Năm Thứ 4892
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTrang Thơ 2
(Từ 2000- )
Trang Thơ 1 (STT 1-2000)  
THƠ MỤC
 

TT
                            Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
 Tác Giả

 2122
  Áo Trắng Tình Hồng   Dư Thị Diễm Buồn
 2121
  Vợ H.O
  Hoàng Mai Nhất
 2120
  Ảo Mộng ... Em
  Vu Sơn
 2119
  Quan Sĩ Nô - Tội Đồ Dân Tộc - Tay Sai Giặc Hán - Ngọc Viễn Đông (1 xướng - 4 họa)
  T.Hiếu - Lâm H. Vũ - T. Lê Syd.- K.M. Hà
 2118
 Tiễn Biệt Cha Chánh Xứ - John Baptist Nguyễn Nghiêu, O.P.   Trần Quốc Bảo
 2117
  Muôn Tạ Ơn Trời
  Ngô Minh Hằng
 2116
  Chùm Thơ Trong Tranh 5 Bài
  Mặc Khách
 2115
  Khu Khờ
  Anh Khờ (Vu Sơn)
 2114
  Đóa Hồng Dân Cha
 Tiểu Mai
2113
  Hẹn Em Múa Nắng Hạ
 Lâm Hoài Vũ
2112
  Anh Lính Việt Nam Cộng Hòa  Tha Nhân
2111
  Chùm Thơ Mặc Hậu - 4 Bài (1 xướng - 8 hoạ)
 Mặc Hậu
 2110
  Phẫn Hận Bi Ký Thi (60 bài)
 Nguyễn Minh Thanh
 2109
  Kẻ Điên (1 xướng - 16 họa)
 Anh Khờ (Vu Sơn) + 16 tác giả
 2108
  Văn Thùy "Dị Nhân"
 Đặng Xuân Xuyến
 2107
  Sư Minh Tuệ Thọ Nạn
 Trần Quốc Bảo
 2106
  Voi Già Tái Xuất - Chính Khách Thời Nay (họa từ Tác Cạn Đấm Lầy)
 Tha Nhân - Kiều Mộng Hà
 2105
  Chuyện Hàng Xóm
 Đặng Xuân Xuyến
 2104
  Cho Đến Ngàn Năm Tội Ác Vẫn Còn..!!
 Nguyễn Minh Thanh
 2103
  Cảm Thán
 Nguyễn Minh Thanh
 2102
  Góc Bên Đời
 Vu Sơn
 2101
  Tìm Người
 Vu Sơn
 2100
  Con Hỏi Ba Ví Sao Phải Thế?
 Hoàng Mai Nhất
 2099
  Tiếng Gọi Não Lòng
 Yên Sơn
 2098
  San José... và Em
 Vu Sơn
 2097
  Thi Tập - Dòng Thơ Lục Bác
 Lưu Nguyễn Đạt
 2096
  Khi Tôi Chết, Đừng Đưa Tôi Ra Biển
 Nguyễn Văn Phán
 2095
  Chùm Thơ Tám Bài
 Mặc Hậu
 2094
  Đóa Tình Anh
  Vu Sơn
 2093
  Lý Tưởng Không Gian - Lập Trường Chống Cộng - Sinh Nhật KQVNCH - Mừng Ngày KL
 Lâm Hoài Vũ - Tuyến Lê - Minh Thúy...
 2092
  Quân Trường Xưa (KQ) - Đời Phi Công - Lò Luyện Thép - Nha Trang Nỗi Nhớ
 Mặc Khách
 2091
  Nhớ Kh6ng Quân Việt Nam Cộng Hòa - Lạc Nghĩa Ân - Thương Quê - Đời Phi Công
 Lâm Hoài Vũ-Hoàng Dũng-Tuyến Lê -PD
 2090
  Lính Không Quân Việt Nam Cộng Hòa - Lính Tàu Bò - Không Quân Việt Nam Cộng Hòa
 Lâm Hoài Vũ - Peter Do - Minh Thúy T.N
 2089
  Hịch Trống Đồng Đông Sơn
  Nguyễn Xuân Quang
 2088
  Ảo Tưởng
  Vu Sơn
 2087
  Môi Cười ... Đắng Cay
  Vu Sơn
 2086
  Người Tình Của Biển
  Dư Thị Diễm Buồn
 2085
  Tình Nhân
  Mặc Khách
 2084
  Lời Sơn Nữ
  Mặc Khách
 2083
  Đường Trần Hiu Quanh
  Mặc Khách
 2082
  Về Đâu?
  Mặc Khách
 2081
  Bóng Ai Xa Lạ
  Mặc Khách
 2080
  Huyền Sử Một Bài Ca
  Mậc Khách
 2079
  Bóng Hoàng Y Của Thầy
  Diệu Tâm
 2078
  Kính Mừng Sinh Nhật Thầy
  Diệu Danh
 2077
  Thói Tà Việt Cộng - Cảm Xúc Năm 1989 - Xuân Sầu
  Mặc Hậu
 2076
  Mùa Vú Sữa - Vú Sữa - Trái Vú Sữa
  Hưng Quốc - Hồ Nguyễn - Vu Sơn
 2075
  Hãy Khơi Mầm!   Tha Nhân
2074
  Xuân Hư Ảo
  Trấn Quốc Bảo
2073
  Không Quân Uy Dũng ( 1 Xướng + 5 Họa)
  Lâm Hoài Vũ - MTTN - KMH -TS - HM..
 2072
  Đại Hoa Tàu Tàu Cộng & Rác Nylon
  Nguyễn Minh Thanh
2071
  Hẹn Ngày Quang Phục - Chính Nghĩa Thắng Tà - Ý Dân
  Lâm Hoài Vũ-Tuyến Lê Syd-Kiều M Hà
2070
  Chùm Thơ 4 Bài: Lễ Cha - Đón Hạ - Tiệc Lính - Khúc Tình Ca Của Lính   Minh Thúy Thành Nội
2069
  Khó Quên
   Vu Sơn
2068
  Thăng Long - Đại Tác Cử Thú Tư Duy (Dịch thơ Nguyễn Du)
   Vu Sơn
2067
  Phiến Tình Cũ Kỹ
   Vu Sơn
 2066
  Trân Quý Bạn Đời
   Nguyễn Minh Thanh
 2065
  Tuổi Hưu, Tuổi Không Già    Trần Công - Lão Mã Sơn
 2064
  Khúc Tango Tình Si
   Lê Anh Thi
 2063
  Bốn Năm
   Ngô Minh Hằng
 2062
  Cách Một Đại Dương
   Vu Sơn
 2061
  Ba Mươi Tháng Tư
   Vu Sơn
 2060
  Tình Si
   Vu Sơn
 2059
  Quán Cóc Bên Đường
   Dư Thị Diễm Buồn
 2058
  Sao Tình Mình Long Đong
   Như Nguyệt
 2057
  Chúc Bố Thượng Thọ - Khóc Cha
   Tha Nhân
 2056
  Hẹn Ngày Trùng Hoan - Nhớ Nhau - Sáng Mắt?
   Lâm Hoài Vũ - Peter Do - Kiều Mộng Hà
 2055
  Tưởng Nhớ Cha
   Yên Sơn
 2054
  Tình Cha Như Núi
   Ngô Đức Diễm
 2053
  Người Lình Già Ngày Quân Lực
   Trần Công - Lão Mã Sơn
 2052
  Chính Khí Nhân Tài - Lòng Dân Nổi Dậy - Hết Thời
   Lâm Hoài Vũ - Tuyền Lê Syd - Peter Do
 2051
  Hồn Nước (song ngữ)
   Lưu Nguyễn Đạt
 2050
  Khóc Nguyễn Thái Học (1 xướng - 3 Họa)
   Nhượng Tống - Lâm Hoài Vũ + 2 tg
 2049
  Cái Nôi An Giang - Nhớ Quê Hương
   Mặc Hậu
 2048
  Bi Hùng Ca Yên - Báy
   Lâm Hoài Vũ
 2047
   Tuyển Tập Thơ Tình
  Mặc Khách
 2046
   Lạy Cha Tha Thứ Cho Con!
  Tha Nhân
 2045
  Nhớ Bố
  Vu Sơn
 2044
 Bài Thơ Tạ Tội + 4 bài
  Lâm Hoài Vũ
 2043
  Tình Cha Vĩ Đại
  Trần Quốc Bảo
 2042
  Sư Minh Tuệ
  Mặc Khách
 2041
  Hiu Hắt Chiều Hôm
  Hàn Thiên Lương
 2040
  Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm (1 xướng - 4 họa)
  Lâm Hoài Vũ - Tha Nhân - Tuyến Lê+2tg
 2039
  Cầu Vồng Ơi !
  Tuyết Phan
 2038
  Nợ Tình?
   Vu Sơn
 2037
  Hoài Cố Hương - Nhớ Trường Xưa
  Mặc Hâu
 2036
  Mơ Khúc Quân Hành (1 xướng - 5 họa)
  Lâm Hoài Vũ + 5 tác giả
 2035
  15 Bài Thơ Hay Nhất Của Nguyễn Lãm Thắng
  Nguyễn Lãm Thắng
 2034
  Tù Phụ Thán
  Nguyễn Minh Thanh
 2033
  Tù Oán
  Nguyễn Minh Thanh
 2032
  Hải Chiến Hoàng Sa 1974
  Vu Sơn
 2031
  Đêm Hải Hành
  Vu Sơn
 2030
   Ray Rứt
  Vu Sơn
 2029
  Thơ Ý Nga & Á Nghi - Tập 41 (66 Bài)
  Ý Nga & Á Nghi
 2028
  Khúc Nhạc Chiều Xuân - Tình Anh Lình Chiến  - Nguyền Chung Sức
  Lâm Hoài Vũ - Tuyến Lê Syd - Peter Do
 2027
  Dzợ Số 1 - Nói Dùm Dzợ - Nhất Dzợ Nhì Giời - Dzợ Chồng Già
  Vu Sơn-Hoàng Dũng-LH Vũ-Tuyến Lê
 2026
  Cánh Chim Đơn - GIữa Tử Sinh - Đất Trời Lang Thang
  Mặc Khách
 2025
  Anh Hùng,Vận Nước - Đất Nước Đứng Lên, -Tổ Quốc Trên Hết
  Mặc Khách-Nguyễn Cang-Đinh Tường
 2024
  Tấm Gương "Minh Tuệ" - Bước Chân Minh Tuệ
  Nhất Hùng - Tha Nhân
 2023
  Hiện Tượng Thích Minh Tuệ
  Trần Quốc Bảo
 2022
  Tình Con Trao Mẹ
  Thiên Kim
2021
  Quê Hương & Quân Ngũ
  Phạm Bá Hoa
2020
  Chiều Bên Dòng Sông - Ngồi Bên Dòng Sông   Trịnh Tây Ninh
2019
  Như Hoa
  Lưu Nguyễn Đạt
2018
  Cụ Trần Văn Hương
   Nguyễn MInh Thanh
2017
  Hãy Đứng Lên Đển Bảo Vệ Đất Nước
  Tha Nhân
2016
  Điếu Thi
  Lâm Hoài Vũ
2015
  Dẹp Tan Quân Cướp Nước - Dẹp Lũ Nô Tài
  Lâm Hoài Vũ - Tuyến Lê Sydney
 2014
  Trên Kiếp Hoa
  Xuân Tiên
 2013
  Người Lính Việt Nam Cộng Hòa 60 Năm Nhìn Lại 1954-2014
  Phạm Bá Hoa
 2012
  Dùng Dằng (Họa Thơ HXH)
  Tha Nhân
 2011
  Ông Nguyễn Biểu Đỡm Lược - Ăn Cỗ Đầu Người   Nguyễn Biểu - Nguyễn Minh Thanh
 2010
   Thiên Kỳ
  Lưu Nguyễn Đạt
 2009
  5 Tranh Thơ
  Mặc Khách
 2008
  Tiễn Biệt Nhà Văn Trần Hoài Thư
  Ngô Minh Hằng
 2007
  Buồn Đến Quẳng Buồn Đi
  Quách Như Nguyệt
 2006
  Tôi Sẽ Về...!
  Mộng Tuyền
 2005
  Con Đường Chúng Ta Đi
  Nguyễn Hoàng Bảo Việt
 2004
  Ngàn Năm Thăng Long
  Nguyễn Hoàng Bảo Việt
 2003
  Vinh Danh Em
  Nguyễn Hoàng Bảo Việt
 2002
  Kẻ Sống Sót
  Nguyễn Hoàng Bảo Việt
 2001
  Đánh Đồng Ngôn Ngữ - Anh Hùng, Gian Hùng
  Nguyễn Minh Thanh