Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comSAO LẠI  NGÀN NĂM THĂNG LONG?
Nguyễn Quang

 

                   Vào đề

    Sau khi đã tròng cổ bắt cắt Đất dâng Biển hết ba phía, dưới sự chỉ đạo của quan thầy Trung Cộng, Việt Cộng đã âm thầm giúp cho Trung Cộng xâm nhập vào các lãnh vực Chính trị, Kinh tế , giáo dục, xã hội, thêm vào đó trong 8 năm trời nay Việt Cộng đã cúc cung tận tuỵ ra sức chuẩn bị cho cuộc xâm nhập cuối cùng vào “ lãnh vực gần 5000 Văn hiến “  mà nòi Đại Hán không thực hiện nổi, đây là lãnh vực Văn hoá.

         Cuộc thư hùng giữa hai nền Văn hoá Vương đạo và Bá đạo đã đến hồi quyết liệt, từ lãnh vực Thế sự nay lại chuyển qua lãnh vực Tinh thần và Tâm linh.

Văn hoá Bá đạo truyền kiếp đang thực hiện mọi âm mưu thâm độc để ức hiếp bóc lột, giam hãm nhân dân Việt trong cảnh “ Cái khó bó cái khôn “ để hòng “đào tận gốc, bốc tận rễ “ nền văn hoá Vương đạo là mạch sống trai hùng gái đảm của Tổ tiên Việt.

Nền Văn hoá Bá đạo là nền Văn Hoá Du mục bạo động, độc tài, độc chuyên, xưa thì tôn Quân, nay tôn Đảng, chuyên dùng bạo lực và mưu mô thâm hiểm để đánh chiếm, cướp bóc và bành trướng, các nhà cầm quyền Tàu từ xưa tới nay liên tiếp đi theo con đường đó, hết cướp đất đai, dân chúng đến tài sản, những phát minh như làm giấy, luyện đồng, luyện kim, nhất là văn hoá của Bách Việt, rồi xuyên tạc thành Bá đạo, dùng làm “ bình phong Đạo Đức “ để cướp bóc và bành trướng. Việc lập Viện Khổng Tử là bằng chứng, vì Khổng Tử không  tôn quân, tôn đảng bao giờ.

    Đại diện cho nền Văn hoá Du mục của Tàu là Hiên Viên Hoàng Đế, đến Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế , gần đây là Mao Trạch Đông và nay là nhóm Tàu Cộng trong Trung Nam Hải.  Tôi ác của chúng đối với nhân dân Việt Nam không sao kể xiết:

                                   Trúc Nam Sơn không ghi hết tội!

                                   “ Nước Nam Hải không rửa sạch mùi “           

                                          ( Bình Ngô đại cáo )

 Vương đạo là nền văn hoá nhu thuận của Nông nghiệp, mọi người sống theo Đạo lý làm Người, biết thuận với lẽ Trời Đất mà sống Hòa với mọi người.  Chính quyền biết lấy Dân làm gốc, chính quyền chú tâm  phục vụ mọi người dân, hai lãnh vực Dân sinh và Dân trí là mục tiêu chiến lược cần phải đạt tới, nhiệm vụ quan trọng hang đầu là  “ Bảo toàn lãnh thổ “ hầu  bảo vệ nền Độc  lập và quyền lợi của mọi người dân. 

Nhưng qua ngàn năm nô lệ và giao lưu văn hoá lâu đời, Vương và Bá đạo đã trở thành món Tạp Pín lù Hán Nho cũng đã gây thảm hoạ cho dân tộc Việt Nam bao xiết kể!

              Cuộc chiến  đấu trường kỳ chống ngoại xâm Phương Bắc

            Khi Đất nước bị Bắc phương xâm lấn, trong trường kỳ lịch sử, mọi người dân phải đứng lên bảo vệ Non Sông cũng như mọi cơ đồ của Dân tộc:

Si Vưu, lãnh tụ Nông nghiệp -một bộ tướng của quốc Mậu Âu Cơ - đã giao tranh với Hiên Viên, lãnh tụ của Du mục tại Trác Lộc, Bản Tuyền, máu Bách Việt đã chảy ra hàng dặm. 

Đến Tần Thủy Hoàng thôn tính hầu hết mọi thứ của chủng Bách Việt làm của riêng mình và đày ải dân Bách Việt cho tiêu diệt trong việc xây lăng mộ và Vạn Lý trường thành.

Tiếp đến HánVũ Đế đánh bại Hai Bà Trưng, tịch thu trống Đồng là di sản Văn hoá  Việt về  đúc ngựa, và đặt nền đô hộ dài lâu. . .

Mãi đến khi Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mới đoạt lại nền tự chủ.

Tiếp sau đó Nhà Lý đánh bại quân nhà Tống, nhà Trần ba lần đánh bại quân nhà Nguyên, Lê Lợi tiêu diệt quân nhà Minh trong 10 năm, và Vua Quang Trung quét sạch quân nhà Thanh trong 5 ngày.     Những bài học lịch sử đã mồn một ra đó thế mà Trung Nam Hải và Bắc bộ Phủ cứ u mê đi vào đường tội lỗi bày ra những trò bỉ ối nhất thế gian!

Nền Văn hóa Việt là thành trì kiên cố mà kẻ thù truyền kiếp Bắc Phương và Đế quốc Thực dân Tây phương không phá nổi, vì tinh hoa Văn hoá này đã  ăn nhập vào xương tuỷ của người Việt. Ngày nay trên mặt trần Văn hoá,Thiên triều và chư  hầu “ Đỉnh cao trí tuệ nhân loại “ hết đường chống đỡ,nên cùng nhau bày trò phù thủy rẻ tiền “ Ngàn năm Thăng Long “  để lừa bịp dân đen, nhưng vì Vô thần, không ngờ lại đụng tới Hồn Thiêng Sông Núi Việt là lãnh vực Tâm linh vô cùng nguy hiểm cho chúng!  

                                                      Thăng Long là gì?

    Thưa Thăng Long là Kinh Đô của Việt Nam, được xây dựng từ thời nhà Lý, đến tháng 8 năm nay là đúng một ngàn năm. Đây là kinh Đô của một nước đã có nền tảng độc lập vững vàng, sau khi đã đánh bại kẻ thù truyền kiếp Bắc phương.     

     Không kể thời Huyền sử dài lâu từ nền Văn hoá Hòa bình, trải dài hàng ngàn thế kỷ, mà lịch sử Việt Nam cũng đã kinh qua 5000 năm Văn hiến, nhưng Trung Nam Hải và Bắc  Bộ Phủ chỉ biết có 1000  năm, họ không biết đến một trường kỳ lịch sử của Việt Nam đã giữ vững được nền Độc lập lâu dài, quyết không để cho nòi Đại Hán thôn tính và tàm thực. Đây là tinh thần của Rồng tung bay lên cao thanh thiên bạch nhật ( Thăng Long ), chứ không phải Rồng lặn hay Rồng  Qùy, cam tâm làm nô lệ! Mọi người dân Việt Nam đều tự hỏi:

 Tại sao Việt Cộng không tổ chức 5000 năm Văn hiến mà Tổ chức 1000 năm Thăng Long?    Việc cắt xen đi 4000 năm lịch sử là do sự ngu muội hay là âm mưu đen tối nào?

 Tại sao Tổ chức 1000 năm Thăng Long, mà không tổ chức vào ngày 10 tháng 8 là đúng 1000 năm, mà lại tổ chức từ ngày 01/10 đến 10/10/ 2010?  

Ai chẳng biết 01/10 là ngày quốc khánh của Tàu cộng và 10/10 là quốc khánh của Đài Loan!

Tại sao  Bắc Bộ phủ không Tổ chức Đại Lễ “ Ngàn năm đô hộ giặc Tàu và 100 năm đô hộ giặc Tây?

             Tại sao Trung Nam Hải không tổ chức “ Ngàn năm sám hối “ về hành động Tham Tàn và Cường bạo ?” đối với dân tộc Việt Nam?

 Tại sao  lại chọn Vua Lý Thái Tổ  mà không chọn Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Mạc Đăng Dung, Hồ Chí Minh. . . để cho “ Tuồng mã ngưu “ nào đi theo Tập nấy?

    Trả lời được những câu hỏi đó thì mọi âm mưu thâm độc của Trung Nam Hải lòi ra ánh sáng và cái hèn hạ và tội ác của Bắc Bộ Phủ cũng từ đó trồi lên. Đây là “ tội phản Dân phản Nước Tập Thể “ chưa một nhà cầm quyền nào trên thế giới cam tâm vấp phạm!

                                           Vua Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn là ai?

    Việc đầu tiên nên rõ là Vua Lý Thái Tổ là ông Vua không cướp ngôi theo lối “ Kiến ăn cá, cá ăn kiến “. Ngài được tôn lên ngôi, Ngài không hành xử như loại người thuộc nền Văn hoá du mục bạo động của phương Bắc. Lại nữa khi lên ngôi biết lo nâng cao Dân sinh và Dân trí để một mặt giúp Dân giàu nước mạnh và nhất là đủ khả năng chống họa bành trướng, chứ không để cho “ thành phần cột trụ công nông của mình “ đói dài và bị đọa đày như Việt cộng đã và đang làm!

   Tinh thần Tự Chủ của Dân tộc Việt đã được Tướng nhà Lý là Lý Thường Kiệt tuyên bố trên sông Như Nguyệt trong cuộc chiến đẩm máu với quân nhà Tống:

                                       Nam quốc sơn hà Nam Đế cư

                                      Tiệt nhiên định phận hữu thiên thư

                                      Như hà nghịch lộ lại xâm phạm

                                      Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!

Tạm dịch :

                                       Đất Nước Nam, Vua Nước Nam ở

                                       Rành rành định phận từ sách Trời

                                       Chúng bay dám ngược đời xâm lấn

                                        Tất chuốc lấy thảm bại mà thôi!

      Đây là những lời đanh thép của tinh thần tự Chủ, tự Lực, tự Cường của dân tộc Việt, quyết tâm bảo vệ quốc gia, chống lại mọi âm mưu thôn tính của Đại Hán.    Thấy đất Hoa Lư chật hẹp, không thuận lợi cho một quốc gia độc lập, nên Vua Lý Thái Tổ Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long để cho cuộc sống Dân tộc được mở mang hơn về Văn trị và Võ công: Văn trị để lo cho Dân sinh và Dân trí được nâng cao, làm cho dân giàu nước mạnh, Võ công để bảo vệ mọi quyền lợi quốc gia nhất là chống với kẻ thù ăn cướp truyền kiếp phương Bắc.

    Ngoài ra Vua Lý còn sai tướng Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem quân qua đánh phủ đầu hai Châu Ung và Khiêm để phá hủy tiềm lực chiến tranh cướp bóc của Đại Hán.

    Nhà Lý là triều đại đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền tảng vững bền cho một quốc gia độc lập. Không cần biết Vua Thái Tổ Lý Công Uẩn là thuộc chủng nào trong Bách Việt, nhưng là Ông Vua Tự Chủ của Việt Nam, Ngài tìm hết mọi cách xây dựng quốc gia để cho dân giàu nước mạnh và nhất là chống quân kẻ cướp phương Bắc. Lý Công Uẩn là lê dân thuộc Bách Việt mà không thuộc giống Bạch Vương của nòi Hoa Hán, chuyên cướp bóc, bành trướng.

    Nên biết 70 % người Tàu là thuộc chủng Bách Việt, mà nay Tàu bảo dân tộc họ có 56 sắc tộc, được họ gọi là Lê dân – tóc đen -,  do tần Thuỷ Hoàng  thôn tính mà sáp nhập vào Tàu, họ là dân nông thôn thuộc văn hoá nông nghiệp , còn một ít loại thuộc Bạch vương ( Hiên Viên Hoàng đế: loại tóc vàng ) thuộc Văn hoá Du mục từ Tây Bắc tràn qua, là nòi bạo động và cướp bóc, họ thuộc thành phần công thương. Thật ra Tàu chẳng có tên nước mà cũng chẳng có chủng riêng biệt. Đa số dân Tàu là chủng Việt anh em của chúng ta.

Chúng ta chỉ chống bọn cầm quyền Tàu chuyên cướp bóc và bành trướng mà thôi.

     Việc sắp xếp Vua Lý Công Uẩn là người Mân để vơ vào là người Tàu , thật là một lũ “ dốt đặc cán mai,”  chẳng biết gì đến văn hoá văn minh, trơ trẻn hết chỗ nói !

                                            Cái lầm chí từ của Trung Nam & Bắc Bộ

   Trung Nam Hải và Bắc Bộ Phủ tính lầm, nào viết sách gán cho Hồ Chí Minh là người Hẹ, rồi Vua Lý Công Uẩn người Mân, để mong những người “ Chí Nhân và Đại Nghĩa “này quay về với kẻ “ Tham Tàn và Cường bạo “. Họ có ngờ đâu rằng, họ rơi vào trận chiến Tâm linh vô cùng hiểm nguy cho họ. Cái dốt và Tham, Sân, Si làm cho Tâm ám nên họa lai! ( Họa lai tâm ám )

Theo luật “ Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu “, nên khi đụng tới Lý Thái  Tổ là đụng tới Hồn Thiêng Sông Núi Việt Nam, tức là đụng tới các vị Phục Hy Thần Nông, Toại Nhân, Bàn Cổ, Viêm Đế, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Si Vưu. . .  Đây là những nhân vật Văn hoá Thủy Tổ Nông nghiệp thuộc giai đoạn Huyền sử, còn các nhân vật Lịch sử thì nào Vua  Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, . . . làm sao kể xiết, vì “ Hào kiệt đời nào chẳng có “.

  Bọn chúng nào ngờ  “ Gậy ông đập lưng Ông “ và Ông “ Khôn quá hoá dại “ ! Ông đây là nòi “ Thiên  triều “ và “ Đỉnh cao trí tuệ “ .    Nên nhớ kỹ Thiên triều là cái đầu còn Đỉnh cao trí tuệ là thủ túc. Này nhé! Khi rước Vua Lý Thái Tổ về Tàu thì có Hồn Thiêng Sông Núi Việt đi theo độ trì, các Ngài sẽ có dịp gặp các lãnh tụ Du mục như Hiên Viên hoàng đế trở xuống cho đến Tần Thuỷ Hoàng, Hán Võ Đế, Mã Viện. . .Mao Trạch Đông. . . Các Ngài sẽ hỏi tội về hành động “ Dĩ cường lăng nhược “ gây thảm hoạ ngàn đời cho Dân tộc Việt Nam. Nào những chuyện giết người, cướp đất đai tài sản, vơ vét mọi thứ “ ngà voi rừng ngọc trai bể “ cùng mọi thứ sạch sành sanh! Đặc biệt là ăn cắp các nhân vật huyền sử và tội cạo sửa xuyên tạc nền văn hoá Vương đạo thành Bá đạo.  Nơi Tâm linh này không còn Tham, Sân, Si và Tà ý làm sao mà nói quanh, mà trả lời cho xuôi đây?.  Theo luật Gía sắc “Ai gieo Gió thì gặt Bão “, những người lãnh tụ Du mục thì gặt được những gì???   Cha ông chúng ta bảo: “ Tham thì Thâm”và “ Đời Cha ăn mặn thì Con khát nước “ liệu xem các lãnh tụ Trung Nam Hải và Bắc Bộ Phủ sẽ lãnh được những hậu quả gì???

                              Hậu quả của đại Lễ Ngàn năm Thăng Long

   Trong khi nhân dân đang đói khát, hàng trăm ngàn dân khiếu kiện đang khóc than đòi nợ Đảng đã cướp gần thế kỷ nay, hàng trăm hàng ngàn dân lao động đang bị bỏ rơi khắp thế giới, các thiếu nữ và ấu nữ đang bị bán dâm khắp chốn, bao nhiêu cảnh khốn cùng tràn lan khắp nước, những cảnh thương luân bại lý tràn ngập mọi  nẻo đường đất nước, thế mà đảng ta xuất ra 4 tỷ rưỡi đô ( nghe đâu còn đến 5, 6 tỷ kia ) để bố trí làm lễ dâng nước cho Tàu .

   Nhờ Tàu làm phim Vua Lý Công Uẩn với người Tàu đạo diễn, Vua Lý đội mũ Tần Thủy Hoàng. mặc áo Tàu, khung cảnh Tàu, mà tốn 10 triệu Đô!  Đây là hành động thuê kẻ thù lăng mạ Tổ tiên mình cũng như đem mồ hôi nước mắt của dân ném xuống vũng bùn!  Nghe đâu vì bị phản đối dữ nên cuốn phim không được chiếu?  Sao lại không chiếu, càng chiếu thì “Đỉnh cao trí tuệ “ mới càng ló mặt ra !

    Trong khi làm lễ, các “ con đường được khoa trương văn minh tiến bộ của đảng “  lại bị  cấm không cho dân vào, chắc chỉ để khoe với Thiên triều mà thôi, rằng là lễ thần phục long trọng lắm. Không những thần phục Trung Cộng mà còn cúc cung cả Đài Loan nữa !

  Càng ngày người ta càng vạch ra những âm mưu bí ổi của Đỉnh cao trí tuệ, rằng đã nghĩ tới những điều mà xưa nay nhân loại chưa tưởng tượng nổi, và làm những điều xuẩn động, bày trò phù thủy lố lăng, khiến gây niềm căm phẩn của dân ngút Trời!   Ở đời “ Khôn dại chia đôi “ . , mà cái Dại của đảng là  “ xôi hỏng bỏng không” nên là công “ Dã tràng xe cát biển Đông “, mọi âm mưu trong bóng tối ngày càng bị bày rõ ra mồn một trước mắt mọi người, chỉ có nhân dân đóng thuế Việt Nam là nạn nhân khốn khổ.

  Chỉ có một điều Khôn là những số tiền khổng lồ chi ra đều có chất keo, đụng tay “ đảng viên cao cấp “ nào  dính chặt tay người nấy, nên “ Ngàn năm Thăng Long “ biến thành “ Ngàn năm béo bự “ !

Đây là cách hành xử “ cạn tàu ráo máng: Sơn cùng thủy tận “ của loại người có tên gì nhỉ? Nhưng rõ ràng không thuộc loại người biết kính trọng, thương yêu và biết cách ăn ở công bình với nhau theo lối văn minh.  Chỉ có loài vật mới lấy đấu tranh hận thù làm lý tưởng, luôn dơ quả đấm uy hiếp và mưu gian để lừa lọc và “ Dĩ cường lăng nhược “!

Tất cả mưu gian của Thiên triều và Bắc Bộ phủ nhờ Ngàn nămThăng Long mà mọi người dân Việt Nam đều  biết rõ, không trò phù thuỷ nào có thể che dấu!

                           Đâu rồi hậu duệ của Giống Nòi 5000 năm Văn hiến?

  Các vị lãnh đạo Tinh thần các Tôn giáo với gậy cao, áo dài, mũ rộng, các Ngài thấy gì, nghe gì, nghĩ gì và làm gì trong hoàn cảnh đất nước nhiễu nhương ngày nay? Các Ngài là những vị tài cao đức trọng, nắm được chân lý tuyệt đối ngàn đời. Đức các Ngài để đâu, Tài các Ngài ở đâu, Chân lý ở đâu rồi, Xin đem ra mà lãnh đạo Tinh thần toàn dân, không đem ra lúc này thì đợi đến lần Bắc thuộc thứ mấy mới đem ra thi thố, hay đợi đến kiếp sau?  Lẽ nào lúc “ chân lý đã mờ như sương “ này mà các ngài cứ thản nhiên bình chân như vại ?  Lương tâm các Ngài còn ở chốn nào, sao các Ngài Hữu thần nỡ để cho Tà thần múa gậy vườn hoang?

  Các Ngài đông quá và cuộc sống yên hàn quá, nên cữa Chùa Việt Nam chẳng ai có trách nhiệm đóng! Các vị trí thức mọi ngành, các vị là tinh hoa của đất nước, các vị có cảm thấy mình còn có sự liên hệ nào với dân với nước nữa không, không có nước lấy chỗ nào mà tá túc, ( kể cả những người ở ngoại quốc ) không còn dân thì ai nuôi, không còn văn hoá thì trở thành lang sói, vậy chúng ta phải bảo vệ những gì cho chính chúng ta cho dân ta, nước ta ? Cái thói “ Khôn độc dại đàn “ đã làm cho chúng ta không bảo vệ được cơ đồ quý báu của Tổ tiên, chỉ  có những con người Tự chủ, có Đức, Tài và Trách nhiệm liên đới mới  cứu con người sa đọa và đất nước trên bờ vực thẳm được!.

  Nay Mỹ đã quay về Đông Nam Á rồi, VC đã rêu rao được đổi mới rồi, thế là mọi sự kể như xong rồi, một số người nghĩ đây là cơ hội tốt, nên cần xiá tay dành phần kẻo trễ, nhiều người đánh hơi đã đổi lập trường, muốn chống VC thì phải về nước để cảm hoá họ!  Các vị đó có cái gì thần kỳ dữ vậy, lấy Đức nào mà cãm hoá, và Trí  nào để thực hiện, hay chỉ dùng mẹo vặt, tự lừa dối mình để hùa nhau về với VC kiếm ăn bất chính? Chúng ta không thể vô ý thức góp tay cứu VC để làm khổ dân thêm nữa! Những người liêm sĩ không thể như thế được!

  Nên nhớ rằng Người Mỹ chỉ làm việc cho dân Mỹ, người Mỹ cần những người có khả năng “ ăn nên làm ra “ làm đối tác “, và cùng nhau “ bảo vệ an ninh chung “ mà giữ quyền lợi của nhau, chỗ nào không có lợi là người Mỹ bỏ đi không làm, thế thôi. Đừng đem tinh thần nô lệ ỷ lại mà hiểu người Mỹ, nhưng thực tế người Mỹ là người tương đối tốt nhất thế giới, vì biết cứu con người bằng nhu yếu thiết thân của con người, đó là miếng Ăn và quyền Tự do làm người.  Chân lý ở đời rất đơn giản và chỉ có thế, việc lên Thiên Đàng hay Nát Bàn thì tự mình lo mà làm lấy, không có sống bừa rồi mà xin xỏ, vì không bao giờ có được. Có phải đa số chúng ta đang ngủ mê không, chúng ta chẳng khác nào những hạt Cơm rời mỗi hạt mỗi đàng chẳng dính vào nhau, làm sao mà hợp quần hợp lực. không hợp được nhau thì chỉ là lũ trò hề chạy lăng xăng để cho ra vẻ lo việc nước, vì chúng ta đã quên đi hai tiếng “Đồng bào “ vô cùng hệ trọng, nên đa số chẳng còn kính trọng, yêu thương, chấp nhận nhau, ăn ở công bằng mà hoà với nhau, bất hòa thì mọi sự đều nát, ngoài ra không có con  đường nào khác, mà cũng đừng xin Trời, vì Trời không nghe, không nói và không làm gì nữa, nên các bậc hiền giả đã khuyên  Aide Toi, et le Ciel t’aidra “ , còn Cha ông Chúng ta thì bảo “ Tội quy vu trưởng “.

Cuối cùng xin cảm Ơn Trung Nam Hải và Bắc Bộ Phủ đã ghìm dân tộc Việt xuống bùn đen để khơi dậy “ Hồn Thiêng Sông Núi Việt !

   Nhờ sự dìu dắt của Hồn thiêng, chúng ta hãy bắt đầu làm vài việc nhỏ, như nói lên những Lẽ phải làm Người để bảo vệ quyền sống cho con Người, nếu mình yếu không đủ sức dơ quả đấm với địch, thì cứ làm những việc không làm, cứ kiên trì im lặng mà bất hợp tác mọi thứ thì sức mạnh lớn hơn nhiều đạo quân nữa, Ai lo được việc này đây? Mọi người tự hiểu lấy theo lương tâm của mình.

Xin quý vị thứ tha cho những lời trung ngôn nghịch nhĩ.

Nguyễn Quang

 

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang: Sao Lại Ngàn Năm Thăng Long ?
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
Email: thuky@vietnamvanhien.net

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc, thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống văn hiến hầu phục hồi nền An Lạc & Tự Chủ.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt