cao cả đáng trọng nữa,
nên mới đang Tâm ghét người khác, mới ăn nói, hành xử với người khác như là sài lang,
con người đó là Bất Nhân, nghĩa là không biết yêu thương người, hành xử bất công với
người khác, dùng mưu gian hiểm độc để hại người, chính họ là sài lang mới đối xử với
người khác theo cung cách dành miếng ăn như sài lang.. Con người mang xác người mà
bản tính và hành động lại giống sài lang chẳng khác nào con người thời mông muội, mặc
dầu cứ tự hào mình đang sống trong thời đại văn minh. Khi đã bất nhân, con người sẽ mất
ý thức về gia đình, nên đi tới tình trạng vô gia đình, tới vô Tổ quốc, nguyên do là vô Thần
hay vô Tôn giáo.
Nên nhớ không phải người có tôn giáo nào cũng là hữu thần, mà khi
những ai đánh mất lòng nhân ái và lẽ sống công bằng trong cuộc sống hàng ngày thì đã là
vô thần.
Vì vậy nên nhớ con Người là đang Thành, vì đang chứa Qủy ẩn nấp trong mình, nên
luôn phải ý thức để tu thân, không chịu làm đầy tớ cho Tham, Sân, Si cho đến khi
nhắm mắt buông tay mới yên.

Có “ Âm Dương chi giao “ thì mới có “ đại Đạo Âm Dương hoà “, đây là
cảnh “ thuận Vợ thuận Chồng. Đây chưa phải là đạo tìm Thiên Đàng, Nát Bàn mà là đạo

lý giúp mọi người sống Hoà với nhau ở ngay Nơi Đây và Bây Giờ để mọi người sống với
nhau cho yên ổn. Có được sống an bình ở Nơi Đây Bây Giờ thì mới có cơ tu thân lo liệu
cho ngày mai.
Mặt khác Nước Việt Nam lấy Gia đình làm nền tảng xã hội, gia đình là công thể nền tảng
của xã hội, xã hội chỉ hư đi khi nền tảng không bền vững, khi xã hội đã rối loạn như hiện
nay thì biết là gia đình đã bị lung lay.
Một khi con người đã không có đủ Khả năng và Tư cách để ổn định gia đình, mà
đi lo việc nước thì đương nhiên sẽ gây tai họa cho nước. Tai họa đó là con người
bất Nhân gây ra xã hội bất công. Xã hội Việt Nam đang gánh chịu những hậu quả vô
cùng tai hại, đó là con người xuống cấp, xã hội là môi trường chỉ dành ăn, nhiều người
cứ dẫm đạp lên nhau mà sống, nhà cầm quyền thì chỉ lo áp bức bóc lột dân, hết cướp của
dân lại bán nước, cam tâm dùng mọi âm mưu thâm độc kín đáo của kẻ thù truyền kiếp
Bắc phương để đưa cả dân tộc làm nô lệ. Từ xưa tới nay, chưa có tình trạng nào tồi tệ hơn
vậy!

IV.- Đất Nước Việt Nam
Xã hội VN hư như thế nào? Thưa có hai thứ hư: Hư trong Bản chất, đưa tới
những Hiện tượng hư ngoài xã hội.

1.- Bản chất hư:
Theo câu định nghĩa trên, khi con người mất ý thức về con
Người như câu định nghĩa trên, rằng con người là “ Thiên Địa chi Đức: là Tinh hoa của
Trời Đất “. Vì là tinh hoa của Trời Đất con người ai ai cũng đáng trọng và đáng yêu,
trong muôn loài thì con Người là tinh anh hơn hết. Tuy thiên năng kém những con kiến
cái ve, nhưng về lý trí thì con người trổi vượt, mà về Tâm linh thì lại “ Nhân linh ư vạn
vật “. Thế nhưng nhiều ngưòi đã bỏ quên nguồn “ Linh “ của mình, đó là nguổn
Sống và nguồn Sáng:
Nguồn Sống là sức sống Yêu thương mình, yêu thương mọi người và muôn
loài vì “ vạn vật đồng nhất thể và vạn vật tương liên “ : muôn vật đều có cùng bản thể về
vật chất và năng lượng, do đó sự sống của muôn vật đều có liên hệ mật thiết với nhau qua
việc trao đổi mọi thứ trong các môi trường chung, nay các môi trường như Nước, Không
khí, Đất nhất là môi trường Tư tưởng đã bị ô nhiễm trầm trọng, khi đánh mất ý thức mối
liên hệ quan trọng đó thì con người đánh mất lòng Yêu thương và quý trọng nhau.
Nguồn Sáng là lý công chính hay lẽ công bằng, ý thức về nguồn sáng này giúp
con người nhận biết con Người là đáng trọng đáng yêu, vì thế ai ai cũng phải hành xử
công bằng đề làm Hòa với nhau mà hưởng hạnh phúc chung.
Khi mất ý thức vể hạnh phúc chung của con người thì con người bắt đầu hư, mình hư làm
cho những người khác hư theo.
Chỉ có việc tu thân hàng ngày mới mong tiếp cận với nguồn sống Tâm linh - nguồn mạch
cùa nguồn Sống và nguồn Sáng –

Lòng Nhân ái ( Nguồn Sống ) có được Lý trí ( Nguồn Sáng ) soi đường công chính
thì “ thì lòng Nhân không thiên vị. Lý trí có được lòng Nhân ái ấp yêu gìn giữ thì Lý
trí chẳng sa đọa thành gian manh. Đây là lối sống hai chiều “ Tình Lý tương tham”.

2.- Hiện tượng hư ngoài xã hội.
Nguyên nhân của hiện tượng suy đồi. Hiện tượng hư này của Việt Nam bắt

nguồn từ hàng ngàn năm trước với những hiện tượng do động lực “ Tham tàn và Cường
bạo “ của kẻ thù truyền kiếp Bắc phương qua 1000 năm nô lệ, 7 cuộc đại chiến, tiếp đến
sự đô hộ 100 năm của Đế quốc thực dân Pháp, rồi sự cai trị hà khác của CSVN. Những
biến cố này giam hãm dân việt Nam trong cảnh “ Cái khó bó cái khôn “ nên đã xảy ra
cảnh “ Bần cùng sinh đạo tặc “ . Khi đã bần cùng thì thiếu học vấn nên đánh mất nền
tảng Đạo lý sống của Tổ tiên, đành phải đi học người ngoài, vì bỏ quên gốc, lại đi học
nhiều nơi, mỗi nơi một khác, nên gây ra phân hóa. Đáng lẽ học cái tinh hoa của người
ngoài về để vun bón cho gốc văn hoá nước nhà mà tiến lên, đàng này lấy cái Ngọn của
Người thay gốc của Mình, thành ra cây VN nhiều gốc quá, mỗi gốc một đường ắt phải
xa nhau. Gốc nào cũng tự cho tốt là hay hơn hết, mà thực ra chẳng có cái gốc nào hay,
chỉ hay ở chỗ làm cho xa cách nhau. Tệ nhất là chỉ học được cái vỏ nhất là độc tố của CS
quốc tế cũng như nền văn hoá cá nhân chủ nghĩa của Âu Tây, cái học mỗi nơi một khác,
nên không nhận ra nhau, không còn coi nhau là đồng bào, gây ra cảnh phân hoá, phá vỡ
sự đoàn kết toàn dân, nên phải dùng giải pháp độc tài để giải quyết vấn đề, do đó mà
nhân dân ngày càng ngày lún sâu vào con đường hỏa ngục.

3.- Các hiện tượng hiện nay:
Nhà cầm quyền CSVN là một thiểu số, nhờ đã
hấp thụ được sư gian manh qủy quyệt của CS quốc tế về phương cách ăn cướp nước rất
tinh vi, nên một thiểu số hơn 3 triệu đã kìm hãm được cả hơn 80 triệu dân gần non thế kỷ,
do đó ta biết được sức sống của dân tộc mạnh yếu ra sao! Nhìn chung ta thấy:

Về phương diện chính trị thì là Tà trị, nên nhà cầm quyền phải độc tài, dùng
công an trị để kìm kẹp, để bóc lột, mà cướp, mọi đảng viên vùng lên ăn cướp từ cái nhỏ
đến cái lớn, cái nhỏ là của cải nông dân nghèo, cái lớn là bán sức lạo động lực lượng sản
xuất chính, bán cả trẻ em và tài sản quốc gia và bí mật bán cả nước.
CSVN đang để cho đảng viên khắp nước vùng lên tham nhũng, ăn cướp để làm cái khiên
bao che cho cấp lớn. Trong công cuộc gọi là đổi mới, thì nhà cầm quyền VN, không xây
hạ tằng cơ sở để mưu phúc lợi lâu dài cho toàn dân, mà chỉ nhằm phát triễn nhưng công
trình nhằm thu nguồn lợi to lớn cho đảng, còn bên ngoài thì đón mời các nhà đầu tư quốc
tế để làm đốc công ăn chặn tiền bạc, mặt khác dùng làm bình phong che dấu tội độc tài ăn
cướp.

Về phương diện Xã hội thì bất công lan tràn, một xã hội mà đa số thản nhiên
chuyên sống theo cách lừa đảo mối manh, ăn cắp ăn cướp, tham nhũng lan tràn. Các
đảng viên CS cao cấp thì nay giàu nứt đố đổ vách, họ sống trong nhiều dinh thự cao sang,
tiền muôn bạc triệu gởi nhà băng ngoại quốc, họ ăn xài hơn đế vương, còn nhân dân đa
số còn rất đói nghèo, nhất là thành phần công nông đã giúp đảng CS lên ngôi, nay họ trở
thành kẻ bị bóc lột thảm thương, trung ương thì bóc lột lớn, địa phương tuỳ cấp nhỏ to
mà bóc lột nhiều ít, ai cũng nhúng tay vào chàm, nên phài cùng nhau đàn áp nhân dân để
giữ ngôi.

Về phương diện Văn hoá thì đả phá nền văn hoá “ Dĩ Hòa vi qúy ‘ của Tổ tiên, đi
theo Mác Lê là thứ “ văn hoá bịp bợm lừa đảo gian manh “ với phương tiện giáo mác lưỡi
lê, coi việc sống theo luân thường đạo lý là chuyện xa xưa lỗi thời. Chỉ có những ngưởi
trong đảng CS là sống với nhau theo cái gọi là “ Tình hữu ái giai cấp “ ngoài ra là kẻ thù.
Những người CS tưởng rằng họ phải phá cho hết nển văn hoá xưa họ gọi là nền văn hoá

phong kiến lạc hậu, còn văn hoá Tây phương thì cho là đồi truỵ, nên cần phải đào thải để
thay vào đạo đức CS. khi phá cho tan tành, thiên đàng trần gian đâu không thấy, ngoảnh
lại thì chỉ còn thứ văn hoá đại bịp và vô luân.
Bên Trung Hoa khi Mao Trạch Động làm cách mạng văn hoá, phá sạch sành sanh, tình
trạng vô văn hóa rất nguy hiểm, sau đó Đặng Tiểu Bình mới âm thầm khôi phục lại
Khổng giáo là thứ văn hoá lâu đời để cứu nguy, nhưng khốn nỗi thứ này là Hán Nho,
là thứ văn hoá Bá đạo “Dĩ cường lăng nhược “ có bản chất là bạo lực chuyên gây chiến
tranh cướp bóc và bành trướng, đành rầng Hán Nho cũng còn phần nào vương đạo.
Khổng giáo là thứ Vương đạo, còn Hán Nho là Bá đạo. Nay Trung cộng đang đem Hán
Nho mặc bộ áo Vương đạo của Khổng giáo để lừa thế giới. Khi nào ta thấy các nhà cầm
quyền Tầu bỏ “ lối sống Tham tàn và cường bạo “ xưa nay mà bành trướng thì họ mới
không làm nhục khổng Tử!

Về phương diện Giáo dục thì lại quá tệ, vì trong hai mục tiêu chính của giáo dục
là thành Nhân và thành Thân không đạt được thứ nào. Về thành Nhân thì phải sống
theo nhân đạo ( yêu thương nhau và ăn ở công bằng với nhau ) để khỏi làm bậy, việc này
không hề biết đến, chưa nói biết những gì phải biết và dạy những gì, có ông Bộ trưởng có
tên rất hay là Thiện Nhân, nhưng thành quả của nền giáo dục dưới quyền cũng chỉ là đào
tạo gian nhân ác vật.
Còn thành Thân cũng thế, các giáo sư, giáo viên không đủ tiêu chuẩn kiến thức và lại bị
bỏ đói, nên chỉ có báo cáo thành tích là đại thành công!
Tệ hơn nữa là những sinh viên được đào tạo từ ngoại quốc về cũng không đắc dụng, vì
những kiến thức thức đó rất xa lạ với hệ thống trong nước, các cơ quan đâu có cần đến,
họ chỉ cần biết mưu mánh để thủ lợi mà thôi.
Yếu tố thành Thân để giúp con người biết làm việc cho kết quả, còn yếu tố thành Nhân
để khi làm việc đừng có làm bậy. Bản chất của nền giáo dục trong nước là không nhằm
mục tiêu thành Nhân và thành Thân, khi thiếu hai yếu tố đó thì con người sao tránh khỏi
trở thành lang sói của đồng bào!

V.- Nguyên nhân mất Ý thức
Ý thức là có ý kiến rõ ràng về một vấn đề nào đó, sở dĩ có ý thức được nhờ có lương
tâm ( conscience ). Khi lương tâm có trong sáng thì con ngưòi mới nhận biết những
điều hệ trọng tới con Người và Cộng đồng, tức là có ý thức về triết lý Nhân sinh.
Đối với con người thì Ý thức quan trọng nhất là chính mình, đó là vần đề con Người
Nhân chủ, đối với Gia đình là sự sống Hòa thuận yên vui, đối với Quốc gia là nền
Độc lập, quyền Tự do và Hạnh phúc của toàn dân. Đó là những ý thức quan trọng
bậc nhất của một Quốc gia, khi mất ý thức về những vấn đề trên thì chỉ loanh
quanh lo những chuyện đâu đâu, mà quên con ngưòi, những nhu cầu thiết yếu của
con người, khi quốc gia đã quên mất nền tảng về con người và công thể ( mối liên
hệ chung ) thì gây ra Quốc nạn và Quốc nhục, đánh mất sự sống sung mãn, nguổn
hạnh phúc của toàn dân.

Ta hãy tìm xem những nguyên nhân nào đã gây ra thảm họa cho Việt Nam:

1.- Qua hàng ngàn năm sống trong cảnh “ Cái Khó bó cái Khôn “, do cái nạn “
Dĩ Cường lăng Nhược “ của Đại Hán Bắc phương và Đế quốc Tây phương, một số
trong dân tộc chúng ta đã mất Ý thức về chính Mình, ( tức là con Người ) , mất ý thức

về Gia đình và ý thức Quốc gia, ( tức là ý thức về mối liên hệ Công thể ) , nên đã quên đi
trách nhiệm riêng và chung của mình, con đường suy thoái bắt nguồn từ đây qua một thời
gian dài, chứ không phải từ thời CSVN độc trị. CSVN chỉ là chuyến tàu vét, họ vâng theo
lệnh của Trung cộng giúp tiêu diệt cho hết mọi nền tảng quốc gia Việt Nam.cùng tinh
hoa của Việt Nam cũng như tiêu diệt cho tận cùng hùng tâm dũng chí của dân Việt, để
buộc làm chư hầu nô lệ cho Thiên triều.

2.- Lý do của việc mất Ý thức là đã bỏ quên nguồn gốc Dân tộc, tức là Tình
Nghĩa Đồng bào: Tình là Lòng yêu thương quý trọng nhau, Nghĩa là lối ăn ở Công bằng
với nhau, vì bị giam hãm trong đói khổ triền miên, chưa thể làm gì loại trừ kẻ thống trị,
nên nhu cầu cấp bách là phải lấn át nhau trong cuộc sống hàng ngày để sinh tồn, tức là đã
phạm vào lẽ sống công bằng, khi ăn ở với nhau bất công lẽ đương nhiên làm thương tổn
đến mối Tình Đồng bào - mối Tình của bọc Âu Cơ Tổ mẫu là chất keo sơn gắn chặt
Đồng bào lại với nhau - . Đây là một trong những điểm đồng quy của Dân tộc.
Tổ tiên chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu ngàn năm mới xây dựng được, mối tình
keo sơn đó đã giúp Dân tộc chúng ta vùng lên quật lại Đại Hán sau 1000 năm độ hộ và
7 trận đại chiến, và đánh bại Đế quốc thực dân Pháp. Đáng lẽ khi đã dành được độc lập,
chúng ta phài nâng cao Dân Sinh để đồng thời nâng cao Dân Trí và nhất là Dân Khí đã bị
suy kém, nhưng chúng ta cứ ngủ mê sống theo cái đà sống như trong thời bị cai trị.
Ngày nay ít có người Việt Nam dùng chữ Đồng bào, mà dùng danh từ Đồng hương, đây
là biểu hiệu cho sự suy đồi của mối tình Đồng bào, khi mối tình này vắng bóng thì dầu
cho các nhà làm Chính trị có hô hào nứt cổ đổ họng thì những con dân nào đã mất y thức
thì vẫn là những hạt cơm rời, họ cứ mãi lo cho việc cá nhân, còn chút Tính Lý nào mà
dính mà kết. Cha ông chúng ta đã bảo : “ Cái Sảy nảy cái Ung “ là vậy.
Ngày nay chúng ta đã có mặt khắp tứ phương, chúng ta tự hào chúng ta là những người
văn minh, chúng ta cứ mãi mê ham thanh chuộng lạ, vì khinh thường Cha ông, nên chúng
ta coi thường minh triết của Tổ tiên, chúng ta cho là đã lỗi thời, nên chúng ta đã thất bại
trọng việc mất ý thức, tức là chúng ta đã trúng kế của kẻ thù là phải giam hãm chúng ta
trong sự đói nghèo để bị ngu tối, khi đó mới mất ý thức để cho họ dễ cai trị mà bóc lột,
và dễ đồng hoá làm nô lệ cho họ. Đây là Mê hồn trận, làm cho chúng ta Lạc hồn, Khi đã
mất ý thức thì chúng ta không lưu tâm dến con Người, những nhu yếu của con Người,
đến Nhân đạo, họ đã kéo chúng ta lên Trời mây xa cách với con Ngưòi ( Duy Tâm ) ,
đạp chúng ta xuống Đất ( Duy Vật ), chỉ biết sống lao lung trong việc dành miếng ăn, mà
quên làm người Nhân chủ biết cách làm chủ, biết cách đáp ứng những nhu cầu cho sự
sống con người phát triển toàn diện, mà sống cho ra cái kiếp người.

Các nhà làm văn hoá, các nhà làm chính trị, các nhà trí thức, các nhà lãnh đạo tinh thần
toàn nói những chuyện cao vời, chuyện lý tưởng xa xôi, mà “ bỏ đói con người cả Vật
chất đến Tinh thần và Tâm linh “, đã quên tinh thần cốt lõi của Tổ tiên Việt là sự sống
siêu việt. Sự sống siêu việt bắt đầu từ những cái nhỏ nhoi, những cái tầm thường, những
cái đơn sơ trong sự sống hang ngày Nơi Đây và Bây Giờ, trong nơi thôn dã, trong cảnh
bùn lấy nước đọng thị thành, mà làm cho ngày một hoàn thiện hơn trong hai lãnh vực “
việc làm “ và “ mối giao liên Hòa với nhau “ , để cho những cái nhỏ nhoi ngày một to lớn
hơn, nhưng cái tầm thường có dính chút phi thường, những cái đơn giản trở nên phức tạp
hơn, những cái xấu trở nên tốt hơn, những cái tục trở nên thanh hơn, nhất là lãnh vục giao
liên xứ thế, việc này ít nhiều ai cũng làm được.
Đó là cách tu thân để thể hiện Tính Nghĩa đồng bào cũng như để sống Hoà theo tiết nhịp

vũ trụ, tức là môi trường xung quanh được coi như cơ thể nới rộng ( extended body ) của
loài người.
Khi không lưu ý tới việc tu thân, để cho cuộc sống Hòa trong gia đình và xã hội xấu
khi là chúng ta đã quên đi mất trách nhiệm nền tảng của con người và xã hội.
Chúng ta không thể không nhắc nhỡ nhau những điều đơn giản mà bất cứ người kém
thông minh nhất cũng hiểu để mọi người cùng giúp nhau tiến thân.: “ Mọi người hãy
kính trọng yêu thương và tha thứ để sống hoà với nhau, muốn hoà thì phải ăn ở “
phải Người phải Ta “ , “ Phải” là lẽ Công bằng. Sống bất Công là tạo ra Sự sống
bất Hoà là chúng ta dắt nhau vào Địa ngục trần gian. Muốn không sống bất công thì
chúng ta phải luôn ý thức là kính trọng yêu thương và tha thứ cho nhau.
Đó là Đạo Làm Người Việt.

VI.-Trách nhiệm mất Ý thức thuộc về ai?
Thưa chẳng thuộc về ai cả, chẳng thuộc về cá nhân nào cả, mà thuộc về nhiều người,
thuộc nhiều thế hệ, về cái tội “ Vì Nhiều sãi, nên không ai ý thức đóng cửa Chùa “, nói
cách khác là trách nhiệm thuộc về toàn dân, tức là trách nhiệm tập thể của rất nhiều thế
hệ, do “ cái Khó bó cái Khôn “ bởi cái nạn “ Tham tàn và cường bạo “ của kẻ thù nước
ngoài gây ra.
Ở Đông phương là do các nhà cầm quyền Đại Hán suốt trường kỳ lịch sử hàng mấy ngàn
năm, ở Tây phương là chế độ Nô lệ, Đế quốc thực dân và Quốc tế CS gây ra tai họa cho
Việt Nam. Một mặt họ áp bức bóc lột, để giam hãm dân ta trong “ cái Khó bó cái khôn”,
để lâm vào cành “ bần cùng sinh đạo tặc và bất học vô thuật “, nhưng hiểm độc nhất là
tìm mọi cách để làm cho Việt Nam bật gốc rễ về Văn hoá. Người Tàu thì đốt sách chôn
Nho vì Nho là cốt tủy của đời sống Việt, nào tịch thu hết sách vở bắt cống hiến nhân tài
v. v…, người Pháp thì dùng phép chia để trị và nhất là đẩy mạnh phong trào truyền bá
quốc ngữ để loại trừ Nho giáo ra khỏi mạch sống dân tộc, đến nay nhiều người còn quy
trách nhiệm lạc hậu của đất nước cho Nho giáo, vì họ không hiểu rõ Nho giáo, lầm lẫn
Nho giáo với Hán Nho là thứ Nho bá đạo của Hán tộc.
Đó là cái hiểm nguy từ ngoài đưa vào, thế mà không quan trọng bằng cái lỗi từ bên trong
dân tộc, bên trong mỗi người của chúng ta. Cụ thễ là trong mọi sinh hoạt, trong hơi thở
của con dân Việt Nam đã ẩn tàng một triết lý nhân sinh rất siêu việt, mà nay con cháu
không còn nhận ra, lại đi rước thứ độc dược nước ngoài về tàn hại nhau. Cái lỗi to lớn
nhất không kể bất cứ lý do gì là mất ý thức về con Người, về Gia đình và về Quốc gia,
đến nay khi nhắc tới những vấn đề đó thì lại khinh thường dè bỉu, cho là điều tầm thường
này ai mà chẳng biết nên cứ lờ đi!. Ý thức đó là ý thức về con người “ Nhân chủ “, gia
đình “ thuận Vợ thuận Chồng “ , quốc gia “ độc lập, tự chủ “. Không chú tầm vào
những vấn đề nền tảng này thì trước sau gì cũng rơi vào tròng nô lệ.

Trong quốc gia các vị lãnh đạo tinh thần, các vị trí thức các ngành, các vị làm văn hoá,
các vị làm chính trị là những người đầu tàu của quốc gia, còn dân chúng là lực lượng
thuộc đoàn tàu dân tộc, mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một khả năng, kẻ ít người
nhiều, ai cũng phải đều tay đóng góp, nhưng nói chung các bậc trí thức là quan trọng
nhất, họ là những người có quyền lợi cao, nên trách nhiệm cũng lớn, khi quốc gia suy
vong thì chính những vị đó phải có trách nhiệm nặng nề hơn.
Thế nhưng, trong thực tế ngày nay, Khi nước nhà trong thời bình yên thì các vị trí thức,
các nhà làm chính trị ra mặt hớn hở rộn ràng, đến khi quốc phá gia vong thì đa số cứ im

hơi lặng tiếng ?! Ta cứ nhìn vào tình trạng sinh hoạt của các vị lãnh đạo tinh thần, các vị
trí thức mọi ngành thì nhận rõ ra sao! Ở trong tình trạng quốc nạn và quốc nhục tày trời
như thế này mà chỉ lo chuyện bề ngoài, mà không cảm thấy nhục mà bất động thì ta nhận
ra ý thức của mỗi thành phần ra sao!

Đến nay chúng ta không nên đổ lỗi cho nhau nữa, nhưng xin ai ai cũng phải có ý thức
trách nhiệm của mình, góp tay xây dựng lại con người, gia đình và xã hội để có đời sống
tốt đẹp hơn.
Vậy muốn sữa lỗi chung, chúng ta không thể làm lẻ tẻ, mà phải có một phong trào
chung cho cả quốc gia mới mong chuyển hóa được cái tình trạng mê ngũ ù lì hàng ngàn
năm. Chúng ta đang đại bế tắc ở nơi đây!

VII.- Công cuộc Canh Tân và Hòa giải
Việc đầu tiên là cứu con Người, đừng có ảo tưởng là ai ai cũng đã tốt cả, khi con người
chưa đủ tư cách và khả năng thì không thể làm tốt việc to lớn được. Chúng ta phải làm
sao giúp cho mỗi người phải tự canh tân để có tư cách và khả năng của con người Nhân
chủ, nhưng con ngưòi Nhân chủ này phải biết cách sống theo tinh thần Dân chủ, nghĩa
là biết chấp nhận dị biệt của nhau, vì không có dị biệt thì ý kiến toàn dân chỉ toàn là thứ
hoa “ Cứt Lợn “ hay rặt thứ “ cỏ cụ Hồ “ ( xin lỗi đây là danh từ của Cụ Phan Khôi ),
vì khi không chấp nhận dị biệt của nhau thì gây ra bất hòa, gây ra quốc nạn quốc nhục,
tức là phản lại tinh thần dân chủ. Nhiều người miệng hô to dân chủ, nhưng hành động lại
độc đoán, độc tài.
Muốn sống hoà với nhau thì toàn dân phải tìm cho ra những điểm đồng quy của dân
tộc, để ai ai cũng vui lòng chia sẽ với nhau. Ở trên đời với nhau thì sự Hòa là quan trọng
bậc nhất, thiếu Hòa thì không ngồi lại với nhau mà làm việc chung được, do đó mà đánh
mất hạnh phúc chung. Văn hoá của chủng Việt là Văn hoá thái hòa, cha ông chúng ta đã
khuyên “ Dĩ Hòa vi qúy “ .
Nho giáo đã có Ngũ thường để giúp con người canh tân hàng ngày, và Ngũ luận để giúp
mọi người sống hoà với nhau. Đây là phương cách tuyệt hảo đem Đạo vào Đời.
Khốn nỗi Hán Nho đã đánh rơi mất cái tinh tuý, chỉ còn cái vỏ xơ cứng quê mủa lạc hậu,
làm cho người ta ghê tởm, đến nay hễ ai nhắc đén Nho là người ta không thèm nghe, cho
là lỗi thời quê mùa lạc hậu, khốn nỗi ghê tởm cái đó, mà không có cái nào khác thay vào,
nên bí lối, lại học theo lối sống cá nhân chủ nghĩa, rặc Duy lý của Tây phương thì không
ổn, và khi ôm Lý mà bỏ mất nguồn Tình là quên con người, thì làm sao mà yêu thương,
quý trọng và tha thứ cho nhau mà sống Hòa cho được?
Tôn giáo nào cũng có những giá trị cao quý, có thể giúp mọi tín hữu sống hoà với nhau,
nhưng có thực hiện được hay không là việc khó khác. nhiều khi chính những người có
tôn giáo cực đoan lại gây bất hòa hơn hết!

Chúng ta cứ tưởng chúng ta thất bại trong những cái lớn lao, thật ra chúng ta đã
thảm bại trong những cái tầm thường nhỏ nhặt hàng ngày, nên thiểu số chúng ta
không những bị “ chết nổi trôi trên biển sâu “, mà đa số lại cùng bị “ chết chùm,
chết chìm trong lỗ chân trâu “ !

VIII.- Công cuộc Canh tân bắt đầu từ đâu
Cộng đồng Vatican II đã có những chỉ dẫn về “ Canh Tân và Hòa giải “ từ lâu, nhưng tài
liệu còn được nằm bất động trong thư viện đã nửa thế kỷ, ít được bàn tới cũng như đem
ra thực hiện, trong nước ta chỉ thấy những hình thức nghi lễ hoành tráng, được cho là “
Đẹp Đời Tốt Đạo “ ! Thực ra Canh tân con Người và Xã hội là nhu cầu tối cần thiết.
Sở dĩ phài canh tân là vì con Ngưòi đã không yêu Người ( bất nhân ), gây ra bất Công xã
hội, gây khổ đau cho nhiều người, nay phải đổi mới bằng cách giúp nhau tu dưỡng lại cho
có Nhân, khi có Nhân thì mới biết cách ăn ở công bằng, khi đó mới có thể hoà giải mà
sống hòa với nhau được, lúc đó xã hội mới yên vui.
Xã hội rối loạn là do có nhiều bất công, cái lỗi bất công là do con người bất Nhân,
con người này quên mình là con người, nên đối xử với người khác như sài lang,
muốn cho xã hội ổn định thì trước tiên là giúp nhau sửa đổi lại con người, con người
công thể, việc này là việc chung của xã hội, chứ không riêng gì cho từng cá nhân,
nếu làm lẻ tẻ không bao giờ thành công.

Xưa nay, người ta cứ tưởng muốn cứu nước thì chỉ phải làm chính trị là xong, mà làm
chính trị thì theo từng đảng phái riêng, người ta mang ý tưởng bè phái “ riêng “ đi làm
chuyện “ chung “ quốc gia, chỉ mong dành được một số ghế, một số danh lợi nhỏ nhoi, có
tôn giáo thì muốn có cơ hội để bành trướng, nên đều đã rơi vào quốc nạn và giáo nạn.
Làm chính trị mà không quan tâm đến con Người, không quan tâm đến Bản chất
của những rối loạn xã hội là do con người bất Nhân gây ra xã hội bất Công, các Cơ
chế xã hội mất quân bình, mà cứ chạy quanh các hiện tượng rối loạn thì chỉ làm trò
hề mà thôi, chẳng khác nào chữa bệnh nội thương bằng cách xoa dầu cù là ngoài da!
Đây là cách làm vặt, làm tắt, làm vụn, làm mảnh, làm chắp vá, chẳng cứu được mình,
chẳng cứu được người, lối này tệ quá, nay đã lỗi thời, phải dứt khoát bỏ đi, chúng ta nên
mở rộng tầm mắt mà nhìn các công trình của các Tổ phụ Hoa Kỳ, họ nghĩ rộng suy sâu,
nhiều người cùng nhau làm to để đạt cái lớn chung, để trong cái to lớn chung đó có đủ
phúc lợi cho mọi người sống hoà với nhau. Do đó họ làm từ cái nhỏ tới cái lớn, làm đến
nơi đến chốn, để xây cho được cái lớn, khi chia nhỏ ra thì ai ai cũng có phần. Lối sinh
hoạt chung về “ công bằng xã hội “ này bắt nguồn từ lòng bác ái tích cực. Đây là đại huệ.

Vì bị áp bức và nghèo khổ, nên một số chúng ta thường theo lối “ Khôn Độc dại Đàn,
tham Dĩa bỏ Mâm, Sống Chết măc Bay!” , nên gây ra tai nạn.
Trong nước ngày nay, CSVN đang ru ngủ nhân dân trong “ Cơn Mê “ ăn chơi đàng điếm
với lối sống mánh mung gian xảo, dẫm đạp lện nhau mà sống, để nhân dân đừng “ Thức
Tỉnh, hòng quên đi “ nạn “ Tham tàn và cường bạo “ và chuyện bán nước, họ đã bí
mật với kẻ thù thực hiện trong hàng mấy thập niên, nên vấn đề Canh tân và Hòa giải gặp
nhiều khó khăn.
Trong công việc cứu nước, chúng ta cứ tưởng chỉ đánh cho sập CSVN là xong, đó là tư
tưởng nông cạn, vấn để quan trọng hơn là chúng ta đừng bao giờ quên đánh cho tiêu ma
thằng Qủy trong mỗi chúng ta để lấy sức lực Thần thánh mà dấn bước.
Chúng ta chỉ có thể hy vọng công việc canh tân sẽ được thực hiện trước ở các cộng đồng
hải ngoại. đành rằng tình trạng cộng đồng hải ngoại cũng đang bị phân hoá, tuy vậy
chúng ta vẫn có đủ mọi thứ tự do và nhiều phương tiện để thực hiện. Từ lâu, chúng
ta đã thù đồ Nhiều Ngả, nay phải tìm cho ra Một lối Đồng quy là điều tiên quyết.
Chúng ta có thiên Lý vạn lý, mà chỉ thiếu chút Tình Đồng bào, vì quá duy lý mà cứ tự
cao tự đại không nhường nhịn nhau được, nên đánh mất Hòa khí, do đó mà không ngồi
lại được với nhau được lâu mà xây với dựng, nên đã bao nhiêu năm nay chúng ta cứ chạy

loanh quanh, không có điểm Đi nên chẳng có điểm Đến. Kẻ “ Thù chia rẽ “ nằm ở trong
mỗi chúng ta, thế mà đa số cứ đi tìm cây đũa thần mãi nơi xa tít mù khơi! Xem đó thì
biết chúng ta khôn ngoan và hùng dũng đến mực nào! Chúng ta đã có những 35 năm để
học hỏi tinh hoa của nước ngoài nhất là Hoa Kỳ, thế mà nhiều người cứ chạy loanh quanh
các hiện tượng rối ren, mà bỏ quên con người và chính mình!
Đất nước đang cần những lời vàng ngọc về ich quốc lợi dân hướng đạo, những ngọn đuốc
soi đường chỉ lối đạo lý, để khởi động cho dũng khí tuổi trẻ lên đường, thế nhưng chân
lý còn chưa xoá tan được màn sương đêm, đuốc “ Hồn thiêng Sông Núi “ vẫn còn chưa
được bừng sáng!

Nhiệm vụ canh tân và hòa giải thì các tôn giáo và các nhà làm văn hoá, các nhà giáo
dục, các nhà hoạt động xã hội có thể giúp được về phần nội dung cụ thể. Việc tổ
chức cộng đồng thì các hội đoàn, các nhà làm chính trị, các nhà làm truyền thông có
thể phụ trách về phần phổ biến về văn hoá về tôn giáo về dân Sinh và dân Trí nhất
là dân Khí. Về các phương tiện thì các nhà làm kinh tế có thể giúp một tay.
Chúng ta đang thiếu một cái đầu Quốc gia, trong thời đại dân chủ, nếu chưa có “
anh hùng tạo thời thế “ , thì chúng ta dùng phương cách “ Thời thế tạo anh hùng “,
với tinh thần “ Dĩ hòa vi qúy “, chúng ta chịu khó ngồi lại với nhau, đem tâm huyết
ra mà lo mọi sự, khi đó chúng ta sẽ tìm thấy ai là anh hùng, chứ ngồi đợi thì không
bao giờ có được. Chúng ta không thể bàng quan ngồi chờ các vị đấu tranh cho nền
Dân chủ Tự do và nhân quyền trong nước mà không tìm cách tiếp tay tích cực. Họ
đã liều mang sống, vùng lên với tinh thần vô úy và bất khuất, đó là cây đũa thần
giúp mọi người cứu nước. Các vị đó chẳng có cây đũa thần nào khác ngoài việc
trông cậy vào cái dũng lực đều tay của toàn dân.
Để có cái đầu đó xin ‘” các vị đầu tàu dân tộc “ ở hải ngoại ngồi lại với nhau, tìm
ra đường lối Đồng quy ( một chủ đạo Hòa ) , mỗi thành phần tìm ra lối Thù đồ của
riêng mình, lập ra một chương trình kế hoạch ngắn và dài hạn, có tổ chức đàng
hoàng, có sinh hoạt thường xuyên, có phân công rõ ràng, để làm sáng rõ con đường
cứu con Người, cứu Gia đình và cứu Nước cho hữu hiệu thì toàn dân sẽ ủng hộ.

Thiển nghĩ, các nhà làm chính trị muốn làm việc quốc gia to lớn mà tổ chức một cộng
đồng nhỏ nhắn không xong mà hăm hở đi làm việc quốc gia với muôn vàn khó khăn mà
làm nổi sao? Làm được những cái gì đây?
Chúng ta không thể làm cùng một loạt mà khởi đầu phải chọn một trong những Cộng
đồng thuận lợi nhất làm thí điểm để rút kinh nghiệm, khi đã có nhửng thành quả khả quan
thì khi đó mới làm chung.
Mục địch tối hậu là giúp cho các Cộng đồng ổn định, các Gia đình yên vui, khi đó thì sự
đoàn kết toàn Dân sẽ có cơ thực hiện. Khi mọi người chung Lòng, chung Trí, góp Công
giúp Của thì chúng ta sẽ làm được vô số việc công ích. Thà làm mà không được, cứ ngại
khó khăn mà bất động cho đến khi nhắm mắt buông tay thì làm sao khỏi hối hận và nhất
là làm sao đối diện với Tiền nhân!

Đây là công việc khó khăn và dài hơi, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, nhưng
quan trọng là chúng ta phải bắt đầu càng sớm càng tốt, nếu không thì mọi thành quả hoạt
động của chúng ta nếu có không chóng thì chầy đều trở nên vô dụng, vì thiếu nền tảng
vững bền vể con Người và xã hội.

Tất sẽ có vị cho đây là điều không tưởng, trong lúc dầu sôi nước bỏng này, mà bàn tới
chuyện viễn vông xa xôi! Nhưng, chuyện gì mau đến thì cũng chóng đi, muốn dùng “ mì
ăn liền “ để nuôi con người thì con người cũng đói ngay sau đó, làm chuyện vặt để cứu
nước, thì phỏng cứu được bao ngày?
Vấn đề đoàn kết là vấn đề quyết tử và kế sách ích quốc lợi dân không thể không sẵn sàng
mà cứ chạy lăng xăng phỏng chúng ta làm được chuyện gì?

IX.- Lời Kết
Chỉ có đạo lý về con Người ( Nhân đạo ) mới cứu được con Người, chỉ có đạo lý “
Hòa của Dân tộc “ ( Văn hoá thái hòa ) mới cứu được Quốc gia. Những kiến thức về
khoa học kỹ thuật chỉ là phương tiện rất cần thiết và hữu hiệu để đem Đạo lý thể
hiện vào Đời cho được hiệu quả và đến nơi đến chốn. Không thể chỉ lấy Khoa học kỹ
thuật, lấy luật pháp ròng mà thay cho Đạo lý.
Thời dân chủ là lúc mọi người dân đều phải tham gia chính trị cách này hay cách
khác trong mọi lãnh vực, nhưng nên nhớ người dân không có “ khả năng “ thì làm
hỏng việc, không có “ tư cách “ thì làm bậy, không có cây đũa thần nào có thể thay
thế được con Người.
Lối làm chính trị lưu manh kiểu quốc tế Cộng sản là lối Tà trị, họ chỉ có công làm
tôi đòi kẻ thù làm tiêu diệt sinh lực dân tộc! Lối làm chính trị theo kiểu anh hùng cô
độc là lối hoạt đầu cũng không xong!
Làm chính trị theo tinh thần Phù Đổng xem ra hợp Tình hợp Lý, nghĩa là khi có
Biến loạn thì toàn dân vùng lên diệt giặc, khi làm xong nhiệm vụ thì ai nấy lại trở về
vị trí cũ trong thời Bình mà tiếp tục xây dựng con Người, Gia đình và Đất Nước mà
chung sống hòa bình.
Lại nữa trong chế độ dân chủ cần phải đa đảng đa nguyên – “ con đường thù đồ “ -
để giúp phát triển bản sắc của cá nhân và đoàn thế, hầu cho sự đóng góp mọi người
được kết quả, nhưng nếu không có điểm “ Đồng quy của Dân tộc “ để giữ mối đoàn
kết mọi thành phần thì đất nước sẽ rơi vào tình trạng xâu xé nhau mà nát việc, tệ
hơn nữa là nạn sứ quân.

Bấy nhiêu lời thô thiển, xin được đóng góp chung, nếu có điều gây bức xúc, xin được thứ
tha.

Trân trọng

Nguyễn QuangLời tâm huyết của thế hệ trí thức trẻ 8x,

( Nguồn: Báo Tổ Quốc )

Tôi viết bài này như một lời tâm tình với tất cả trí thức trẻ Việt Nam và hải ngoại.

Mục đích duy nhất bài viết là mong muốn trí thức Việt Nam hãy làm điều gì đó
để cứu lấy Việt Nam, cứu lấy chính mình. Tôi là một người Việt trẻ sinh trong
thời bình, với kiến thức hạn hẹp nên tôi rất mong được sự góp ý của tất cả các
bậc tiền bối. Tôi xin nhấn mạnh một điều: Bài viết của tôi chỉ là một lời chia sẻ
gửi đến trí thức mang dòng máu Việt Nam.

Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện để trở thành nước có nền kinh tế phát
triển: nguồn lao động trẻ, thuận tiện giao thông, có nhiều loại tài nguyên. Tuy
vậy, nước ta vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo nàn, lạc hậu. Nguyên
nhân chính là do đất nước chúng ta không tôn trọng tri thức.

Một xã hội bảo thủ, coi thường sư tiến bộ của khoa học dương nhiên sẽ tụt hậu.
Và Việt Nam đã tụt hậu. Nếu chỉ so sánh trong Đông Nam Á chúng ta cần tới 18
năm để đuổi kịp Indonesia, 34 năm với Thái Lan và 197 năm với Singapore. Hậu
quả của một chính phủ xem thường trí thức.

Ngay trong định hướng của đảng: “Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo” đã
sai lầm trầm trọng, phản khoa học.

Vấn đề đầu tư vào giáo dục luôn quyết định hưng, suy của một quốc gia. Nền
giáo dục của Việt Nam và cả xã hội Việt Nam làm nhân tài không có đất dụng
võ. Với bằng cấp tràn lan, người Việt có khi ảo tưởng về mình. Mỗi năm chúng
ta có rất nhiều kỹ sư, cử nhân, tiến sĩ, giáo sư mới nhưng nền kinh tế của chúng
ta èo uột, đất nước chúng ta lạc hậu. Hoàn toàn thiếu một sản phẩm Việt sánh
ngang tầm các quốc gia khác trên thế giới. Nhắc đến Samsung, Hyundai, người
ta nghĩ đến Hàn Quốc, nhắc tới Sony nhớ tới Nhật… Thực tế này cho thấy chất
xám Việt đang bi lãng phí.

Có thể nói Việt Nam đã tụt hậu, người lãnh đạo đất nước không phải là tinh hoa
của dân tộc, học thứckém xa nhiều người trong xã hội. Bằng cấp Việt Nam
không có giá trị quốc tế. Theo tôi, đã đến lúc trí thức Việt Nam nhìn thẳng vào
chính mình, nhìn nhận thực tế và thực hiện vai trò của mình để cứu chính mình
và cứu xã hội. Thực tế cần phải chấp nhận: nước ta là nước nghèo nàn, lac hậu.
Và nếu chúng ta không khắc phục được sự yếu kém của đất nước nạn nhân
cũng chính là chúng ta.

Bất cứ xã hội nào, trí thức và tinh thần dân tộc luôn dẫn đầu để đưa đất nước đi
lên. Nước Mỹ phồn vinh với giấc mơ Mỹ, Người Hàn Quốc chấp nhận “ăn mày
chất xám” ở phương tây, tinh thần Samurai của Nhật… Các dân tộc khác đã làm
rạng danh dân tộc họ. Việt Nam kém phát triển chứng tỏ trí thức Việt chưa phát
huy được vai trò của mình. Trí thức Việt đang bị gông cùm, bị cuốn vào vòng
xoáy của xã hội lưu manh và mất đi trí thức, ý chí.

Là một người sinh sau 75, tôi chỉ nêu ra cái vòng xoáy mà người trí thức trẻ phải
chịu. Sau năm 75, thế hệ 8x là lực lượng trí thức đông đảo nhất. Rất tiếc, không
ít phải thỏa hiệp với cái lưu manh trong xã hội “hành hạ nhau mà sống”. Xã hội
mà trí thức vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Tôi đưa ra vài ví dụ cho thấy cái

vòng luẩn quẩn mà chí thức phải chịu:

VD: Một bác sĩ với mức lương chết đói, anh ta tìm cách làm khó bệnh nhân để
nhận “lót tay”. Nhưng khi anh ta sử dụng các dịch vụ khác, anh ta lại bị làm khó
lại.

Vụ sập cầu Cần Thơ, những kỹ sư làm việc trên công trình đó đã làm hại hoặc
tiếp tay cho người khác làm hại rất nhiều người. Sẽ ra sao nếu như những kỹ sư
này đứng dưới công trình của chính họ.

Mỗi người trong xã hội tự hại mình và hại người khác. Có thể nói trí thức Việt
Nam cũng như bao người Việt khác là nạn nhân của nhau, nạn nhân của định
hướng xã hội, nạn nhân của sự lãnh đạo tồi tệ. Một nền giáo dục tồi tệ.

Khi một người nước ngoài nói: “Giáo dục Việt Nam tồi tệ”, chúng ta phải công
nhận họ đúng. Nền giáo dục của chúng ta mang tính chất bịt miệng, giáo điều.
Học sinh phổ thông học khổ hơn đi cày. Học, học như điên, như bị ma đuổi. Học
sinh cố gắng vào trường A, trường B mà đôi khi không biết học ngành đó làm gì,
ngành đó ra sao, mình có thích ngành đó hay không. Học sinh bị nhồi vào đầu
những kiến thức mang tính giáo điều. Ngay cả văn chương, nhạc họa cũng sặc
mùi đảng, đảng, đảng….. Họ không được cung cấp kiến thức xã hội để có thể
định hướng cuộc đời. Phương tiện truyền thông đưa những thông tin láo khoét.
Cứ coi điểm chuẩn của các trường đại học sẽ thấy nực cười. Có ngành năm
trước cao ngất, năm sau xấp xỉ xuống sàn. Học sinh chạy theo ngành nghề đan
g nổi. Những năm gần đây, kinh tế lên ngôi, sự bùng nổ của ngân hàng, chứng
khoán làm mức lương ngành này cao ngất và đương nhiên điểm chuẩn tăng
theo. Bên cạnh đó, nhiều ngành kỹ thuật lại không phát triển, lương kỹ sư bèo
bọt. Có thể nói giáo dục không định hướng, nền giáo dục ăn theo. Nhìn nhận lại
nền giáo dục, chúng ta thấy hầu như các trường đào tạo theo kiểu đem con bỏ
chợ, lãng phí thời gian và tiền bạc của sinh viên. Việt Nam có rất nhiều trường
thuộc bộ nhưng ngành chính thì mờ nhạt so với các ngành khác.

Các trường này chỉ biết cấp bằng còn sinh viên ra trường sẽ như thế nào họ
không quan tâm. Sinh viên bị buộc đóng tiền và lãng phí rất nhiều thời gian cho
các môn vô bổ hoặc vô lí. Triết học Mác- Lê tốn khá nhiều thời gian, kinh tế
chính trị, học xong bỏ xó, lịch sử đảng tách thành 1 môn riêng biệt. Có những
trường đào tạo Anh Văn cho sinh viên với giáo trình cơ bản mà học sinh phổ
thông đã học qua. Nếu tính số tiền đầu tư cho một sinh viên đại học ta thấy sự
lãng phí rất lớn, cái bằng không có giá trị thực thụ. Bốn năm học tiêu tốn cả trăm
triệu và sau ra trường phải đi “đào tạo lại”.

Điều chắc chắn là nếu giáo dục không được đầu tư đúng sẽ rất lãng phí thời
gian, tiền bạc và chất xám.Thực tế là kỹ sư Việt Nam có rất nhiều người làm bảo
trì nhưng nếu máy hư, kỹ sư chỉ được phép gỡ, chờ kỹ sư nước ngoài. Có
người đã nói : Kỹ sư Việt Nam thầy không ra thầy, thợ không ra thợ.

Cả xã hội đang đuổi theo một thứ rất hư ảo: Bằng cấp. Một thứ mà ngay tại Việt

Nam cũng chưa được tôn trọng. Nếu những năm trước đây, tiến sĩ, giáo sư
hiếm thì nay tràn lan. Có vẻ như bậc đại học bây giờ chỉ là phổ cập. Cả xã hội
đua bằng cấp trong khi giá trị của cái bằng lại ngày càng giảm. Tư tưởng học lấy
bằng rất đáng lo ngại.

Với hệ thống giáo dục tệ hại, người Việt không phát huy được năng lực, không
sánh tầm được với đồng nghiệp thế giới. Trí thức Việt sống trong môi trường
thiếu lành mạnh, khoa học.

Đảng cộng sản Việt Nam và hệ thống truyền thông nô dịch đã lừa bịp toàn dân.
Họ làm cho người dân tưởng đất nước đang đi lên một cách mạnh mẽ bằng
cách đưa ra những con số mị dân trên phương tiện truyền thông.

Nhưng nếu chúng ta thử đặt bên cạnh những con số khác thì sẽ ra một kết quả
cười ra nước mắt. Ví dụ: tăng trưởng 7% bên cạnh lạm phát 11%. Nhà nước ra
rả nói đã thoát nghèo nhưng trên VTV1 ngày 21-1-2011, khi nói về một gia
đình “cận nghèo”, thu nhập 300 ngàn/ người/tháng. Mức cận nghèo là 0.5 USD/
người/ngày. Nhiều người vì không để ý đã tin tưởng vào thông tin họ nghe thấy
và ảo tưởng về Việt Nam.

Điều đáng tiếc là vẫn còn nhiều trí thức trẻ đang tiếp tay cho sự dối trá. Về mục
đích, họ cũng vì mưu sinh. Họ chấp nhận mua việc làm ở các cơ quan, doanh
nghiệp nhà nước với cái giá không nhỏ và tin tưởng rằng họ sẽ ổn định. Họ
bước vào vòng xoáy, đầu hàng nghịch lí. Nhưng nếu xét kỹ họ cũng không khá
hơn được. Ai hiểu về cơ quan, doanh nghiệp nhà nước đều phải công nhận rằng
càng ngày xin chỗ làm càng khó, giá càng cao. Trong khi hoạt động của doanh
nghiệp nhà nước yếu kém còn nguồn nhân lực tăng nhanh (do con cháu, quen
biết trong ngành) thì việc hiếm là đương nhiên. Với 40% tổng vốn của nền kinh
tế quốc doanh chỉ tạo ra 26 % GDP. Vinashin là bài học nhãn tiền.

Nhìn sâu vào hoạt động của các tập đoàn nhà nước, chúng ta có thể thấy các
tập đoàn này đang tìm mọi cách để giành giựt lợi nhuận của nhau. Việc các tập
đoàn kinh doanh đa ngành không nói lên sự phát triển: Dầu khí, EVN, nhảy vào
viễn thông. Viettel, VNPT cũng giành giựt nhau từng ngày. Các tập đoàn đang
bế tắc, tìm cách kiếm tiền bằng cách đầu tư vào ngành đang ăn khách. Hiện
tại,Vinashin đang gây ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của các tập đoàn khác.
Trái phiếu chính phủ xuống hạng rác, các tập đoàn khó khăn với ngân hàng
nước ngoài. Nếu như các tập đoàn này phá sản như Vinashin , những trí thức
đã mua việc vào cảnh tiền mất tật mang. Họ cũng khó thích ứng với công việc
ngoài quốc doanh.

Nhiều trí thức chọn con đường du học. Họ đi và phải tìm cách ở lại nước ngoài
vì so với mức đầu tư của họ, mức lương trong nước không thích ứng được. Họ
vào cảnh tha phương cầu thực.

Vài trí thức bước vào con đường của doanh nhân và không ít đã bị gẫy nặng
trước một cách thức làm ăn lưu manh. Trí thức Việt bị bít đường sống.

Với hiện trạng, tôi nghĩ đến tư tưởng của Lỗ Tấn: Chữa bệnh thể xác không
quan trọng bằng chữa bệnh tinh thần. Đã đến lúc người trí thức Việt phải tự giải
cứu mình để trở thành trí thức thực thụ, để nhận đồng lương một cách công
khai, xứng đáng và không phải áy náy với bất cứ ai. Trong lịch sử, các cuộc
cách mạng thường được một lực lượng trí thức dẫn đầu. Trong dân tộc cũng có
những người đã từng đưa thanh niên đi du học để giải phóng đất nước.

Tôi nghĩ trí thức Việt nên nhìn nhận xã hội và hành động thiết thực bằng cách
đưa tin tức chân thực đến với mọi người. Truyền thông luôn đóng vai trò quan
trọng để thay đổi xã hội. Chúng ta hãy tự đào tạo mình, hãy viết suy nghĩ của
mình, hãy phân tích bẻ gẫy luận điệu dối trá của đảng. Gửi những thông tin, bài
viết có giá trị về tình hình đất nước cho bất cứ ai qua email hay bất cứ phương
tiện nào có thể. Tôi mong muốn những trí thức ở hải ngoai hãy giúp đỡ trí thức
trong nước bằng những tài liệu, giáo trình của các đại học tân tiến trên thế giới
qua internet để người muốn học có cơ hội tiếp cận. Chúng ta sẽ có một lực
lượng mạnh nếu đoàn kết. Đảng cộng sản xử dụng chiêu chia rẽ, đưa vào
chúng ta những ranh giới: hải ngoai- trong nước, khen người này chê người kia
nhằm ngăn cản sự đoàn kết. Chúng ta hãy sát cánh bên nhau để trí thức tiền bối
chỉ dạy trí thức trẻ, một khối đại đoàn kết Việt Nam. Tôi góp ý vài điều mà bất cứ
ai cũng có thể làm:

- Tích cực tự học hỏi và chia sẻ tài liệu cho người khác, xích lại gần nhau qua
email (chúng ta không cần biết nhau, chỉ cần là người Việt )

- Viết báo, phân tích báo chí nô dịch để vạch mặt kẻ nói dối.

- Tham gia tuyên truyền (Gửi email cho bất cứ ai)

Hãy cùng tôi tích cực dọn đường cho sự thay đổi của Việt Nam. Vì chính chúng
ta, vì Việt Nam, để không còn nỗi nhục nhược tiểu, để không có cảnh phụ nữ
Việt phải đi lấy chồng ngoại, trẻ em Việt bị mua bán, bị đẩy vào các nhà chứa,
để trí thức Việt không còn phải tha phương cầu thực, nông dân, công nhân
không phải vất vả và còng lưng trả nợ cho kẻ cầm quyền. Chúng ta hãy hành
động. Tự cứu mình và cứu những người khác nữa. Vì tương lai, xin tất cả hãy
tìm cách liên kết với nhau trong tình dân tộc.

Nguyễn Nguyễn

Nguồn : Báo Tổ Quốc

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang :
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
Email: thuky@vietnamvanhien.net

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt