havanthuy   Bác Sỹ Trần Ngươn Phiêu
(1927-2011)


Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu sinh năm 1927 tại Gia Định, lớn lên ở quê nội Cao Lãnh (Sa Đéc) và quê ngoại, ấp Phước Lư (Biên Hòa). Cựu học sinh các trường Trung học Petrus Ký và Chasseloup Laubat. Tốt nghiệp Y khoa Đại học Bordeaux (Pháp) vào khoảng đầu thập niên 1950, trở về nước, đã phục vụ hơn 17 năm trong ngành Quân Y Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc sau cùng là Đại Tá . Chức vụ trước khi giải ngũ là Cục Phó Cục Quân Y VNCH.
Các chức vụ bác sĩ Trần Ngươn Phiêu đã đảm nhiệm sau khi giải ngũ: Tổng Trưởng Xã Hội từ năm 1968 đến 1974; Chủ Tịch Y Sĩ Đoàn Việt Nam (1974-1975); Chủ Tịch Hội Y Sĩ Việt Nam tại Texas; Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Hội Y Sĩ VN tại Hoa Kỳ; Chủ Tịch Hội đồng Đại diện Y Sĩ Quốc Tế VN Tự Do; Hội Trưởng Hội Phật Giáo miền Bắc Texas.
Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu là tác giả các cuốn sách “Phan Văn Hùm, Thân Thế và Sự Nghiệp”, “Những Ngày Qua”, “Gió Mùa Đông Bắc”. Bác sĩ đã từng cộng tác với các tập san: Thế Kỷ 21, Văn Hóa, Lướt Sóng, Y Tế nguyệt san, Nội san các Hội Y-Nha-Dược...

Riêng Diễn Đàn Thế Kỷ đã được bác sĩ cho phép đăng lại toàn văn cuốn Gió Mùa Đông Bắc trong các tháng đầu năm 2011.
          Nguồn: http://www.diendantheky.net/2011/11/bac-si-tran-nguon-phieu-qua-oi.html


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Gió Mùa Đông Bắc
Trần Ngươn Phiêu
2
Lê Quang Vinh Loạn Tướng Hay Anh Hùng?
Trần Ngươn Phiêu
3
Trần Văn Giàu: Nhà Giáo Nhân Dân?
Trần Ngươn Phiêu
4
Nhân Chứng Cuối Cùng
Trần Ngươn Phiêu
5
Hồ Hữu Tường Và Cái Nghiệp Làm Báo
Trần Ngươn Phiêu
6
Nỗi Lòng Huỳnh Tấn Phát
Trần Ngươn Phiêu
7
Mùa Vu Lan Nhớ Ngoại
Trần Ngươn Phiêu
8
Tài Liệu Về Phan Văn Hùm
Trần Ngươn Phiêu

        Trở lại trang mặt