www.vietnamvanhien.net


Tác Gỉa
VÕ HƯƠNG AN


Ông Võ Hương An từng xuất bản nhiều sách biên khảo về Huế, như “Huế của một thời,” “Vua Khải Ðịnh,” v.v... “Từ điển Nhà Nguyễn” là tác phẩm mới nhất.

Là con của một vị Nhất Ðẳng Thị Vệ triều Nguyễn, thuở ấu thơ tác giả Võ Hương An từng được cha dẫn cho đi khắp các cung điện trong Ðại Nội, nghe và thấy thật nhiều về nơi chốn thâm cung bí sử. Kết hợp với kiến thức sử học, tác giả nhận thấy trong cách diễn giải về chữ nghĩa thời Nhà Nguyễn của nhiều bài viết về Huế hiện nay có sự “không hiểu, hiểu sai hoặc ngộ nhận. Từ đó dẫn đến việc nhận định, giải thích, phê phán thiếu chính xác, nếu không nói là sai lầm. Hiện tượng này thường xảy ra như thấy được qua các ấn phẩm và truyền thông, không phải ở tầm mức kiến thức phổ thông mà ngay cả trong lãnh vực biên khảo chuyên môn.”

“Từ Ðiển Nhà Nguyễn” ra đời với mục đích làm sáng tỏ những sai lầm như vậy.

Chương trình ra mắt các tác phẩm “Từ Ðiển Nhà Nguyễn” (của tác giả Võ Hương An) và “Những Người Thua Trận,” “Chúc Thư Của Một Người Lính Chết Già” (của tác giả Huy Phương) sẽ diễn ra từ 1:30PM, Thứ Bảy, 2 Tháng Ba, tại Trung Tâm Công Giáo, 1538 N. Century Blvd., Santa Ana, CA 92703.

Diễn giả gồm: Nhà văn Bùi Bảo Trúc, nhà văn Phan Nhật Nam, nhà văn Trần Phong Vũ.

MC: Ðinh Quang Anh Thái.

Buổi giới thiệu tác phẩm được bảo trợ bởi Hội Ðồng Nguyễn-Phước Tộc Hải Ngoại, Hội Thân Hữu Thừa Thiên-Huế, Hội Ái Hữu Quốc Học-Ðồng Khánh Nam California, và Hội Ái Hữu CHS Trung Học Nguyễn Hoàng Nam California. (Ð.B.)

Nguồn:http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162496&zoneid=3#.VV0TZfYw_s0

Nhà văn VÕ HƯƠNG AN tên thật là Võ Văn Dật. Thân phụ làm quan lớn trong Triều Nguyễn, từ nhỏ ông đã theo phụ thân ra vào Đại Nội (Cung Vua). Những hình ảnh và sự kiện ông thấy nghe từ chính bản thân, từ lời chỉ dạy của thân phụ hẳn nhiên là những hạt mầm được nuôi dưỡng tạo nên lòng hăng hái và ý muốn thực hiện một quyển sách công phu như thế. Sách cho thấy rõ khả năng phong phú, nắm bắt được mục đích, nhận định sâu, hiểu biết rộng và lòng hiếu kỳ nghiên cứu học hỏi tìm tòi, là mấu chốt cho sự khởi đầu công việc viết một quyển tự điển chính xác giá trị, chắc chắn sẽ gây nhiều cảm phục và thích thú từ độc giả.

Ông sinh trưởng tại Thành Nội Huế (Kinh thành Huế). Tổ quán của ông là nơi Chúa Nguyễn Hoàng dựng Chùa Thiên Mụ, là nơi vào năm 1802 Nguyễn Vương lập đàn cáo tế Trời Đất, đặt niên hiệu Gia Long lập ra Triều Nguyễn; mở trường thi Hương, dựng trường Quốc Tử Giám, lập Văn Miếu, lập bia Tiến sĩ. Ông từng là cựu sinh viên Đại Học Sư Phạm ngành Cao Học Sử Học, Cựu Giám học và Thanh tra Giám Sát Viện. Cựu tù nhân chính trị kể từ sau tháng 4/1975. Ông định cư tại Hoa Kỳ kể từ năm 1991.

Nguồn:http://chinhluanhaingoai.net/index.php/van-hoa/gioi-thieu-sach/664-tu-dien-nha-nguyen-cua-vo-huong-an


STT
 Tác Phẩm
Tác Giả
1
Vua Bảo Đại Con Ai
Võ Hương An
2
Thơ Của mẹ Gởi Cho Con Ở Phương Xa
Võ Hương An
3
Húy Của Vua Gia Long Là Anh hay Ánh?
Võ Hương An
4
Huế Rặt
Võ Hương An
5
Mấy Lần Thất Thủ Kinh Đô
Võ Hương An
6
Đường Xưa Thành Nội
Võ Hương An
7
Vì Sao Vua Gia Long Trả Thù Tàn Khóc  Nhà Tây Sơn
Võ Hương An
8


9


10


11


       Trở lại trang mặt