Năm Thứ 4892

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTác Giả Tưởng Năng Tiến


TT
Tưởng Năng Tiến
(ảnh luanhoan.net)

Tưởng Năng Tiến

Tự Viết:

Nhà văn. Sinh năm 1952, tại Sài g̣n. Hồi nhỏ đi chơi, đi học, lớn lên đi lính, đi ...(CS), ra lang thang, vượt biển đến Mỹ, làm báo Nhân Văn.

Tác phẩm đă xuất bản:

Măng Đầu Mùa (truyện, với Hoàng), Đất Lạ (truyện, cùng Hoàng, Hương Quê xuất bản), Cuộc Chiến Chưa Tàn (truyện, Nhân Văn).


Tưởng Năng Tiến
(ảnh talawas.org)

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Tưởng Năng Tiến
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 10200 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.org

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối vềLấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ư kiến của quư nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích:
(1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc.
 (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.