Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comNhà Văn Tiểu Tử 

(ảnh RFA)

Giới thiệu tác giả Tiểu Tử

Tên thật Vơ Hoài Nam, sanh năm 1930, quê G̣ Dầu - Tây Ninh

Tốt nghiệp trường kỹ sư Marseille (Pháp) năm 1955, dạy P. Kư 1955/1956, làm việc cho SHELL VN từ 1956 đến ngày mất nước.

Vượt biên rồi định cư ở Pháp từ năm 1979 đến nay.

Viết truyện ngắn từ khi lưu vong.

TÁC PHẨM


(Nguồn: http://phusaonline.free.fr/ButViet/TieuTu/0_TieuTu.htm)

Những truyện ngắn đă phổ biến và lưu trữ trong nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến như sau:

(Bấm vào đề tài đọc tiếp)


20
  Cái Miệng
 19
 Thầy Năm Chén
 18
 Tiểu Tử Toàn Tập - Quyển Thượng
 17
 Cơm Nguội
 16
 Tôi Nằm Gác Tay lên Trán
 15  Ngày Nầy. Năm 1975..Mỹ Thật Đểu...
 14
 Ông già ngồi bươi đống rác
 13
 Thằng dân
 12
 Chuyện di tản 1975
 11
 Chuyện chẳng có ǵ hết
 10
 Nội
  9
 Viết một chuyện t́nh
  8
 Made in Việtnam
  7
 Xíu
  6
 Làm Thinh
 5
 Đi xe đ̣, đi xe ôm
  4
 Chị Tư Ù
 3
 Con Rạch Nhỏ Quê Ḿnh
2
 Con Mén
1
 Bài ca vọng cổNhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Tiểu Tử
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần về văn hoá - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 8200 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.org

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.